Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym - PakistanPAKISTAN – PRZERWAĆ MILCZENIE

Powstały w 1947 roku jako państwo świeckie, Pakistan powoli stał się republiką islamską. Teraz kraj zamieszkiwany jest przez ponad 190 milionów osób, z których tylko ok. 4 milionów to chrześcijanie. Około 3 miliony Pakistańczyków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego, liczącego dwie archidiecezje i pięć diecezji. 2 artykuł Konstytucji pakistańskiej głosi, że islam jest religią państwową. Według Konstytucji także głowa państwa powinna być muzułmaninem, jak też premier rządu. Tak zwane „prawa o bluźnierstwie”, wpisane w Prawo Karne w 1986 roku, silnie ograniczają wolność religijną i związaną z nią swobodę sło¬wa. Zniszczenie Koranu i znieważenie proroka Mahometa to zbrodnie, za które można zapłacić karą więzienia, a nawet śmiercią.

Z biegiem czasu przytłaczająca większość muzułmańska Pakistanu coraz bardziej odciskała zasady swojej wiary i obyczaje na konstytucyjnej, prawnej i organizacyjnej strukturze kraju, wyłączając z niej inne grupy. Już w 1956 r. nazwa kraju została przemianowana na Islamską Republikę Pakistanu, a konstytucja z 1973 r. jasno określiła ramy instytucjonalne ograniczające prawa obywatelskie do wolności wyznania, według których mniejszości religijne nie są równe ich muzułmańskim sąsiadom. Dążenie do zrównania praw dotyczących bluźnierstwa z dogmatem wiary wiąże się ze stopniową „talibanizacją społeczeństwa” i rosnącym wpływem islamu fundamentalistycznego.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym - PakistanW poufnym raporcie grupy obrońców praw człowieka wysłanym do ACN opisano, jak „chrześcijanie żyją w ciągłym zagrożeniu ze strony ekstremistów wywołujących fale religijnej nietolerancji i przemocy”. Podkreślono w nim rosnące trendy w kierunku przymusowego nawracania chrześcijańskich kobiet, między innymi za pomocą gwałtów na nieletnich dziewczętach, które zmusza się do poślubiania muzułmanów. Raporty wskazują również na wzrost dyskryminacji w miejscach pracy, gdzie powszechne jest stosowanie środków nacisku w celu wymuszenia przyjęcia islamu. Zatrudniani do wykonywania takich zajęć jak sprzątanie i praca w cegielniach i fabrykach, chrześcijanie, określani potocznie mianem „chuhra” oznaczającym brudne stworzenie, padają ofiarą powszechnej dyskryminacji. Większość nietolerancji jest zaszczepiana we wczesnym wieku. Z relacji wiadomo, iż uprzedzenia w stosunku do chrześcijan wpajane są w wielu medresach i innych islamskich instytutach edukacyjnych, których liczba sięga dziesiątek tysięcy. Wysiłki mające na celu ograniczenie rzekomo zabronionych wpływów pakistańskich talibów i podobnych grup są podważane przez ich wyraźną wszechobecność. Również w szkolnictwie państwowym głęboko odczuwana jest obecność nietolerancji religijnej. Raporty wskazują, że podręczniki szkolne stosowane w Sindhu, Pendżabie i w innych regionach krzewią religijną nienawiść do chrześcijan i do pozostałych mniejszości. W związku z powyższym warunkiem poprawy sytuacji chrześcijan są zmiany w postawach społecznych i w polityce rządu. Co należy więc uczynić? Przerwać milczenie i obojętność na los naszych sióstr i braci żyjących w Pakistanie.

List kard. Josepha Coutts'a do Polaków

Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu,

Przesyłam wam pozdrowienia z Rzymu z kończącego się już Synodu Biskupów. To było niesamowite doświadczenie jedności, braterstwa oraz poczucia bycia Jednym Katolickim Kościołem zgromadzonym wokół Ojca Świętego.

Przesyłam również pozdrowienia z Kościoła w Pakistanie. Jesteśmy niewielkim i historycznie młodym Kościołem w kraju o ogromnej populacji muzułmańskiej. Dla nas, Chrześcijan żyjących i świadczących o naszej wierze w centrum islamskiego świata, każdy dzień pełen jest trudności i wyzwań. Jednakże wsparcia.

Jesteśmy również zachęceni przykładem Kościoła w Polsce. Pomimo różnych cierpień i prześladowań w ciągu okupacji komunistycznej daliście Kościołowi Powszechnemu wielkiego i nieustraszonego pasterza jakim był Św. Jan Paweł II. W Pakistanie ludzie starszej generacji pamiętają i wspominają ze wzruszeniem krótką wizytę Papieża w roku 1982. Jego obecność odniosła bardzo pozytywny skutek nawet na niechrześcijańskich mieszkańcach naszego kraju.

Dziś okazaliście swoje zainteresowanie oraz solidarność z cierpiącym Kościołem na świecie. Pragnę podziękować wszystkim wierzącym w Polsce za ich modlitwy oraz wszelką inną pomoc dla cierpiącego Kościoła, a szczególnie w Pakistanie.

Jednocząc się z wami w Panu, jednej wierze oraz jednym Chrzcie Świętym, modlę się do naszego kochającego Ojca aby wam błogosławił za waszą hojność i dobroć.

+ Joseph Kardynał Coutts
Arcybiskup Karachi

Zaproszeni goście

Masih Razwan, seminarzysta z archidiecezji Lahore w Pakistanie. Urodził się w 1988 roku. Studiował filozofię i dziennikarstwo teraz kończy teologię. W najbliższym czasie ma przyjąć święcenia prezbiteratu.

Ks. Emmanuel Parvez

Urodzony w sierpniu 1950 r. O. Emmanuel został wyświęcony na kapłana 12 kwietnia 1987 r. Wysłany do Rzymu na studia, uzyskał stopień doktora w dziedzinie teologii biblijnej Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie. Wkrótce, po powrocie do Pakistanu przez dziesięć lat wykładał: Pismo Święte i teologię dogmatyczną w seminarium duchownym w Karaczi. Przez kilka lat służył diecezji Faisalabad jako wikariusz generalny, a następnie całkowicie pogrążony w ciszy i medytacji podjął się pisania książek w języku urdu dla ludzi z Pakistanu. Jest jednym z najbardziej renomowanych myślicieli w Pakistanie, kochany za swoje kazania. Bardzo często jest zapraszany do prowadzenia rozmów i organizowania seminariów w całym kraju. Napisał 39 książek na różne tematy, od pogranicza duchowości po dramat, powieść czy poezję. W ciągu roku jest zajęty głoszeniem wielu serii rekolekcji do różnych zgromadzeń zakonnych, kapłanów i świeckich. Aktualnie jest głęboko zaangażowany w podniesienie poziomu egzystencjalnego swojej okolicy, wśród biednej społeczności zarówno chrześcijan jak i muzułmanów. Dlatego założył specjalne osiedle dla bezdomnych, gdzie przebywa obecnie około 50 rodzin. Wciąż stara się zabezpieczać pomoc dla kolejnych dwustu rodzin. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Pawła Apostoła w Pansara, w diecezji Faisalabad.

Materiały do pobraniaTwarze Prześladowań

Binish Paul jest 18-letnią chrześcijanką. Chodzi do państwowej szkoły w Pakistanie. 22 sierpnia tego roku młody muzułmanin Taheer Abbas zrzucił ją z drugiego piętra domu, w którym obydwoje się znajdowali. Wcześniej odmówiła poślubienia go i przejścia na islam. Jest to kolejny przypadek agresji i próby nawracania przy użyciu siły, jak to wyjaśniła obrońca sądowy Binish Paul Papieskiemu Stowarzyszeniu PKWP. Od miesięcy Taheer nalegał, by Binish nawróciła się na islam. Za każdym razem odmawiała. Wtedy młody człowiek popełnił ów agresywny czyn, który spowodował u dziewczyny poważne złamania nóg i uszkodzenie kręgosłupa. Jak w większości wcześniejszych podobnych przypadków, rodzina młodej chrześcijanki znalazła się w trudnej sytuacji. Jej rodzice zwrócili się do miejscowej policji, ale policjanci odmówili przyjęcia skargi. Natomiast dyrektor szpitala odmówił zredagowania raportu medycznego, aby zaświadczyć o poniesionym uszczerbku na zdrowiu. Ponadto rodzina dziewczyny otrzymała zastraszające groźby od autora zbrodniczego czynu. Jeśli nie zgodzi się na zamknięcie sprawy, wszyscy zostaną oskarżeni o bluźnierstwo.

W listopadzie 2014 roku dwoje niepiśmiennych chrześcijan Shahzad i Shama Bibi zostało pojmanych przez 3-tysięczny tłum, który znęcał się nad nimi przed wrzuceniem ich do pieca cegielni w Kot Radha Kishen niedaleko Lahore, gdzie pracowali. Oboje zostali fałszywie oskarżeni o zbezczeszczenie stronic Koranu podczas wyrzucania śmieci. W chwili śmierci Shama Bibi była w ciąży z czwartym dzieckiem. W sumie 106 osób zostało oskarżonych o morderstwo, ale 90 zostało uniewinnionych, w tym właściciel cegielni. Najstarszy syn małżeństwa, Suleman, mający zaledwie sześć lat, opisał w późniejszych wywiadach telewizyjnych, jak widział rodziców palonych w płomieniach pieca.

W 2014 r. Asia Bibi została skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi, a w rzeczywistości opowiadała tylko swoim koleżankom-muzułmankom o swej wierze w Chrystusa. Mimo presji opinii międzynarodowej proces apelacyjny odraczany jest w nieskończoność, a kobieta cały czas przebywa w celi śmierci w Multanie. Ostatnio miała się odbyć w Sądzie Najwyższym w Lahaur 27 maja 2018 r., jednak bez podania przyczyny została zdjęta z wokandy. Islamscy fundamentaliści kontynuują zastraszanie sędziów, grożąc śmiercią każdemu, kto ośmieli się wystąpić w obronie chrześcijanki.

Shahbaz Bhatti urodził się w 1968 w chrześcijańskiej pundżabskiej wiosce Khushpur. Chciał on kraju, którego fundamentem jest islam, a jednocześnie pluralistycznego, gdzie osoby wszystkich religii mogłyby znaleźć swoje miejsce. Odważne podążanie za tym ideałem doprowadziło Shahbaza pod koniec 2008 do przyjęcia nominacji na federalnego ministra ds. Mniejszości Religijnych Pakistanu. Jego jawna krytyka nadużywania praw o bluźnierstwie budziła nieustannie rosnącą falę gróźb pod jego adresem. Świadomy niebezpieczeństwa, oczywiście nie chcąc umrzeć i nie szukając okazji do śmierci, nie zdecydował się na wycofanie się ze swojego zaangażowania na rzecz dyskryminowanych religijnych mniejszości narodowych. 2 marca 2011 roku jego samochód został zamieniony w kupę kurzu przed jego domem w Islamabadzie. Dwadzieścia siedem kul osiągnęło swój cel.

Przedstawione powyżej „twarze” osób prześladowanych to konkretne przykłady ogromnego cierpienia naszych sióstr i braci żyjących w Pakistanie. Jako wspólnota chrześcijan mamy moralny obowiązek stać się ich głosem w świecie, by przerwać milczenie!

Zaproszeni Goście

Masih Razwan, seminarzysta z archidiecezji Lahore w Pakistanie. Urodził się w 1988 roku. Studiował filozofię i dziennikarstwo teraz kończy teologię. W najbliższym czasie ma przyjąć święcenia prezbiteratu.

Ks. Emmanuel Parvez

Urodzony w sierpniu 1950 r. O. Emmanuel został wyświęcony na kapłana 12 kwietnia 1987 r. Wysłany do Rzymu na studia, uzyskał stopień doktora w dziedzinie teologii biblijnej Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie. Wkrótce, po powrocie do Pakistanu przez dziesięć lat wykładał: Pismo Święte i teologię dogmatyczną w seminarium duchownym w Karaczi. Przez kilka lat służył diecezji Faisalabad jako wikariusz generalny, a następnie całkowicie pogrążony w ciszy i medytacji podjął się pisania książek w języku urdu dla ludzi z Pakistanu. Jest jednym z najbardziej renomowanych myślicieli w Pakistanie, kochany za swoje kazania. Bardzo często jest zapraszany do prowadzenia rozmów i organizowania seminariów w całym kraju. Napisał 39 książek na różne tematy, od pogranicza duchowości po dramat, powieść czy poezję. W ciągu roku jest zajęty głoszeniem wielu serii rekolekcji do różnych zgromadzeń zakonnych, kapłanów i świeckich. Aktualnie jest głęboko zaangażowany w podniesienie poziomu egzystencjalnego swojej okolicy, wśród biednej społeczności zarówno chrześcijan jak i muzułmanów. Dlatego założył specjalne osiedle dla bezdomnych, gdzie przebywa obecnie około 50 rodzin. Wciąż stara się zabezpieczać pomoc dla kolejnych dwustu rodzin. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Pawła Apostoła w Pansara, w diecezji Faisalabad.

Plan wizyty

25 października (czwartek)

godz. 10:30 Warszawa, Konferencja Prasowa;
Siedziba Konferencji Episkopatu Polski, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6

26 października (piątek)

godz. 10: 30 Warszawa, UKSW sympozjum naukowe

godz. 12: 30 Warszawa, UKSW konferencja prasowa z udziałem: Minister Beata Kempa, Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński, Abp. Chryzostam II Synetos (Grecja), ul. Dewajtis 5 sala 401

27 października (sobota)

godz. 21:00 Częstochowa, Apel Jasnogórski

28 października (niedziela)

godz. 7:00 Kraków – Łagiewniki, Msza święta transmitowana w TVP

Prosimy
o dar serca
i wsparcie
projektu

Dokonaj płatności on-line

Korzystając z serwisu Dotpay S.A. przekaż ofiarę na wybraną kampanię.

Pomóż teraz

Adres Naszego konta bankowego

ING Bank Śląski o/Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Prosimy o wpłaty z dopiskiem "Dzień Solidarności"

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW