Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Dane Osobowe

Pola oznaczone są wymagane

Drogi kliencie, administratorem danych osobowych jest PKPW sp. z o.o., ul. Wiertnicza 142 w Warszawie (Spółka), kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy korespondencyjnie pod powyższym adresem.
Zarząd spółki wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy mailowo pod adresem iod@pkwp.com.pl

Informacje na twój temat przetwarzamy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1), w celu:
- prowadzenia Twojego konta w systemie,
- realizacji zamówienia, w tym dostawy zakupionego produktu,
- spełnienia obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych,
- archiwizacji do celów rozpatrzenia reklamacji lub ochrony przed roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dbaniu o interesy Spółki.

Informujemy ponadto, że przysługują Ci następujące prawa:
- prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych – względem danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – względem danych, co do których nie zachodzą już podstawy prawne przetwarzania,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do przeniesienia danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Twoje dane osobowe będą przechowywane:
- przez cały czas posiadania konta w naszym systemie i do 3 miesięcy od jego usunięcia,
- historia Twoich zamówień jest archiwizowana zgodnie z wymogami prawa, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym dokonałeś zakupu.
Odbiorcami podanych przez Ciebie osobowych będą nasi usługodawcy w szczególności w zakresie usług z zakresu IT i doradztwa prawnego oraz operator usługi pocztowej lub kurierskiej, Podanie danych jest w pełni dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy, odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości dokonania zamówienia. Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW