Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Siostry Kochają modlitwę

Doceniając siłę i wartość modlitwy, wspieramy zakony kontemplacyjne na całym świecie. W 1957 r. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński poprosił Pomoc Kościołowi w Potrzebie o materialne wsparcie żyjących na pograniczu ubóstwa sióstr kontemplacyjnych w Polsce. Pamiętamy, że wszyscy stanowimy Mistyczne Ciało Chrystusa, w którym nawzajem się uzupełniamy. Siostry zanoszą modlitwy wstawiennicze do Boga, my w imieniu naszych Darczyńców staramy się zapewnić im godziwe warunki życia. W klasztorach klauzurowych najważniejszym zajęciem w porządku dnia jest modlitwa za cały Kościół, a zwłaszcza za kapłanów.

Siostry kochają modlitwę i dają o niej świadectwo całym swym życiem ofiarowanym Bogu. Codziennie czynnie uczestniczą w Eucharystii, 7 razy w ciągu dnia wspólnie odmawiają Liturgię Godzin, adorują też Najświętszy Sakrament. Modlą się również we wszystkich tych intencjach, które są przesyłane do naszego biura za pomocą skrzynki intencji. Znajduje się ona poniżej. My regularnie przekazujemy te intencje z datą i imieniem osoby, która prosi o wsparcie modlitewne. Przy tej okazji można złożyć ofiarę przeznaczoną dla sióstr klauzurowych w Polsce. Praca, którą siostry wykonują w swoich klasztorach nie wystarcza w pełni na ich utrzymanie, dlatego Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, nieprzerwanie od 1958 roku, wspiera materialniesiostry klauzurowe.

W Polsce wspierają duchowo naszą działalność i modlą się w intencjach naszych Darczyńców następujące żeńskie zakony klauzurowe:

Nr. Zakon Ilość Klasztorów w Polsce
1. SS. Benedytktynki 9
2. Benedyktynki Sakramentki 3
3. Bernardynki 9
 4. Dominikanki 3
 5. Kamedułki
 6. Kapucynki 6
 7. Karmelitanki Bose 28
 8. Klaryski 6
 9. Klaryski od Wieczystej Adoracji 8
 10. Norbertanki 2
 11. Redemptorystki 1
 12. Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji 1
 13.  Siostry Szensztackie Wieczystej Adoracji 1
 14.  Siostry Wizytki 4

Rodzaj intencji

"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą."Mt 7, 7-11

Treść twojej intencji

Administratorem danych osób jest Sekcja Polska Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie", ul. Wiertnicza 142 w Warszawie, kontakt w sprawie danych osobowych: info@pkwp.org Sekcja Polska wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy mailowo pod adresem iod@pkwp.org

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1). Dane przetwarzamy w celu przekazania intencji wybranemu klasztorowi ale bez danych osobowych.
[Informacja o przysługujących prawach]
Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo żądania :
- usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – względem danych, co do których nie zachodzą już podstawy prawne przetwarzania,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- dostępu do danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,

A także prawo do:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- wycofania zgody w dowolnym momencie – przy czym jej wycofanie nie wpłynie na legalność wcześniejszego przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą nasi usługodawcy w szczególności w zakresie usług z zakresu IT i doradztwa prawnego. Intencję przekazujemy Siostrom w sposób anonimowy. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, odmowa ich podania sprawi, że nie przekażemy informacji co do dalszego losu złożonej intencji. Państwa dane nie zostaną poddane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
[Z szczegółowymi informacjami mogą się również Państwo zapoznać w naszej Polityce Prywatności - link]

Dziękujemy!

Twoja intencja została złożona.

Dziękujemy!

Twoja intencja została złożona. Prosimy o złożenie ofiary na poniższy nr konta wpisując w tytule przelewu "Intencja Mszalna" + swoje imię i nazwisko:
ING Bank Śląski o/Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW