Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Wyróżnienie dla ks. prof. Waldemara Cisło

Ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, został nagrodzony przez ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka złotym medalem „Sapientia et Veritas”, wręczanym osobom zasłużonym dla nauki polskiej.


Medal jest uhonorowaniem osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

W trakcie uroczystości, w której udział wzięli wszyscy wyróżnieni profesorowie, minister edukacji i nauki nawiązał do 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Wyjaśnił, że jego osiągnięcia, służyły Polsce, ale wywołały też rewolucję, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, w Europie i na świecie. „Dokładnie tak jak państwo swoje osiągniecia naukowe, swoją aktywność zawodową, a niekiedy bardzo często także społeczną, dedykujecie całej ludzkości. Tego państwu gratuluję” – mówił prof. Przemysław Czarnek.

Podkreślał zasługi wyróżnionych dziś profesorów i ich wkład w rozwój Polski. „Życzę, żeby państwo mieli wielu swoich następców; wielu swoich uczniów, którzy będą państwa śladem podążać. Profesor jest również od tego, aby go młodsi uczniowie naśladowali” – zauważył minister.W imieniu wyróżnionych głos zabrakł ks. prof. Waldemar Cisło. Przywołał nauczanie św. Jana Pawła II. „Uczył nas, że świat nauki i wiedzy potrzebuje również wartości. […] Dzisiejszy świat nauki często opiera się wyłącznie na racjonalizmie” – tłumaczył wykładowca UKSW.

Zaznaczył, że „minister edukacji zachęca do uprawiania nauki komplementarnej”. Przestrzegał też, nawiązując do Roberta Spaemanna, przed uprawianiem wiedzy instrumentalnie. Sięgnął po słowa niemieckiego filozofa, który w obecności św. Jana Pawła II wskazywał na związek między próbą zapanowania nad naturą i chęcią zapanowania nad człowiekiem. „Żadne stulecie naszej historii nie było bodaj tak oświecone, nie wiedziało tyle co wiek XX. Żadne stulecie nie było bardziej zbrodnicze i cyniczne w panowaniu nad ludźmi” – cytował wykładowca UKSW.


Ks. prof. Waldemar Cisło jest specjalistą teologii fundamentalnej. Od 2006 roku kieruje polską sekcją Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Od roku 2020 stoi na czele Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. Z jego inicjatywy każdego roku w Polsce obchodzony jest Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Był wielokrotnie nagradzany za pracę naukową, zaangażowanie w dialog międzyreligijny i działalność humanitarną na rzecz prześladowanych chrześcijan.

Biuro Prasowe PKWP Polska

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW