Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Ojciec Benedykt XVIOJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI 

"Papieska fundacja Kirche in Not pomaga w duchu czynnej miłości bliźniego wszędzie tam, gdzie Kościół jest prześladowany i atakowany. Jako dzieło duszpasterskie, które podejmuje w imieniu Kościoła, angażuje się na rzecz pogłębienia i wzmocnienia katolickiej wiary i moralności "
HoyosKARDYNAŁ DARÍO CASTRILLÓN HOYOS

"Pomoc Kościołowi w Potrzebie to Dzieło założone przez niezapomnianego Ojca Werenfrieda van Straaten. Dzisiaj to Dzieło otwiera Biuro w Europie Środkowo-Wschodniej, w kraju niezwykle zasłużonym dla wytrwałości w wierze, znanym ze swego niezawodnego, głębokiego związku z następcą św. Piotra w Rzymie. Dzieło było od czasów powojennych obecne w Polsce, ponieważ organizacja wspierała niezliczone rzesze wiernych świeckich i duchownych. Doznawszy wielu dobrodziejstw i wsparcia wczoraj, postanawia od dziś nieść pomoc i wsparcie".

GlempŚP. KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP, PRYMAS POLSKI

"Z całego serca życzę, by Pomoc Kościołowi w Potrzebie, rozpoczynająca pracę w naszej Ojczyźnie, mogła skutecznie wspierać te Kościoły partykularne, które oczekują pomocy duchowej i materialnej. Wiemy, jak wiele pomocy otrzymał i nadal otrzymuje Kościół w Polsce, dlatego też cieszę się, że Pomoc Kościołowi w Potrzebie włącza się w tę misję braterskiego wsparcia i ufam, że jej działalność przynosić będzie błogosławione owoce"

 

MichalikARCYBISKUP JÓZEF MICHALIK, METROPOLITA PRZEMYSKI

"Chrześcijańskie spojrzenie na Kościół domaga się wiary, a "wiara bez uczynków jest martwa" - przypomina w swoim liście św. Jakub Apostoł (2, 26). Od samego zaś Pana Jezusa słyszymy, że „nie ten, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale ten, kto czyni wolę Ojca" (Mt 7, 21). Oto gdzie szukać należy uzasadnienia dla organizacji, którą przed wielu laty powołał o. Werenfried van Straaten, aby przychodziła ze stałą i systematyczną pomocą ludziom głodnym chleba i wiary. Dziś Kościół w Polsce włącza się także w to zasłużone w niesieniu pomocy Dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Kirche in Not, prosząc Boga, aby towarzyszył swą łaską wysiłkom ludzi pragnących w imię wiary pomagać innym. Ufamy, że Pan ubogaci swym błogosławieństwem ofiarne dary i pracę ludzi, czyniąc ją owocną w nowej ewangelizacji Kościoła, który nieustannie potrzebuje pomocy ludzkiej, a tęskni za mocą Bożą".


SkworcWIKTOR SKWORC, ARCYBISKUP TARNOWSKI, DELEGAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DZIAŁALNOŚCI POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE W POLSCE W LATACH 2006 - 2014

"W okresie powojennym, przez wiele dziesięcioleci, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie spieszyło z pomocą Kościołowi, który znalazł się za Żelazną Kurtyną. Wielorakie formy solidarności z hierarchią, kapłanami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi w parafialnych wspólnotach, jakich doświadczył Kościół w Polsce w tamtych trudnych czasach, umacniały nadzieję, dodawały otuchy i wiary w ostateczne zwycięstwo prawdy i wolności.

Nie mniej istotnym było też to, iż pomoc udzielana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie - niejako w imieniu Kościoła Powszechnego, bo z błogosławieństwem Stolicy Apostolskiej, owocowała w nas poczuciem bezpieczeństwa, wypływającym ze świadomości, że należymy do jednej wielkiej rodziny katolickiej, że żyjemy w pamięci Kościoła, że więzi z tym, co katolickie, są silniejsze aniżeli doświadczenie zniewolenia. Można powiedzieć, że Kościół w Polsce swoją aktualną pozycję zawdzięcza w dużej mierze moralnemu wsparciu i materialnej pomocy, które otrzymywał w latach prześladowań od Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz innych podobnych organizacji. Po zmianach politycznych w Polsce Stowarzyszenie to - za akceptacją Konferencji Episkopatu Polski i po dopracowaniu koniecznych formalności - rozpoczyna działalność w naszym kraju. Jego zadania i cele pozostają te same: wieloraka pomoc Kościołowi i wsparcie osób wierzących, mieszkających na terenach, gdzie światło i wyzwalająca moc Ewangelii napotykają wciąż wiele barier, gdzie jeszcze nie usłyszano lub usłyszawszy zignorowano głos Papieża Polaka, wzywający do otworzenia drzwi Chrystusowi. W wielu miejscach na świecie katolicka wspólnota boryka się z różnorakimi potrzebami.

Dlatego Kościół w Polsce - w ramach działalności Pomocy Kościołowi w Potrzebie - będzie się starał, na miarę swych możliwości, włączać solidarnie i aktywnie we wszelkie inicjatywy, których celem jest skuteczna pomoc członkom Kościoła, rozsianym po całym globie! Niech działalności tej organizacji w naszym kraju towarzyszy Boże błogosławieństwo, wypływające z wdzięcznej pamięci za ofiarną życzliwość katolików oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los bliźnich, doświadczonych zniewoleniem i nieznajomością światła Ewangelii".

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW