Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

PKWP sp. z o.o.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W PKWP sp. z o.o. dokładamy wszelkich starań by zgodnie z prawem postępować z Państwa danymi osobowymi. W tym celu sporządziliśmy niniejszą Politykę Prywatności by zebrać w jednym miejscu rozproszone informacje i ułatwić Państwu do nich dostęp.

I. Ogólne informacje dotyczące RODO i danych osobowych

1. RODO

RODO to skrót od Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1).

Jest to akt prawny Unii Europejskiej określający zasady postępowania z danymi osobowymi, w tym ich ochrony oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać.

2. Administrator

W myśl RODO jest to instytucja, która decyduje o Państwa danych osobowych. Zgodnie z prawem w Państwa przypadku administratorem jest PKWP sp. z o.o., KRS 0000306702.

3. Jak skontaktować się z spółką?

Mogą Państwo do nas napisać na adres Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa lub na adres e-mail info@pkwp.org

4. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Szczegółowe cele opisaliśmy w rozdziale II Polityki odpowiednio przy każdym naszym stałym projekcie.

5. Inspektor Ochrony Danych

Dla podniesienia bezpieczeństwa Państwa danych oraz by realizować obowiązki PKWP sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • mailowo, pod adresem iod@pkwp.com.pl
 • listownie pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych
PKWP sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa

6. Komu ujawniane są Państwa dane?

Dbamy by Państwa dane były chronione i nie trafiały do osób nieuprawnionych. Dostęp do nich mają wyłącznie zweryfikowane przez nas podmioty. Prawo określa takie firmy jako odbiorców danych osobowych, w przypadku PKWP sp. z o.o. korzystamy z usług firm, które:

 • dostarczają nam hosting,
 • obsługują wysyłkę naszego mailingu (newsletter),
 • dostarczają pocztę mailową,
 • doradzają nam w kwestiach prawnych,
 • obsługują naszą infrastrukturę IT,
 • wspierają nas w pracach biurowych,
 • dostarczają nasze przesyłki (np. Poczta Polska, kurierzy).

7. Jak długo przechowujemy Państwa informacje?

Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od danego projektu oraz przepisów, które regulują jak długo wynosi ten okres. Po więcej informacji zapraszamy do rozdziału II naszej Polityki.

8. Czy PKWP sp. z o.o. podejmuje decyzje automatycznie?

Nie, nie podejmujemy automatycznych decyzji w rozumieniu RODO.

9. Czy prowadzone jest profilowanie?

Nie, nie sporządzamy Państwa profili.

II. Informacje szczegółowe o projektach

Zebraliśmy w tym rozdziale informacje o naszych stałych działaniach i projektach, odnoszące się do danych osobowych.

1. O jakie przepisy opieramy się korzystając z informacji na Państwa temat w naszych projektach?

Zawsze punktem wyjścia są dla nas przepisy RODO i podstawy wymienione w jego artykule 6 ustępie 1 (art. 6 ust. 1). Każda z podstaw ma zastosowanie tylko do części z posiadanych przez nas informacji na Państwa temat. By być bardziej konkretnym:

 • art. 6 ust. 1 lit. (litera) a – Państwa zgoda, czyli wszędzie tam gdzie mogą Państwo swobodnie decydować o tym czy w danym momencie pozwolą nam na korzystanie z informacji na swój temat.
 • art. 6 ust. 1 lit. b – Korzystamy z tej podstawy zawsze wtedy gdy świadczymy Państwu usługę, na bazie zawartej z nami umowy np. regulaminu.
 • art. 6 ust. 1 lit. c – Obowiązek prawny – dotyczy to sytuacji gdy prawo nakazuje nam przetwarzać informacje dotyczące Państwa.
 • art. 6 ust. 1 lit. f – Nasz prawnie uzasadniony interes, jako PKWP sp. z o.o. realizujemy takie interesy jak: ochrona dobrego imienia spółki, dobro spółki i promocja naszej działalności.

2. Newsletter

Korzystamy ze zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz opieramy się o umowę (regulamin) więc podstawą jest także art. 6 ust. 1 lit. b. Zaznaczamy, że w przypadku newslettera PKWP sp. z o.o. jest współadministratorem wspólnie z:

 • Sekcją Polską Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie [LINK do PP]
 • Fundacją im. Ojca Werenfrieda. [LINK do PP]

W ramach newslettera dane osobowe przetwarzamy przez okres jednego roku od ostatniej wiadomości wysłanej w jego ramach a dane w postaci adresu e-mail są nam niezbędne by go wysyłać, jeśli adresu e-mail nie otrzymamy nie będziemy w stanie wysyłać do Państwa wiadomości. Zaznaczamy, że nie są Państwo zobowiązani przez prawo do ich podania.

III. Prawa na gruncie RODO

RODO przyznaje Państwu dwa rodzaje praw, tudzież uprawnień pierwsza grupa pozwala Państwu składać wnioski, które musimy rozpatrzyć ale nie zawsze będziemy mogli się do nich przychylić.

1. Mogą Państwo od nas żądać:

 • usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadkach opisanych w prawie mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych w całości lub w części,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach opisanych w art. 18 RODO mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • dostępu do danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo uzyskać informacje jakie dane na Państwa temat posiadamy, do czego są nam potrzebne, na czym się opieramy a nawet wystąpić o ich kopię. Pierwsza kopia jest zawsze bezpłatna, za kolejne możemy pobierać opłaty.
 • przeniesienia danych osobowych – w kilku sytuacjach mogą Państwo wnieść o wydanie informacji na Państwa temat w odpowiednim formacie, przygotowane do przeniesienia ich do innej firmy. Nie zawsze jednak będziemy mogli to zrobić.
 • sprostowania danych osobowych – mogą Państwo w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych jeśli są niekompletne, błędne lub nieaktualne.

2. Zawsze mogą Państwo skorzystać z tych praw:

2.1 Skarga do organu nadzorczego

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.2 Sprzeciw

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych w przypadku oparcia przetwarzania o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.3 Wycofanie (odwołanie) zgody

Ilekroć zgodzili się Państwo na przetwarzanie przez PKWP sp. z o.o. danych osobowych mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnej chwili, przy czym nie ma to wpływu na legalność przetwarzania

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW