Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Big photoPapieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od początku swojej działalności szczególną troską otacza kapłanów, zarówno ich formację, jak i posługę duszpasterską. Jedną z form pomocy księżom jest przekazywanie stypendiów, które przypisane są do intencji mszalnych. Ta ofiara materialna dołączona do zamawianej Mszy św. stanowi duże wsparcie dla księży pracujących w ubogich regionach świata i tam, gdzie wspólnota Kościoła jest zbyt mała, by samodzielnie utrzymać swoją parafię i duszpasterza.

Nasze Stowarzyszenie przekazuje rocznie ok. 1 200 000 stypendiów mszalnych. Niemal co 3 sekundy gdzieś na świecie rozpoczyna się Msza św. sprawowana w intencjach przekazywanych za pośrednictwem PKWP.

Zamówiona w ten sposób Msza św. może stać się pięknym doświadczeniem wspólnoty Kościoła. W Twojej intencji będzie sprawował Mszę świętą być może ksiądz z Indii, Iraku, Nigerii, Boliwii czy Ukrainy. Może właśnie dzięki Twojej pomocy łatwiej mu będzie prowadzić dzieła ewangelizacyjne, duszpasterskie czy charytatywne.

Możesz przekazać intencję na Mszę św. gregoriańską bądź na pojedynczą Mszę św. W pierwszym przypadku otrzymasz potwierdzenie, od kiedy i gdzie będzie celebrowany cykl 30 Mszy św. W drugim dana intencja zostanie dołączona do innych i przesłana na placówkę misyjną jako zbiorowe zamówienie Ofiary Eucharystycznej w intencjach darczyńców.

W naszym międzynarodowym Stowarzyszeniu intencje pojedynczych Mszy św. grupowane są w tzw. stypendia mszalne. Ofiary zebrane często z całej Europy za ok. 30 Mszy św. posyłane są jakiemuś misjonarzowi z ubogiej placówki misyjnej, gdzie wierni nie są w stanie zapewnić duszpasterzowi utrzymania. Intencje z wielu miejsc trudno jest pilotować i podać Darczyńcy datę i miejsce sprawowania Eucharystii.

Jedynie w przypadku gregorianki (blok jednorazowo zamówionych 30 Mszy św. w intencji duszy zmarłej osoby) informujemy o miejscu i o dacie rozpoczęcia takiej Mszy św.

Rodzaj intencji

Największym darem duchowym, jaki możemy ofiarować najbliższym, to Msza święta. W Eucharystii uobecnia się ofiara Chrystusa, który umarł za nas i dał nam nowe życie.

Intencję Mszy świętej można ofiarować za rodzinę, bliskich, przyjaciół, z okazji urodzin czy ważnych wydarzeń. Można też ofiarować za zmarłych - aby Bóg okazał Swe miłosierdzie oraz wybaczył grzechy i przyjął ich do grona zbawionych.

Treść twojej intencji

Ofiara

Wybierz kwotę swojej ofiary:
Administratorem Państwa danych jest Sekcja Polska Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie", ul. Wiertnicza 142 w Warszawie, kontakt w sprawie danych osobowych: info@pkwp.org Sekcja Polska wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy mailowo pod adresem iod@pkwp.org

Informujemy, że podane, przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f RODO [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1)],: w celu: • przekazywania informacji co do losów intencji mszalnej, • obsługi wpłaty ofiary, w ramach obowiązków ciążących na Stowarzyszeniu z mocy prawa, • wysyłki papierowego biuletynu na adres korespondencyjny w ramach prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na promocji działalności Sekcji Polskiej, na adres podany w ramach wpłaty. [Informacja o przysługujących prawach]
Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo żądania :
- usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – względem danych, co do których nie zachodzą już podstawy prawne przetwarzania,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- dostępu do danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,

A także prawo do:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- wycofania zgody w dowolnym momencie – przy czym jej wycofanie nie wpłynie na legalność wcześniejszego przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

[Pozostałe informacje]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez rok od ostatniego maila wysłanego w ramach newslettera.

Podanie danych jest w pełni dobrowolne, odmowa ich podania nie rodzi żadnych skutków, przy czym intencja taka jest wtedy anonimowa. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą nasi usługodawcy w szczególności w zakresie usług z zakresu IT i doradztwa prawnego. Państwa dane nie zostaną poddane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane dotyczące intencji oraz wpłaty przetwarzamy przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym ją Państwo złożyli.
[Z szczegółowymi informacjami mogą się również Państwo zapoznać w naszej Polityce Prywatności - link]

Dziękujemy!

Twoja intencja została złożona.

Dziękujemy!

Twoja intencja została złożona. Prosimy o złożenie ofiary na poniższy nr konta wpisując w tytule przelewu "Intencja Mszalna" + swoje imię i nazwisko:
ING Bank Śląski o/Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW