Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Posługa katechisty

10 maja 2021 r. Ojciec Święty ogłosił list apostolski „Antiquum ministerium” wydany w formie „motu proprio” („z własnej inicjatywy”) o posłudze katechisty (katechety).

KatecheciZdj. ACN International / Katechista prowadzi modlitwy w kaplicy zbudowanej przez przesiedlonych katolików w obozie Macar-Abiak, diecezja Rumbek, południowy Sudan, 2001.

No właśnie: katechety czy katechisty? W Liście apostolskim „Antiquum ministerium” Słowo catechist (ang), catechista (it), catéchiste (fr), catequista (hisz, port) w języku polskim oddano jako katecheta. Jest to dość mylące, gdyż wydaje się, że kojarzy się ono zasadniczo z osobą nauczającą katechezę (prowadzącą lekcje religii) w szkole. Z tekstu listu papieża jasno wynika, że chodzi o posługę katechisty znaną przecież także w Polsce.

Na stronie internetowej Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej, funkcjonującej już 11 lat, czytamy, że jej celem „jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych w parafiach” oraz „Formacja w Szkole Katechistów obejmuje formację podstawową i permanentną (stałą) katechistów. Odbywa się ona w ramach wyznaczonych spotkań, rekolekcji i stażu odbywanego przez kandydatów w parafiach”. Z kolei w punkcie 6 Listu apostolskiego Franciszka czytamy: „Katecheta [katechista] jest bowiem powołany przede wszystkim po to, by wyrazić swoje kompetencje w posłudze duszpasterskiej przekazywania wiary, która rozwija się na różnych swych etapach: od pierwszego głoszenia, które wprowadza w kerygmat, przez nauczanie, które czyni świadomymi nowego życia w Chrystusie i przygotowuje w szczególności do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aż po formację stałą, która pozwala każdemu ochrzczonemu być zawsze gotowym do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei (1 P 3, 15)”. Ponadto, w Liście apostolskim Franciszek przywołuje dokument „Ad gentes” Soboru Watykańskiego II: „W naszych czasach, kiedy odczuwa się brak kapłanów do głoszenia Ewangelii tak licznym wiernym i do wykonywania posługi duszpasterskiej, urząd katechistów posiada szczególne znaczenie” (por. Sob. Wat. II, Dekr. Ad gentes, 17).

To właśnie podkreślił abp Stanisław Gądecki w homilii wygłoszonej w poznańskiej katedrze 5 grudnia 2020 r. podczas Eucharystii połączonej z wręczeniem oraz odnowieniem misji kanonicznych katechistom, podejmującym formację w ramach Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej: „Im bardziej duch laicyzmu przenika rzesze ludzi ochrzczonych, tym bardziej duchowni potrzebują współpracowników o charakterze ściśle apostolskim. Głównym apostolskim zadaniem katechistów jest katechizowanie osób dorosłych. W odróżnieniu od katechetów, którzy są przeznaczeni do katechizowania dzieci i młodzieży, katechiści podejmują w naszej archidiecezji przede wszystkim trud katechezy dorosłych” (cała homilia: http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/zniwo-wprawdzie-wielkie-ale-robotnikow-malo).

O niezwykle istotnej roli katechistów mówią misjonarze z całego świata. Posłuchajmy jednego z nich - kapucyn, o. Piotr Michalik OFMCap, jest misjonarzem w Republice Środkowoafrykańskiej, dyrektorem szkoły katechistów. O ich roli opowiadał nam z okazji XII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym w 2020 r.:

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) zawsze wspierało projekty dotyczące katechistów. Ogółem w 2020 roku PKWP zrealizowało około 20 projektów dotyczących zakupu materiałów duszpasterskich i katechetycznych oraz ponad 35 projektów dotyczących kursów i programów formacyjnych dla katechistów w ponad 18 krajach, np. w Pakistanie, Etiopii i na Ukrainie (w niektórych z nich zrealizowaliśmy kilka projektów). W 2020 r. wsparliśmy 18 389 katechistów, w tym najwięcej w Azji (9 644) i w Afryce (5 660), a także w Ameryce Łacińskiej (2 111), Europie Centralnej i Wschodniej (524) oraz na Bliskim Wschodzie (450).

Kinga Waliszewska
ACN Polska

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW