Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

O AKcji

V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym organizowany przez Polską Sekcję Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie obchodziliśmy w Kościele w Polsce 10 listopada 2013 r. Tematem V Dnia była sytuacja chrześcijan w Nigerii.

Oto powody dla których zwróciliśmy naszą uwagę na Nigerię:
  • Pierwsze próby Ewangelizacji Nigerii sięgają XV w. Pierwsza katolicka misja została założona przez misjonarzy francuskich na południu kraju w Lagosie w 1868 roku.
  • Nigeria liczy blisko 160 mln ludności. Chrześcijanie stanowią 45,5% społeczeństwa (katolicy – 13,3% czyli ponad 21 mln), Muzułmanie – 45%.
  • Nigeria posiada 16 seminariów duchownych (ok. 4 tys. alumnów), około 4 tys. katolickich szkół, które są otwarte dla wszystkich, bez względu na religię.
  • Konstytucja Nigerii uznaje wolność religijną, w tym prawo do manifestowania i głoszenia swojej wiary oraz do zmiany wyznania bądź przekonań religijnych; § 10 (1): „Rząd federalny lub stanowy nie uznaje żadnej religii za państwową.”
  • Większość chrześcijan zamieszkuje południową część kraju, a na północy przewagę stanowią muzułmanie. W 12 stanach na północy kraju muzułmanie wprowadzili prawo szariatu, obowiązujące cały stan, a w kolejnych 4 stanach tylko częściowo.
  • W jednym tylko stanie Borno, na północy kraju, od początku zamachów na chrześcijan od 2010 roku zniszczono ponad 64 kościoły.
  • Muzułmańska sekta Boko Haram od 2010 roku nieprzerwanie dokonuje brutalnych ataków na chrześcijan.
  • Pomimo dużych złóż ropy naftowej Nigeryjczycy w wielu rejonach żyją na granicy biedy, a na terenach wydobywczych, z powodu braku studni głębinowych, 70% ludności jest skazana na picie wody zanieczyszczonej.
  • 80% dochodu z wydobycia ropy naftowej trafia do zaledwie 15% społeczeństwa, gdyż w Nigerii panuje olbrzymi korupcja.
  • 32% społeczeństwa to analfabeci.

Nigeria to najludniejszy kraj Afryki, w którym żyje blisko 80 mln chrześcijan. Tak liczna wspólnota doświadcza prześladowań i składa świadectwo wiary aż do przelania krwi. Chcemy wspierać ich naszą modlitwą i materialnym darem, aby w trudnej sytuacji doświadczyli solidarności w wierze i miłości.

Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od wielu lat wspiera Nigerię, w latach 2010-2012 przekazało blisko 8 mln zł. W 2014 roku pomagaliśmy Nigerii, poprzez akcję Sprawiedliwość dla Nigerii. Jak co roku była możliwość wysyłania SMS`ów o treści Ratuje pod numer 72405 koszt 2 zł +VAT. SMS`y można było wysyłać w okresie 1.11-31.12.2013 r. Dzięki akcji SMS`owej pokryliśmy częściowo koszty remontu szkoły w Bomadi, do której uczęszcza blisko 1000 uczniów, zyskując możliwość zdobycia wykształcenia na wysokim poziomie. Z powodu braku konserwacji infrastruktura była w bardzo złym stanie. Sale szkolne, blok administracyjny, biblioteka, stołówka i kuchnia, pomieszczenia pracowników i pokoje były zniszczone i nie nadawały się do celów edukacyjnych. Bez kapitalnego remontu szkoła miała zostać zamknięta, a 1000 uczniów miało zostać pozbawionych możliwości zdobywania wiedzy.

Renowacja szkoły w Bomadi

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie podejmuje się remontu szkoły w Bomadii, do której uczęszcza około 1000 uczniów, mając możliwość zdobycia wykształcenia na wysokim poziomie.

Z powodu braku konserwacji infrastruktura szkoły jest w bardzo złym stanie. Sale lekcyjne, biblioteka, stołówka i kuchnia, pomieszczenia pracowników, blok administracyjny są zniszczone i nie nadają się do celów edukacyjnych.

Bez kapitalnego remontu szkoła zostanie zamknięta, a blisko 1000 uczniów zostanie pozbawionych możliwości zdobywania wiedzy.

SZACOWANY KOSZT

Szacowany koszt tego projektu to 17 480 mln NAIRÓW czyli 116 533 USD czyli 361 252,30 PLN.

Potrzebujemy 180 000 SMS`ów, aby uczniowie mogli się nadal uczyć!

Włącz się do akcji, ZBUDUJMY WSPÓLNIE ICH PRZYSZŁOŚĆ! 

Opis decezji Bomadi

Wikariat apostolski Bomadi został utworzony w 1991 roku początkowo jako niezależny teren misyjny a następnie zyskał status prawny Wikariatu Apostolskiego w maju 1997 roku z ks. Joseph'em jako Wikariuszem Apostolskim (Biskup Honorowy) i w lutym 2008 r. ks. dr Hyacinth Egbebo MSP, Biskup Pomocniczy, został mianowany Wikariuszem. Teren Wikariatu rozciąga się w delcie Nigru, w regionie wybrzeża w dwóch prowincjach: Delta i Bayelsa i obecnie liczy 25 parafii. Pracuje w nim około 25 księży nigeryjskich, 8 misjonarzy- kapłanów, 40 sióstr zakonnych i w tym 9 sióstr Nigeryjek.

Poza tym region jest tak zaniedbany przez władze rządowe, że brakuje infrastruktury drogowej. Nie ma wystarczającej ilości dróg, żeby misjonarze mogli prowadzić apostolat w miejscowych kościołach. Ludzie z tego regionu zajmują się głównie uprawą ziemi i rybołówstwem. Mimo swoich małych dochodów próbują chociaż w niewielkim stopniu wspierać Kościół.

Region ten posiada szczególne bogactwo naturalne, jakim jest ropa naftowa, której jest głównym producentem. Tutejsi mieszkańcy nie mają jednak udziału w tych zyskach, są porzuceni i zaniedbani. Dlatego też w tym regionie panuje ciągłe napięcie i kryzys.

Ze względu na geograficzne położenie regionu większość transportu odbywa się drogą rzeczną i jest dość kosztowna. Księża pracujący w parafiach nad rzeką muszą być wyposażeni w motorówki oraz pojazdy z wysokim zawieszeniem aby efektywnie prowadzić apostolat. Jest to naprawdę duży problem.

Chrześcijanie są bardzo oddani wierze, ale są również bardzo biedni, dlatego też nie mogą sprostać finansowym obowiązkom wiążącym się z apostolatem.

Co więcej, nadrzeczna część Wikariatu zdominowana jest przez Adwentystów Dnia Siódmego i ruch zielonoświątkowy. Dlatego też, misją Wikariatu jest przybliżenie ludziom kościoła, co nie może się udać bez katechetów, sióstr zakonnych oraz większej ilości parafii nad rzeką. Niestety, finansowanie apostolatu stało się dla nas największym problemem, głównie ze względu na bardzo trudną sytuację ekonomiczną tego regionu, Kościoła i ludzi.

Problem i uzasadnienie

Wikariat apostolski Bomadi, jak wspomniano wyżej, usytuowany jest na terenie wybrzeża i ze względu na geograficzne położenie przejmuje na siebie większą część apostolatu na tym terenie. Składa się na to przede wszystkim ewangelizacja, która obejmuje otwieranie nowych miejsc dla modlitwy, mszy świętych, katechez oraz przeprowadzanie corocznych rekolekcji w różnych społecznościach.

Oprócz tego Wikariat organizuje również inne formy apostolatu. Zakładanie nowych szkół jest bardzo istotne. Dzieci i młodzież stanowią ogromną liczbę populacji w nowo tworzonych miejscach modlitwy, kościołach i parafiach, dlatego też tak duży nacisk kładziony jest na powstawanie szkół. Szkoły te zakładane są w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży w tym regionie solidnej podstawy edukacyjnej, aby umożliwić im owocne uczestniczenie w życiu kościoła i ogólnie społeczności.

Jedyna rządowa szkoła średnia w Bomadi została założona przez Kościół w 1960 roku, ale później przejęły ją władze. Jednak po wielu latach rządowej administracji i zarządzania szkołą zaobserwowano, że standardy zostały bardzo obniżone, a jakość szkolnictwa stała się niesatysfakcjonująca. Władze zdecydowały się zwrócić szkołę. Dlatego też szkoła św. Brendana, która później nazywana była rządową szkołą Bomadi, wróciła w ręce Kościoła.

Kościół sprawuje teraz pełną administrację nad szkołą. Jednakz powodu braku konserwacji infrastruktura jest w bardzo złym stanie. Sale szkolne, blok administracyjny, biblioteka, stołówka i kuchnia, pomieszczenia pracowników i pokoje są zniszczone i nie nadają się do celów edukacyjnych.

W tym celu zabiegamy o pomoc finansową naszego projektu.


 

bp. EgbeboPLAN WIZYTY BISKUPA HYACINTHA O. EGBEBO MSP W POLSCE

Na zaproszenie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie z Nigerii przybył świadek prześladowań chrześcijan w Nigerii - bp Hiacynt Oroko Egbebo, MSP.

Bp Hiacynt Oroko Egbebo urodził się w Ogriagbene, okręg Bomadi w stanie Delta w Nigerii. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Seminarium Misyjnym w Abudży. Po przyjęciu święceń kapłańskich 23 czerwca 1990 roku został przydzielony do pracy w Domu Wstępnej Formacji Seminarzystów Towarzystwa Misyjnego św. Pawła w Iperu - Remo, stan Ogun.

Kontynuował studia w Milltown Institute w Irlandii (1992 - 1994), po których wrócił w charakterze dyrektora do Domu Wstępnej Formacji. We wrześniu 2001 roku został wybrany na Przełożonego Generalnego Misjonarzy św. Pawła z Nigerii na sześcioletnią kadencję. Po zakończeniu pierwszej kadencji został ponownie wybrany w 2007 roku na kolejną kadencję. Na początku swojej drugiej kadencji jako Przełożony Generalny Misjonarzy św. Pawła z Nigerii został mianowany biskupem Wikariatu Apostolskiego Bomadi.


7 Listopad (Czwartek) godz. 11:00, miejsce: Warszawa

godz. 11:00, Konferencja prasowa w gmachu KEP

8 Listopada (Piątek), miejsce: Sobienie Jeziory

godz. 18:00, Msza św. Parafia p.w. Wszystkich Świętych

9 Listopad (Sobota), miejsce: Częstochowa

godz. 21:00, Apel Jasnogórski, (transmisja Radio Maryja, telewizja Trwam)

10 Listopada (Niedziela), miejsce: Łagiewniki, Warszawa

godz. 7:00, Msza Św. w kaplicy przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (transmisja TVP 1)

godz. 18:30, Msza Św. w kościele Braci Mniejszych Kapucynów, ul. Miodowa 13, Warszawa. Po Mszy Św. Droga Krzyżowa Kościoła Prześladowanego

11 Listopada (Poniedziałek), miejsce: Warszawa

godz. 9:00, Msza św. w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela

12 Listopada (Wtorek), miejsce: Warszawa

godz. 18:00, Msza św. Parafii p.w. św. Anny w Wilanowie

13 Listopada (Środa), miejsce: Konin

godz. 18:30, Msza św. Parafia św. Maksymiliana Kolbe

14 Listopada (Czwartek), miejsce: Toruń

godz. 18:15, Rozmowy Niedokończone - telewizja Trwam i Radio Maryja

15 Listopada (Piątek), miejsce: Poznań

godz. 18:00, Nabożeństwo w Bazylice Archikatedralnej pw. Apostołów Piotra i Pawła

16 Listopada (Sobota), miejsce: Poznań

godz. 7:00, Msza Św. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym

godz. 9:00, Konferencja prasowa, Pałac Arcybiskupi

17 Listopada (Niedziela), miejsce: Warszawa

godz. 9:00, Msza Św. w kościele p.w. Św. Krzyża, Krakowskie Przedmieście, (transmisja Polskie Radio program 1)

Dane z Raportu Wolność Religijna na Świecie 2012 r. PKWP


Ludność: 158, 258, 917 (160 mln)

Uchodźcy: 8, 806

Chrześcijanie: 45,5%

· Katolicy – 13,3 %

· Protestanci – 19,2 %

· Anglikanie – 13 %

Muzułmanie: 45,4 %

Religie Etniczne: 8,8 %

Inni: 0,3 %Analfabetyzm: 32 %

Brak dostępu do czystej wody:

Prawo szariatu w całości obowiązuje w 12 stanach, dodatkowo częściowo w kolejnych 4.

Aspekty prawne i instytucjonalne

Konstytucja Nigerii uznaje wolność wyznania, w tym prawo do manifestowania i głoszenia swej wiary oraz do zmiany wyznania lub przekonań religijnych. §10(1) mówi: „Rząd Federalny lub stanowy nie uznaje żadnej religii za państwową”. Jednakże, Nigeria jest również członkiem Organizacji Konferencji Islamskiej (OIC) i w październiku 1999 r., 12 z 36 stanów Federacji (wszystkie na północy: Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe i Zamfara) zaczęły stosować prawo szariatu (prawo koraniczne) nie tylko w kodeksie rodzinnym, ale również w prawie karnym. Oznacza to wprowadzenie do kodeksu karnego chłosty, obcięcia kończyn i karę śmierci (przez ukamienowanie).

W celu egzekwowania szariatu w życiu codziennym, co najmniej cztery stany (Zamfara, Niger, Kaduna i Kano) stworzyły policję religijną (Hisbah), która jest oskarżana o nadużycia (np. pobicia, wymuszenia, gwałty, bezpodstawne rekwirowanie napojów alkoholowych).

W zasadzie prawo szariatu w sprawach cywilnych i karnych nie stosuje się do nie-muzułmanów. To samo odnosi się do prawa islamskiego w zakresie apostazji z islamu na inną religię. Jednak nie-muzułmanie w Nigerii są pod wpływem szariatu, zwłaszcza w odniesieniu do używania i dystrybucji napojów alkoholowych, jak również rozdzielenia i dyskryminacji kobiet w transporcie publicznym, szkołach i placówkach opieki zdrowotnej.

Stany, w których obowiązuje szariat, zapewniają dofinansowanie pielgrzymek do Mekki i budowę meczetów; w dużo mniejszym zaś stopniu, jeśli w ogóle, wspierają finansowo pielgrzymki chrześcijan do Jerozolimy.

Wiele wspólnot chrześcijańskich na północy kraju, skarży się, że władze lokalne używają przepisów lokalnych jako pretekstu do zakazu budowy nowych miejsc kultu.

W niektórych stanach, gdzie obowiązuje szariat, oskarżony może wybrać, czy ma być sądzony zgodnie z prawem islamskim czy świeckim, ale nie jest tak wszędzie. W związku z tym, w co najmniej pięciu stanach (Bauchi, Jigawa, Kano, Niger i Zamfara) mamy obecnie do czynienia z przypadkami odwołania się od wyroków nakazujących obcięcie kończyny lub od wyroków śmierci przez ukamienowanie.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie z siedzibą przy ul. Wiertniczej 142; 02-952 Warszawa przeprowadziło akcję „Sprawiedliwość dla Nigerii" z przeznaczeniem zebranych środków na realizację projektu edukacyjnego, poprzez pokrycie kosztów remontu szkoły średniej św. Brendana w Bomadi w Nigerii.

Sekcja Polska Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeprowadziła zbiórkę dokonywaną poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu SMS, zgodnie z decyzją nr 375/2013 z dnia 1 października 2013 r., wydaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. SMS`y były wysyłane pod numer 72405 za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, hasło „RATUJE", koszt przesłania jednej wiadomości wynosił 2 zł plus VAT, z tego organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie na cele zbiórki publicznej otrzymała kwotę 2 zł. Dochód z SMS`ów wyniósł 138 068, 00 zł.

Koszty przeprowadzenia akcji wyniosły 37 966,00 zł, w skład których weszły: koszty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł oraz przygotowania materiałów reklamowych w wysokości 37 884,00 zł. O akcji informowaliśmy na naszej stronie www.pkwp.org. Również w wielu mediach: TVP, Polskie Radio, Radio Wnet, i w tygodnikach katolickich „Gość Niedzielny", „Niedziela". Informacja o wynikach zbiórki została zamieszczona w Internecie, na stronie www.pkwp.org

OPIS DOTYCHCZASOWEJ POMOCY

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebieprowadziłokampanię „Sprawiedliwość dla Nigerii" w ramach obchodów V Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, którybył obchodzonym 10 listopada w 2013 roku. Akcja trwała od 1 listopada do 31 grudnia 2013 r. Przy tej okazji zgromadziliśmy środki, które pozwoliły nam pokryć część kosztów projektu pomocowego, mającego na celu pomoc w remoncie szkoły średniej św. Brendana w Bomadi. Również udało nam się uświadamiać Polaków, w jak trudnej sytuacji znajdują się chrześcijanie w Nigerii. W ramach tej kampanii przekazaliśmy zebrane pieniądze na realizację projektu:

1. Remont szkoły średniej św. Brendana w Bomadiw Nigerii. Odpowiedzialnym za remont szkoły jest Wikariat Apostolski Bomadi, który zwrócił się z prośbą o realizację projektu do Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szkoła wymaga szybkiego remontu. Każdego roku około tysiąca dzieci skorzysta z tego projektu.

ROZLICZENIE

Z akcji SMS`owej kwota netto za SMS`y wyniosła 138 068, 00 zł.

POMOC PRZEKAZANA W 2014 r. do Nigerii:

1) 24.01.2014 r. Kurs ING z dnia wynosił 4,3542 zł /1 Euro
    25 000 Euro x 4,3542 zł = 108 855,00 zł

KOSZTY PONIESIONE PRZY ORGANIZACJI AKCJI:

1) Druk ulotek informacyjnych o kampanii SMS „Pokój dla Egiptu" 37 884,00 zł
2) Opłata skarbowa 82,00 zł

SUMA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZY AKCJI: 37 966,00 zł

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW