Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Syria 2015W bieżącym roku, zważając na trwający od 2011 roku konflikt zbrojny, którego nikt nie widzi końca, oraz odpowiadając na apel syryjskich biskupów, podjęliśmy inicjatywę w porozumieniu z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski ks. abpem Stanisławem Gądeckim, że tegoroczny Dzień Solidarności poświęcony będzie ponownie sytuacji chrześcijan Syrii.

Syria jest krajem, gdzie po raz pierwszy wyznawcy Jezusa Chrystusa zostali nazwani chrześcijanami. To tereny nawrócenia i misyjnej działalności św. Pawła.

Dziś natomiast jest jednym z najkrwawszych miejsc na ziemi. Początkowo konflikt zbrojny nie miał znamion dyskryminacji i prześladowania chrześcijan. Możemy nawet powiedzieć, że z wyjątkiem Libanu, który ma specjalny status na Bliskim Wschodzie, Syria była jednym z najlepszych miejsc do życia dla chrześcijan. Jednakże wraz z upływem czasu i z pojawieniem się ogromnej rzeszy obcych najemników, radykalnych dżihadystów, sytuacja chrześcijan diametralnie się pogorszyła.

W listopadzie 2013 roku miasto Sadat, które leży w pobliżu Homs, i którego ludność to głównie syryjscy chrześcijanie obrządku prawosławnego, zostało przejęte przez islamskich rebeliantów i według syryjskiego prawosławnego arcybiskupa stało się widownią "najgorszej masakry chrześcijan, jaka miała miejsce w Syrii w ciągu ostatnich dwóch i pół roku". 45 osób, w tym dzieci, zostało zamordowanych i wrzuconych do masowych grobów, a 1500 rodzin zostało wykorzystanych przez rebeliantów jako żywe tarcze.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Syria 2015Na początku grudnia 2013 roku, po tym, jak chrześcijańskie miasto Maloula zostało zdobyte przez rebeliantów, dwanaście mniszek prawosławnych zostało uprowadzonych z klasztoru. Trzej chrześcijanie zostali zamordowani za odmowę wyrzeczenia się wiary. Melchicki patriarcha Grzegorz III Laham sporządził listę męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli śmierć do końca 2013 roku. Lista ta liczy 215 nazwisk. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby została ona w najbliższej przyszłości zamknięta.

W marcu 2015 roku Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) powiedział, że po ponad czterech latach konfliktu Syria znalazła się w "najpoważniejszym humanitarnym kryzysie naszej ery". Z 8 mln osób przesiedlonych w Syrii i 3,9 mln osób żyjących za granicą jako uchodźcy,z Syrii uciekło 700000 chrześcijan. Emigracja społeczności chrześcijańskich może być potencjalnie bardziej katastrofalna w skutkach ze względu na ich uprzednio już zmniejszoną ilość (1,75 mln przed wojną).Tamtejsi chrześcijanie uciekająz własnego kraju w obawie o własne życie. Wiele razy byli prześladowani i dyskryminowani głównie ze względu na swoją wiarę, ale były również przypadki posądzania ich owrogą przynależność polityczną. Wyraźny islamski program jest coraz bardziej widoczny w działaniach radykalnych bojowników. Przebywający w Damaszku patriarcha Kościoła melchickiego Grzegorz IIILaham powiedział PKWP: "Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli opuszczą oni [chrześcijanie] rejon Bliskiego Wschodu, nigdy już tam nie powrócą".

Obecnie coraz widoczniejszym staje się „oczyszczenie” kraju z chrześcijan dokonywane przez islamskich fundamentalistów. Przykładowo na przedmieściach Damaszku, Doumie, 36-ciu ulemas (muzułmańskich przywódców religijnych) wydało fatwę w 2013 roku legitymizującą prawo sunnitów do skonfiskowania dóbr i posiadłości należących do chrześcijan i wszystkich, "którzy nie wyznają sunnickiej religii". Fatwa podkreśla, że skonfiskowane majątki będą wykorzystane w części do "zdobycia uzbrojenia".Podobny scenariusz miał miejsce w Iraku. Może to być szersza strategia „oczyszczania” całego Bliskiego Wschodu z wyznawców Chrystusa.


Słowa Ojca Świętego Franciszka na temat Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Pozdrawiam obecnych tu Polaków. W najbliższą niedzielę w Kościele w Polsce będzie obchodzony Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Konferencję Episkopatu Polski. W tym roku pomoc duchowa i materialna w sposób szczególny jest kierowana do chrześcijan w Syrii. Wasze dzieło modlitwy i solidarności niech przyniesie wytchnienie i wsparcie braciom i siostrom, którzy cierpią dla Chrystusa na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Niech wam towarzyszy moje błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym - Syria 2015 - wykres

Grzegorz III LahamPlan wizyty Patriarchy Grzegorza III Lahama:

Na obchody VII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym zaproszenie przyjął Patriarcha Grzegorz III Laham, zwierzchnik Grecko – Katolickiego Kościoła Melchickiego z Syrii.

5 Listopad (Czwartek), miejsce: Warszawa

godz. 10:30 Konferencja Prasowa; Pałac Arcybiskupi, Dom Arcybiskupów Warszawskich ul. Miodowa 17/19.

5 Listopad (Czwartek), miejsce: Toruń

godz. 18:15 Rozmowy Niedokończone, TV Trwam, Radio Maryja.

6 Listopad (Piątek), miejsce: Poznań

godz. 18:00 Msza Św. w Archikatedrze Poznańskiej

7 Listopad (Sobota), miejsce: Poznań

godz. 9:00 Poświęcenie Biura Regionalnego PKWP w Poznaniu

godz. 11:00 Świadectwo Patriarchy podczas Forum ewangelizacyjnego

7 Listopad (Sobota), miejsce: Częstochowa

godz. 21:00 Apel Jasnogórski w Częstochowie

8 Listopad (Niedziela), miejsce: Łagiewniki

godz. 7:00 Msza św. w Łagiewnikach

8 Listopad (Niedziela), miejsce: Warszawa

godz. 18:00 Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW