Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Ojciec Benedykt XVIOJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI 

"Papieska fundacja Kirche in Not pomaga w duchu czynnej miłości bliźniego wszędzie tam, gdzie Kościół jest prześladowany i atakowany. Jako dzieło duszpasterskie, które podejmuje w imieniu Kościoła, angażuje się na rzecz pogłębienia i wzmocnienia katolickiej wiary i moralności "
HoyosKARDYNAŁ DARÍO CASTRILLÓN HOYOS

"Pomoc Kościołowi w Potrzebie to Dzieło założone przez niezapomnianego Ojca Werenfrieda van Straaten. Dzisiaj to Dzieło otwiera Biuro w Europie Środkowo-Wschodniej, w kraju niezwykle zasłużonym dla wytrwałości w wierze, znanym ze swego niezawodnego, głębokiego związku z następcą św. Piotra w Rzymie. Dzieło było od czasów powojennych obecne w Polsce, ponieważ organizacja wspierała niezliczone rzesze wiernych świeckich i duchownych. Doznawszy wielu dobrodziejstw i wsparcia wczoraj, postanawia od dziś nieść pomoc i wsparcie".

GlempŚP. KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP, PRYMAS POLSKI

"Z całego serca życzę, by Pomoc Kościołowi w Potrzebie, rozpoczynająca pracę w naszej Ojczyźnie, mogła skutecznie wspierać te Kościoły partykularne, które oczekują pomocy duchowej i materialnej. Wiemy, jak wiele pomocy otrzymał i nadal otrzymuje Kościół w Polsce, dlatego też cieszę się, że Pomoc Kościołowi w Potrzebie włącza się w tę misję braterskiego wsparcia i ufam, że jej działalność przynosić będzie błogosławione owoce"

 

MichalikARCYBISKUP JÓZEF MICHALIK, METROPOLITA PRZEMYSKI

"Chrześcijańskie spojrzenie na Kościół domaga się wiary, a "wiara bez uczynków jest martwa" - przypomina w swoim liście św. Jakub Apostoł (2, 26). Od samego zaś Pana Jezusa słyszymy, że „nie ten, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa niebieskiego, ale ten, kto czyni wolę Ojca" (Mt 7, 21). Oto gdzie szukać należy uzasadnienia dla organizacji, którą przed wielu laty powołał o. Werenfried van Straaten, aby przychodziła ze stałą i systematyczną pomocą ludziom głodnym chleba i wiary. Dziś Kościół w Polsce włącza się także w to zasłużone w niesieniu pomocy Dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Kirche in Not, prosząc Boga, aby towarzyszył swą łaską wysiłkom ludzi pragnących w imię wiary pomagać innym. Ufamy, że Pan ubogaci swym błogosławieństwem ofiarne dary i pracę ludzi, czyniąc ją owocną w nowej ewangelizacji Kościoła, który nieustannie potrzebuje pomocy ludzkiej, a tęskni za mocą Bożą".


SkworcWIKTOR SKWORC, ARCYBISKUP TARNOWSKI, DELEGAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DZIAŁALNOŚCI POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE W POLSCE W LATACH 2006 - 2014

"W okresie powojennym, przez wiele dziesięcioleci, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie spieszyło z pomocą Kościołowi, który znalazł się za Żelazną Kurtyną. Wielorakie formy solidarności z hierarchią, kapłanami, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi w parafialnych wspólnotach, jakich doświadczył Kościół w Polsce w tamtych trudnych czasach, umacniały nadzieję, dodawały otuchy i wiary w ostateczne zwycięstwo prawdy i wolności.

Nie mniej istotnym było też to, iż pomoc udzielana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie - niejako w imieniu Kościoła Powszechnego, bo z błogosławieństwem Stolicy Apostolskiej, owocowała w nas poczuciem bezpieczeństwa, wypływającym ze świadomości, że należymy do jednej wielkiej rodziny katolickiej, że żyjemy w pamięci Kościoła, że więzi z tym, co katolickie, są silniejsze aniżeli doświadczenie zniewolenia. Można powiedzieć, że Kościół w Polsce swoją aktualną pozycję zawdzięcza w dużej mierze moralnemu wsparciu i materialnej pomocy, które otrzymywał w latach prześladowań od Pomocy Kościołowi w Potrzebie oraz innych podobnych organizacji. Po zmianach politycznych w Polsce Stowarzyszenie to - za akceptacją Konferencji Episkopatu Polski i po dopracowaniu koniecznych formalności - rozpoczyna działalność w naszym kraju. Jego zadania i cele pozostają te same: wieloraka pomoc Kościołowi i wsparcie osób wierzących, mieszkających na terenach, gdzie światło i wyzwalająca moc Ewangelii napotykają wciąż wiele barier, gdzie jeszcze nie usłyszano lub usłyszawszy zignorowano głos Papieża Polaka, wzywający do otworzenia drzwi Chrystusowi. W wielu miejscach na świecie katolicka wspólnota boryka się z różnorakimi potrzebami.

Dlatego Kościół w Polsce - w ramach działalności Pomocy Kościołowi w Potrzebie - będzie się starał, na miarę swych możliwości, włączać solidarnie i aktywnie we wszelkie inicjatywy, których celem jest skuteczna pomoc członkom Kościoła, rozsianym po całym globie! Niech działalności tej organizacji w naszym kraju towarzyszy Boże błogosławieństwo, wypływające z wdzięcznej pamięci za ofiarną życzliwość katolików oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los bliźnich, doświadczonych zniewoleniem i nieznajomością światła Ewangelii".

Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW