Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Regulamin sklepu internetowego PKWP sp. z o.o.

§ 1

[Definicje]

Terminy użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Klient – nabywający produkty od PKWP korzystający z Sklepu internetowego PKWP.
 2. KonsumentKlient będący pełnoletnią osobą fizyczną, nabywający towary lub usługi w ramach Sklepu internetowego PKWP na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. PrzedsiębiorcaKlient nie będący Konsumentem.
 4. PKWP – PKWP sp. z o.o., KRS 0000306702, ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
 5. UżytkownikKlient posiadający konto w Sklepie internetowym PKWP
 6. Sklep internetowy PKWP – prowadzony przez PKWP sklep internetowy pod adresem pkwp.org/sklep

§ 2

[Zakres stosowania]

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania oraz nabywania produktów przez Klienta w ramach Sklepu internetowego PKWP

§ 3

[Zakres świadczonych usług]

 1. Sklep internetowy PKWP oferuje swoim Klientom produkty oraz ich dostawę, w granicach określonych w zamieszczonej ofercie.
 2. Sklep internetowy PKWP nie oferuje dostawy produktów do miejsc położnych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania konta Użytkownika.

§ 4

[Wymogi techniczne]

Korzystanie z Sklepu internetowego PKWP wymaga urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej, a w przypadku korzystania z konta Użytkownika również zaakceptowania plików cookies niezbędnych do obsługi konta.

§ 5

[Funkcjonalności kont i obowiązki Użytkowników]

 1. Do posiadania konta w Sklepie internetowym PKWP niezbędna jest jego rejestracja.
 2. Każde konto Użytkownika umożliwia składanie zamówień oraz:
  a. podanie i edycję adresy dostarczenia zamówienia,
  b. podanie i edycję danych do faktury,
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych w ramach korzystania z Sklepu internetowego PKWP.

§ 6

[Obowiązki klienta i odpowiedzialność Sklepu]

W przypadku każdego zamówienia Klient jest zobowiązany do podania poprawnych danych dostawy.

§ 7

[Zawarcie umowy]

 1. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Kupuję” w Sklepie internetowym PKWP Klient składa zamówienie na produkty.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji złożonego zamówienia przez PKWP.

§ 8

[Płatności]

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego opłacenia złożonego zamówienia lub, w przypadku wyboru płatności za pobraniem, do uiszczenia całej ceny w momencie odbioru zamówienia.

§ 9

[Dostawa]

 1. Potwierdzone i opłacone zamówienie zostanie dostarczone na adres podany przez Klienta w wybranej przez niego formie, spośród dostępnych w ofercie PKWP.
 2. PKWP nie gwarantuje terminu dostarczenia zamówienia.
 3. Warunki i ewentualną odpłatność dostawy określa oferta opublikowana w Sklepie internetowym PKWP.

§ 10

[Reklamacje]

 1. PKWP nie udziela gwarancji na oferowane produkty.
 2. PKWP wyłącza rękojmię oraz prawo odstąpienia względem Przedsiębiorców.
 3. Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po wykryciu niezgodności lub wad dostarczonego produktu.
 4. Reklamację należy zgłosić na adres info@pkwp.org lub pocztą.
 5. W przypadku uznania reklamacji PKWP dokona wymiany produktów.

§ 11

[Zmiana regulaminu]

 1. PKWP jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, poprzez przesłanie zmian na adres e-mail Użytkownika nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem ich w życie.
 2. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw względem zmian, drogą mailową z adresu mailowego zarejestrowanego w Sklepie internetowym PKWP, wysyłając wiadomość na adres info@pkwp.org
 3. Brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian w regulaminie w terminie podanym przez PKWP.
 4. Zgłoszenie sprzeciwu skutkuje wygaszeniem konta Użytkownika w dniu poprzedzającym wejście w życie zmian regulaminu.

§ 12

[Postanowienia końcowe]

Spory z Przedsiębiorcą wynikłe na gruncie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla PKWP.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW