Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Sytuacja chrześcijan w Iraku

W 2005 r. Irak przyjął nową konstytucję, która ogłasza islam „religią urzędową" oraz stanowi, że „żadna ustawa nie będzie mogła być uchwalona, jeśli pozostaje w sprzeczności z islamskim prawem". Tekst nadmienia również, że państwo broni praw wolnościowych i religijnych i gwarantuje irackim plemionom, w tym cytowanym wprost asyryjskim chaldejczykom, prawa administracyjne, polityczne, kulturalne oraz do nauki.

Rzeczywistość jest inna, o czym mogliśmy się przekonać 31 października 2010 r., gdy muzułmańscy bojówkarze zamordowali 58 chrześcijan zgromadzonych na modlitwie w kościele NMP w Bagdadzie. Zamordowali 3 kapłanów, 12 funkcjonariuszy, ranili 78 osób.

HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA W IRAKU

Historia chrześcijaństwa w Iraku sięga I wieku po Chrystusie. Pierwszym głosicielem Ewangelii był św. Tomasz Apostoł. Przed inwazją amerykańską w 2003 r. żyło w Iraku 1,4 mln chrześcijan.

STRUKTURA

Kościół Chrystusa w Iraku dzieli się na następujące obrządki i denominacje:
 • Kościół chaldejski
 • Kościół asyryjski,
 • Kościół rzymskokatolicki
 • Kościół ormiański
 • Kościół chaldejski
 • Kościół grekoprawosławny
 • Kościół koptyjski
 • Kościół asyryjski
 • Wspólnoty protestanckie

OD KIEDY PRZEŚLADOWANIA?

Od 2003 roku w wyniku II Wojny w Zatoce Perskiej według danych 2,2 mln ludzi zostało wypędzonych z domów, z czego 1,8 mln opuściło kraj. Pomoc Kościołowi w Potrzebie zajmuje się wsparciem chrześcijan, możemy mówić już o exodusie setek tysięcy cywilów z Iraku do takich krajów jak Syria, Jordania, Turcja, Liban, czy do autonomicznego obszaru Kurdystanu. Po upadku dyktatury Saddama Husajna, w cieniu okupacji amerykańskiej, chrześcijanie w Iraku są bardzo często traktowani jako współpracownicy „krzyżowców", czyli jak zwykło się nazywać żołnierzy amerykańskich i stają się celem częstych ataków ze strony radykalnych ugrupowań muzułmańskich zarówno sunnickich, jak i szyickich.

FORMY PRZEŚLADOWAŃ

 •  egzekucje

3 czerwca 2007 r. w pobliżu Mosulu zamordowano 34-letniego księdza Ragheeda Aziza Ganniego, tuż po Mszy Świętej, którą odprawiał w kościele p.w. Ducha Świętego. Wielokrotnie grożono mu śmiercią. Oprócz niego zamordowano 3 diakonów.

 • porwania

17 stycznia 2004 r. porwano katolickiego arcybiskupa Mosulu ks. Basila Georga Casmousa. Zwolniono go po kilku dniach.

28 lutego 2008 r. porwano i zamordowano chaldejskiego arcybiskupa Mosulu Paulosa Faraja Rahho.

 • zamachy bombowe w kościołach
 • zastraszenie
 • zmuszanie do przejścia na islam

Nie sposób wyliczyć wszystkich przykładów prześladowań. Są one codziennością irackich chrześcijan. Chrześcijankom grozi się śmiercią, jeżeli odmawiają noszenia muzułmańskich czadorów, porywa się je do haremów islamskich bojowników Al-Kaidy.

KONSEKWENCJE

W wyniku represji islamskiej chrześcijanie żyją w prowizorycznych i nielegalnych obozach dla uchodźców w Autonomii Kurdystanu, Syrii, Libanie, Jordanii, czy Turcji.

Największe prześladowania chrześcijan mają miejsce w: północnym Iraku

ze stolicą w Mosulu, Bagdadzie, Kirkuku i Basrze. Masowy Exodus ludności chrześcijańskiej rozpoczął się w 2007 roku w wyniku eskalacji agresji fundamentalistów i terrorystów w takich miastach jak Bagdad, Basra, Mosul, Zakho.

W latach 2003-2010 w Iraku:

 • Liczba chrześcijan z 1,4 miliona zmniejszyła się do 200.000
 • Milion chrześcijan musiała opuścić swoje domy,
 • Pół miliona chrześcijan przebywało w obozach dla uchodźców,
 • Zamordowano 50 duchownych,
 • Zaatakowano 76 kościołów.
 • Zamordowano 3.000 chrześcijan

Antychrześcijański terror trwa nadal: w ciągu jednego tygodnia pod koniec lutego b.r. 4.100 chrześcijan (683 rodziny) zostało wysiedlonych z Mosulu (północny Irak).

II Dzień z Kościołem Prześladowanym poświęcamy prześladowanym z Iraku, tym, którzy zdecydowali się pozostać w swej Ojczyźnie, jak i tym, którzy musieli opuścić swoje domy.

Pamięci ks. Ragheeda Ganni z Iraku (1972-2007)

3 czerwca 2007 r. ks. Ragheed Ganni wychodząc z kościoła po odprawieniu niedzielnej Mszy św. został zatrzymany na drodze przez grupę uzbrojonych mężczyzn, z których jeden krzyknął: „Mówiłem ci, abyś zamknął kościół. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego nadal tu jesteś?", ks. Ragheed Ganni odpowiedział: „Jak mógłbym zamknąć dom Boży?".

Wtedy mężczyźni przewrócili go na ziemię wraz z trzema towarzyszącymi mu diakonami: Basman Yousef Daouda, Ghasan Bidawida i Wadid Hanna. Bayan Adam Bella, żona Wahid Hanna, jedyna osoba, która ocalała z masakry, wspominając to wydarzenie opisała ostatnie chwile przed śmiercią ks. Ganniego.

Ks. Ragheed wykonał gest swoją głową w jej kierunku, aby uciekała. Bayan powiedziała, że ks. Ragheed miał szansę na ucieczkę, w tym momencie, w którym zauważył tych mężczyzn. „Mógł uciec, ale nie chciał, ponieważ wiedział, że oni go szukali".

Ragheed Ganni urodził się 20 stycznia 1972 r., wychowywał się w północnym Iraku, a w 1993 r. ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie w Mosulu. Ks. Ganni został wysłany przez swojego biskupa na studia teologiczne do Rzymu, do Irish College i na Papieski Uniwersyt Angelicum, na którym uzyskał licencjat w dziedzinie teologii ekumenicznej. W 2001 r. został wyświęcony na kapłana w archidiecezji chaldejskiej w Mosulu.

W okresie wakacji ks. Ganni pracował przez kilka lat w katolickim sanktuarium w Lough Derg w hrabstwie Donegal w Irlandii. Po siedmiu latach studiów w Rzymie, których część była finansowana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), w 2003 r. powrócił do Iraku.

W tym kraju chrześcijanie zawsze byli ludźmi drugiej kategorii, ale w następstwie wojny ich sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Islamscy bojownicy przyjęli politykę terroru wobec niemuzułmanów. W lecie 2004 r. życie dla chrześcijan w Iraku stało się bardzo ciężkie z powodu nasilających się ataków na kościoły i samobójczych zamachów bombowych, co wywołało masowy Exodus wiernych z tego kraju. Jednym z miejsc najbardziej dotkniętych tymi atakami był Mosul, ale ks. Ragheed postanowił właśnie wtedy wrócić do tego krwawego miasta. „To jest miejsce, do którego należę" - powiedział. Ks. Ragheed utrzymywał w jedności wspólnotę parafialną, tak jak tylko potrafił najlepiej. Z tego powodu był wielokrotnie zastraszany, a jego parafialny kościół pw. Ducha Świętego w dzielnicy Nur w Mosulu został podpalony. W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w 2007 r. wewnątrz kościoła, w którym pracował ks. Ragheed Ganni wybuchła bomba. Było to pierwsze, z wielu wydarzeń, które miały wywołać niepokój wśród chrześcijan w Mosulu. Tego samego dnia wybuchło jeszcze siedem bomb podłożonych w samochodach-pułapkach w pobliżu kościołów.

On był jednak pełen nadziei, wielokrotnie mówił o budowie „wolnego społeczeństwa". Powiedział: „Reżim Saddama upadł, wybraliśmy nowy rząd, głosowaliśmy za nową konstytucją". Po swoim powrocie do Ojczyzny zaczął organizować kursy teologiczne dla laikatu, pracować wśród młodych ludzi, dodawał otuchy rodzinom, w których były osoby niepełnosprawne i właśnie w czerwcu 2007 r., w miesiącu jego męczeńskiej śmierci, organizował pomoc dla dziecka z wadą wzroku. Chciał je wysłać na leczenie do Rzymu.

Jednak sytuacja w Mosulu stale się pogarszała. Po ataku na jego parafię w Niedzielę Palmową (1 kwietnia 2007 r.) stwierdził: „Wczuwamy się w sytuację Chrystusa, który wjechał do Jerozolimy z pełną świadomością tego, że konsekwencją Jego miłości do ludzi będzie Krzyż. Dlatego też, gdy kule karabinowe rozbiły okna w naszym kościele, ofiarowaliśmy Bogu nasze cierpienia jako wyraz naszej miłości do Niego".

Jego duch pozostał nieugięty. Na kilka tygodni przed swą śmiercią napisał: „Każdego dnia spodziewamy się ostatecznego ataku, ale nie przestaniemy sprawować Mszy św.; jeśli będzie trzeba, to będziemy je odprawiać nawet w podziemiu, gdzie zapewne bylibyśmy teraz bezpieczniejsi. Zachęcają mnie do tego moi parafianie. Jest to wojna, prawdziwa i realna, ale mam nadzieję nieść ten krzyż do samego końca dzięki pomocy Łaski Bożej".

W tamtym czasie ilość ataków bombowych się podwoiła, a porwania księży w Bagdadzie i Mosulu znacznie się nasiliły. Ekstremiści muzułmańscy zaczęli żądać podatków od chrześcijan, którzy zamierzali nadal mieszkać w swych domach. W mieście zaczęło brakować wody i prądu.

W odpowiedzi na tę przemoc została ogłoszona trwająca przez trzy dni godzina policyjna. Atak bombowy nie był pierwszym, ponieważ kilka miesięcy wcześniej, również w niedzielę, kościół został ostrzelany z broni palnej, w wyniku czego zostały wybite okna w świątyni.

W czasie obwiązywania godziny policyjnej ks. Ragheed Ganni napisał: „Jesteśmy więźniami w swym własnym domu". Zastanawiając się nad losem chrześcijan zadał pytanie: „Czy będzie trochę wolnej przestrzeni dla chrześcijan w tym kraju? Nie mamy żadnego wsparcia, nie ma nikogo, kto mógłby walczyć w naszej sprawie". Jednocześnie dodał: „Jestem pewien tylko jednego, że Duch Święty oświeci ludzi, aby pracowali dla dobra ludzi w świecie, w którym jest tyle zła".

Ks. Ragheed był coraz bardziej zmęczony, i powoli opuszczał go jego początkowy entuzjazm.

28 maja 2007 r. w swym ostatnim e-mailu do AsiaNews, przyznał: „Jesteśmy na skraju załamania". Opisał w nim jak dzień wcześniej, w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w jego świątyni wybuchła bomba. Napisał też o atakach na inne świątynie.

W niedzielę 3 czerwca 2007 r., opuszczając kościół po Mszy świętej, ks. Ragheed został zatrzymany przez grupę uzbrojonych mężczyzn. Jeden z nich krzyknął do niego: „Mówiłem ci byś zamknął kościół. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego nadal tu jesteś?".

Ks. Ragheed Ganni odpowiedział: „Jak ja mogę zamknąć Dom, który należy do Boga?".

Wówczas oprawcy przewrócili go na ziemię, przed kościołem p.w. Ducha Świętego, a następnie zastrzelili, a wraz z nim towarzyszących mu trzech diakonów.

W związku ze śmiercią ks. Ragheeda w dniu 3 czerwca 2007 r. napłynęło wiele wyrazów uznania i kondolencji, a wśród nich również od Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Szczególnie wzruszająca wypowiedź pochodziła od Adnam Mokrani, profesora islamistyki na Papieskim Uniwersytecie Angelicum, który był bliskim przyjacielem ks. Ragheeda, gdy ten przebywał w Rzymie. Zwracając się do ks. Ragheeda po jego śmierci napisał: „Ty nie tylko dzieliłeś cierpienie ze swymi parafianami, ale także Twoja krew dołączyła do krwi tysięcy Irakijczyków zabijanych każdego dnia. Nigdy nie zapomnę dnia Twoich święceń kapłańskich, ponieważ widziałam łzy w Twych oczach, kiedy mi mówiłeś: Dzisiaj umarłem dla siebie. W tamtym czasie tego nie rozumiałem, ale dzisiaj, poprzez Twe męczeństwo zrozumiałem doskonale wówczas wypowiedziane przez Ciebie słowa. Ty umarłeś po to, by Chrystus zmartwychwstał w Tobie, pomimo cierpień i smutku jakich doznawałeś, pomimo chaosu i szaleństwa jakie ogarnęło ludzi".

bp. SakoŻyciorys abp. Louisa Sako

Ks. Abp Louis Sako jest chaldejskokatolickim arcybiskupem diecezji Kirkuk w Iraku. Angażuje się w politykę stabilizacyjną po kolejnych wojnach w jego kraju (był między innymi wiceprezydentem prowincji Kirkuk i pośredniczył w rozmowach z dyktatorem Saddamem Husseinem). Jest poliglotą, włada 12 językami.

4 lipiec 1949 r. - urodził się w Zakho (niedaleko Mosulu) w północnej części Iraku. Dorastał w Mosulu, kształcił się w seminarium św. Jana Ewangelisty, prowadzonym przez Ojców Dominikanów.

1 czerwca 1974 r. - otrzymał święcenia kapłańskie, następnie pracował jako wikariusz w Mosulu. Ksiądz Sako angażował się w pomoc dla najuboższych mieszkańców parafii.

1982 r. - uzyskał tytuł magistra na studiach z wiedzy o islamie na PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica) w Rzymie.W tym samym roku otrzymał tytuł doktora patrystyki w Rzymie.

1985 r.- został doktorem historii wczesnego chrześcijaństwa na Sorbonie w Paryżu.

Nauki pobierał także w Akademii Babel w Bagdadzie, wydał kilka książek i artykułów.

W latach 1997-2001 - ks. Sako był rektorem chaldejskiego seminarium duchownego

w Bagdadzie oraz profesorem patrystyki i islamologiem na wydziale teologii.

Październik 2002 r. - Synod Kościoła Chaldejskiego powołał go na stanowisko arcybiskupa Kirkuku, lecz

14 listopad 2003 r. - w wyniku dramatycznych wydarzeń wojennych w Iraku Papież Jan Paweł II konsekrował Arcybiskupa dopiero rok później.

od 2002 r. - należy do Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego w Watykanie. Ks. Arcybiskup jest zaangażowany w dialog i porozumienie pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami, a także w dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołami katolickim i prawosławnym (jest członkiem austriackiej fundacji Pro Oriente).

Apel z okazji II Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Pamięci o prześladowanych chrześcijanach nie możemy ograniczyć do jednego dnia solidarności.

Apel Przewodniczącego Komisji ds. Misji Episkopatu Polski z okazji II Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 2010.11.14.

Po raz drugi - w II niedzielę listopada - będziemy przeżywali w naszym kraju Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

W tym roku w centrum naszej solidarnej modlitwy i działania są nasi Bracia i Siostry chrześcijanie żyjący w Iraku, zagrożeni całkowitą zagładą. Jak wiemy, w niedzielę 31 października br., doszło w Bagdadzie do rzezi katolików zgromadzonych na niedzielnej Mszy św. Najpierw terroryści zastrzelili policjantów pilnujących świątyni, następnie zamordowali kapłana i wzięli ponad 100 zakładników. Po nieudanych negocjacjach władze wydały rozkaz szturmu świątyni. Zginęło 10. policjantów i 42. chrześcijan-zakładników.

Ich sytuacja w Iraku, od zakończenia wojny, jest bardzo dramatyczna, na co zwraca uwagę Stowarzyszenie „Kościół w Potrzebie", które do wszystkich parafii na Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym rozesłało materiały do wykorzystania w niedzielnej liturgii i w katechezie. Zachęcam wszystkich Duszpasterzy, aby korzystając z przekazanych materiałów, uczynili II niedzielę listopada dniem modlitewnej pamięci i solidarności z irackimi chrześcijanami.

Według obliczeń zabito ich około dwóch tysięcy, a celem nieustannych ataków są duchowni i świątynie, z których wiele zostało doszczętnie zniszczonych. Atmosfera terroru spowodowała, że chrześcijanie opuszczają Bagdad i Irak, udając się na północ kraju i na emigrację.

Trzeba też naszej modlitwy o pokój i pojednanie dla wszystkich mieszkańców Iraku, kraju rozdzieranego aktami przemocy i terroru na podłożu politycznym i religijnym.

Drodzy Bracia i Siostry!

Pamięci o prześladowanych chrześcijanach - naszych Braciach i Siostrach we wierze - nie możemy ograniczyć do jednego dnia solidarności. Jego celem jest obudzić nasze sumienia i zachęcić do działania, aby prześladowani otrzymali z Polski - kraju, który jest ojczyzną Solidarności - czytelny sygnał, że nie są zapomniani, że ktoś w wolnym świecie upomina się o ich prawa. Tego domaga się zwykłe ludzkie poczucie sprawiedliwości, a jeszcze bardziej przykazanie miłości bliźniego. Ważny, w kwestii prześladowań, byłby głos naszego parlamentu, dlatego zachęcam do zwracania się tej sprawie do posłów i senatorów, jak również posłów do Parlamentu Europejskiego, aby podejmowali intensywniejsze działania w sprawie przestrzegania praw ludzi wierzących i działali na rzecz ich bezpieczeństwa. Takich też działań możemy oczekiwać od naszego Prezydenta, Rządu, zwłaszcza Ministra Spraw Zagranicznych i polskich służb dyplomatycznych. Przykładem niech będzie wystąpienie Prezydenta Niemiec, który w dniu 19 października br. w tureckim parlamencie powiedział, że „chrześcijaństwo jest bez wątpienia elementem Turcji" i dlatego oczekuje, że wyznawcy religii chrześcijańskiej w krajach islamskich będą mieli te same prawa do publicznego praktykowania swojej wiary, kształcenia duchownych i budowania kościołów jak muzułmanie w Europie. Stwierdził też, że "wolność religii jest częścią naszego pojmowania Europy jako wspólnoty wartości".

Drodzy Bracia i Siostry!

Niech prześladowani chrześcijanie nie tylko w Iraku, ale i innych krajach muzułmańskich, a także w Chinach, Laosie, Wietnamie i Korei Północnej, będą objęci duchową opieką i odważnym działaniem katolików żyjących w Polsce, abyśmy okazali się godnymi kontynuatorami wielkiej sprawy solidarności z tymi, którzy nie mogą swobodnie wyznawać wiary, ani uczestniczyć w tworzeniu dobra wspólnego społeczeństwa, do którego należą. Wyrazem solidarności z nimi, obok modlitwy i działań interwencyjnych, niech będzie również post, ofiarowane cierpienie i cierpliwe, w duchu pokuty, znoszenie trudnych doświadczeń.

Naszą modlitwę i nasze działania powierzamy wstawiennictwu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który - jak pamiętamy - w świecie ogarniętym przemocą i nienawiścią uczył jak żyć Ewangelią i zło zwyciężać dobrem.

Za każdą modlitwę, gest pomocy i solidarności z naszymi prześladowanymi Braćmi i Siostrami składam serdeczne Bóg zapłać!


† Wiktor Skworc
Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji
Tarnów, 10 listopada 2010 r.

Plan obchodów II Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym

8 Listopada (Poniedziałek)

Do Polski przybędzie abp Louis Sako z diecezji Kirkuk (IRAK). Kirkuk jest miejscem straszliwego terroru antychrześcijańskiego. Zintensyfikowane ataki na chrześcijan trwają tu po dziś dzień.

9 Listopada (Wtorek), miejsce: Warszawa

O godz. 12:00 w Siedzibie Pomocy Kościołowi w Potrzebie abp Louis Sako udzieli dziennikarzom wywiadów.

10 Listopada (Środa), miejsce: Warszawa

O godzinie 11:30 w Siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa zapowiadająca II Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Arcybiskup będzie mówił o prześladowaniach chrześcijan.

11 Listopada (Czwartek) miejsce: Łowicz/Kutno

O godz. 10:00 w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu odbedzie się Msza św. i Procesja.

O godz. 18:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kutnie sprawowana będzie Msza św. z homilią abp. Louisa Sako.

12 Listopada (Piątek) miejsce: Poznań

O godz. 18:00 sprawowana będzie Msza św. w Archikatedrze św. Piotra i św. Pawła.

O godz. 19:00 abp Louis Sako weźmie udział w Drodze Krzyżowej Kościoła Prześladowanego.

13 Listopada (Sobota), miejsce: Poznań

O godz. 10:00 odbędzie się briefing z udziałem abp. Louisa Sako w Rezydencji Biskupów Poznańskich.

14 Listopada (Niedziela), miejsce: Warszawa

W kościele św. Krzyża w Warszawie o godz. 9:00 abp Louis Sako będzie koncelebrował Mszę św., która będzie transmitowana przez program I Polskiego Radia. Wygłosi kazanie na temat pogromów chrześcijan w Iraku.

O godz. 12:00 biskup wystąpi w programie telewizyjnym „Między Ziemią a Niebem".

15 Listopada (Poniedziałek), miejsce: Częstochowa

O godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w kościele św. Wojciecha z homilią abp. Sako.

16 Listopada (Wtorek), miejsce: Kraków

O godz. 15.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewniki abp Louis Sako weźmie udział w koronce do Miłosierdzia Bożego. Następnie zostanie odprawiona Msza św. po łacinie celebrowana przez Arcybiskupa.

17 Listopada (Środa), miejsce: Warszawa

Dzień wolny.

18 Listopada (Czwartek), miejsce: Warszawa

Wylot abp. Sako do Iraku.

DownloadMateriały do pobrania

 • Plakat
 • Materiały liturgiczne

 

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW