Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Phillipp van Straaten przychodzi na świat w Mijdrechcie w Holandii.

Wstępuje do zakonu Norbertanów w Tongerlo (Belgia) przyjmując imię zakonne Werenfried (imię to oznacza "Bojownik o Pokój").

25 lipca przyjmuje święcenia kapłańskie.

Rusza akcja „Pojazd dla Pana Boga", która jest projektem zmotoryzowania tzw. "kapłanów z plecakiem".

Powstaje Dzieło Pomoc Księżom na Wschodzie. Dzięki pomocy Belgów i Holendrów 14 milionów Niemców otrzymuje wsparcie egzystencjalne. Ojciec Werenfried „Ojciec Słonina" nawołuje do pojednania i wybaczenia „wczorajszym wrogom".

Rusza akcja „Samochody kaplice". 35 autobusów przerobionych na kaplice jeździ po Niemczech, dzięki czemu wielu katolików może uczestniczyć we Mszy świętej.

Rozpoczęcie akcji „Forteca dla Boga", budowa klasztorów w krajach za "żelazną kurtyną"

Początek pomocy dla prześladowanego Kościoła w Środkowo- Wschodniej Europie. Odbudowa podupadłych kościołów, dofinansowanie kształcenia księży na Łotwie i Litwie, dystrybucja książek religijnych i finansowanie katolickiego radia.

Założenie międzynarodowego Zakonu Budowniczych, którego celem ma być budowa domów dla biednych oraz kościołów. W tym samym roku spotkanie z papieżem Piusem XII.

Rozszerzenie akcji pomocy dla uchodźców ze wszystkich krajów komunistycznych.

Pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie z kardynałem Mindszenty w Budapeszcie w czasie powstania na Węgrzech. Od tej chwili PKWP pomaga węgierskim katolikom.

Spotkanie z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim, po którym rozpoczyna się pomoc w kształceniu księży i pomoc egzystencjalna dla polskich zakonnic.

Rozpoczęcie pomocy dla Kościoła w Polsce. Powstaje dwumiesięcznik „Biuletyn", który obecnie wydawany jest w ośmiu językach w nakładzie ponad 700 tysięcy egzemplarzy.

Odwiedziny w krajach Azji. Spotkanie z Matką Teresą w Kalkucie.

Pomoc uchodźcom z Chin, Korei Północnej i Wietnamu.

Ojciec Werenfried bierze udział jako doradca w obradach Soboru Watykańskiego II w Rzymie. Spotyka się z ponad 60 biskupami z krajów, które znajdują się pod dyktaturą sowiecką. - Papież Jan XXIII prosi założyciela Dzieła o zaangażowanie się w pomoc krajach Ameryki Łacińskiej. - Rusza akcja budowy mieszkań dla najuboższych mieszkańców Chile. - Odbywa pierwszą podróż do krajów Ameryki Południowej.

Spotkanie w Rzymie z kard. greckokatolickiego Kościoła na Ukrainie Slipiyem, który zostaje wypuszczony z więzienia po 18 latach ciężkich robót. Tym samym rozpoczyna się akcja pomocy dla Kościoła na Ukrainie.

Siedziba międzynarodowej organizacji zostaje przeniesiona z Belgii do Rzymu.

Podróż do południowego Wietnamu.

Podróż Werenfrieda van Straatena do południowego Wietnamu.

Założenie Instytutu Sióstr Zmartwychwstanek w Bukavu przez siostrę Hadewych i ojca Werenfrieda van Straatena.

Zawierzenie Dzieła Matce Bożej Fatimskiej.

Odwiedziny Czechosłowacji i organizacja pomocy na rzecz ofiar Praskiej Wiosny.

Zmiana nazwy organizacji na Pomoc Kościołowi w Potrzebie / Pomoc Księżom na Wschodzie. Rusza akcja pomocy Kościołowi na Filipinach.

Pomoc dla ofiar powodzi w Rumunii. Rozpoczęcie akcji pomocy dla Kościoła na Haiti.

Druga podróż Werenfrieda van Straatena do Ameryki Łacińskiej. Po trzęsieniu ziemi w Peru, Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaczyna kampanię na rzecz odbudowy zniszczonych świątyń. Kardynał Mindszenty opuszcza Węgry i spotyka się z Werenfriedem van Straaten w Rzymie.

Podczas zamieszek i ludobójstwa w Burundi przebywający w tym kraju ojciec Werenfried van Straaten zostaje aresztowany. Po wielu trudnościach znajduje w końcu azyl w nuncjaturze. Kilka dni później opuszcza kraj.

40 diecezji w Brazylii zostaje obdarowanych 300 pojazdami dla misjonarzy. Samochody ułatwiają pracę ewangelizacyjną w puszczy Amazońskiej.

Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Gwatemali. Pomoc Kościołowi w Potrzebie przenosi swoją siedzibę z Rzymu do Kőnigstein.

Dzieło wspiera akcję ratunkową statku Cap Anamur dla uchodźców z Wietnamu, Laosu, Kambodży płynących do Tajlandii, na Filipiny i do Malezji.

Pomoc uchodźcom z Angoli i Gwinei.

Rozpoczęcie projektu Biblia dla dzieci "Bóg przemawia do swoich dzieci" z okazji „Międzynarodowego Roku Dziecka".

Pomoc chrześcijanom z Libanu.

Statek do Polski. Kampania na rzecz pomocy prześladowanemu Kościołowi w Polsce.

Uznanie Dzieła ojca Werenfrieda przez Stolicę Apostolską i poddanie go prawu papieskiemu.

Wzmocnienie działań wspierających rozwój wolnych mediów w Europie Wschodniej.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie otrzymuje zezwolenie Związku Radzieckiego na dystrybucję 120 000 Biblii na terenie Łotwy.

Ojciec Werenfried van Straaten udaje się do Rumunii na spotkanie z biskupami Kościoła greckokatolickiego funkcjonującego w podziemiu. To początek większej akcji pomocy. Wczesną wiosną 1989 roku radio "Blagovest" ("Radosna Nowina") podało wiadomość, że każdy Rosjanin, który o to poprosi, otrzyma literaturę religijną oraz Biblię. Do biura napływa 400 000 zamówień.

Ojciec Werenfried obchodzi uroczystość pięćdziesięciolecia swoich święceń kapłańskich. Głosi kazania na Węgrzech i w Czechosłowacji.

Ukraiński Kościół greckokatolicki wychodzi z katakumb. Zwierzchnik Kościoła kardynał Lubachivsky powraca z uchodźstwa na Ukrainę. Ojciec Werenfried towarzyszy mu i przemawia przed setkami tysięcy wiernych na placu przed operą narodową. Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera odbudowę Kościoła, który z sześcioma milionami wiernych walczył w podziemiu o Prawdę przez ponad pięćdziesiąt lat.

Początek nowej fali pomocy w odbudowie Kościoła i reewangelizacji w Europie Wschodniej. Wspieranie odbudowy kościołów, seminariów duchownych, zakonów kontemplacyjnych, dystrybucja książek religijnych i Biblii, finansowanie wolnych mediów, dokształcanie katechetów świeckich i duchownych. Pierwsza podróż ojca Werenfrieda do Rosji. Spotkanie z patriarchą rosyjskiej cerkwi Aleksym II. Początek kampanii pomocy na rzecz braci siostrzanego Kościoła.

Ojciec Werenfried przemawia w Denver podczas VIII Światowego Dnia Młodzieży.

Druga podróż ojca Werenfrieda van Straatena do Rosji.

Rozbudowa akcji pomocy dla podziemnego Kościoła w Chińskiej Republice Ludowej.

50-lecie Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Akcja pomocy dla ofiar powodzi w Polsce i Czechach. Początek pomocy dla prześladowanego Kościoła na Kubie.

Wydanie małego katechizmu „Wierzę". Pierwsze dofinansowanie statku-kaplicy pływającego po Wołdze i Donie na obszarze byłego ZSRR.

Wybudowanie drugiego statku-kaplicy. Trzeci w budowie. Ojciec Słonina obchodzi 60 lecie święceń kapłańskich.

Ojciec Werenfried van Straaten święci 90 urodziny. Uroczysta Msza Święta w katedrze w Limburgu. 31 stycznia ojciec Werenfried van Straaten umiera w swoim mieszkaniu w Bad Soden.

Powstanie Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

W Polsce obchodzony jest po raz pierwszy "Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym".

Papież Benedykt XVI podnosi Dzieło Ojca Werenfrieda do rangi Fundacji Papieskiej.

Otwarcie pierwszego w Polsce biura regionalnego w Krakowie.

Otwarcie i poświęcenie biura regionalnego w Poznaniu przez Patriarchę z Syrii Grzegorza III Lachama.

Pielgrzymka Dobroczyńców PKWP do Fatimy z okazji 70. rocznicy powstania fundacji.

PKWP otrzymuje nagrodę Path to Peace Award od Misji Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Otwarcie biura regionalnego we Wrocławiu.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW