Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Wsparcie PKWP dla dotkniętych wojną Ukraińców sięga pięciu milionów euro

Pięć miesięcy po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) podsumowuje wsparcie wysłane do tego kraju: łącznie ponad pięć milionów euro na pomoc nadzwyczajną i inne inicjatywy mające na celu pomoc katolikom obu obrządków w ogromnym wysiłku, by pozostać ze swoimi wiernymi.

Ukraina

Po wstępnych pakietach natychmiastowej pomocy nasza organizacja zobowiązała się do przekazania kolejnych 2,5 mln euro w ciągu ostatnich trzech miesięcy, od maja do lipca br., na pomoc Kościołowi na Ukrainie. Po zatwierdzeniu w lipcu 34 nowych projektów, wsparcie zapewnione przez PKWP wyniosło w 2022 roku 5 milionów euro. „Najgorsze konsekwencje wojny nie będą odczuwalne w krótkim czasie: psychologiczne, fizyczne i humanitarne skutki będą widoczne dopiero później. Tylko Bóg może uleczyć głębsze rany, ale możemy spróbować złagodzić pilniejsze potrzeby i wesprzeć lokalny Kościół, aby mógł pozostać na tej ziemi” – mówi Thomas Heine-Geldern, prezydent wykonawczy ACN International. „Dzięki pomocy dobroczyńców PKWP, księża i zakonnicy mogą zrekompensować braki żywności, podstawowych produktów higienicznych i medycznych odczuwane przez wiele osób wewnętrznie przesiedlonych. Ponadto mogą zapewnić psychologiczne i duchowe wsparcie wszystkim tym, którzy doznali traumy po utracie domu lub bliskich”, wyjaśnia Heine-Geldern. „Jesteśmy w codziennym kontakcie z całym krajem” – dodaje Magda Kaczmarek, która od 14 lat kieruje projektami PKWP na Ukrainie. „W ten sposób możemy zidentyfikować projekty, które Kościół lokalny uważa za priorytetowe i być elastycznym w naszej comiesięcznej pomocy. Jest ogromny ból” – kontynuuje Kaczmarek, która w kwietniu odwiedziła Ukrainę. „To było bardzo emocjonalne przeżycie. Spotkaliśmy się z uchodźcami, którzy tylko płakali. Ważne było po prostu ich przytulić. Ale byli też uchodźcy, którzy byli kompletnie oszołomieni. Pamiętam jednego młodego mężczyznę (około 30 lat), który od początku wojny nie powiedział ani słowa”.

„Kościół jest kotwicą, która utrzymuje łódź w bezruchu podczas zmieniających się przypływów” – mówi Kaczmarek. „Główne obawy, które wszyscy odczuwają, mają związek z nadejściem zimy, ale teraz obawiają się również, że pod koniec sierpnia niedobór żywności i paliwa stanie się jeszcze poważniejszy”, wyjaśnia.

Dzięki hojności dobroczyńców PKWP z całego świata, organizacja przekazała pomoc o wartości pięciu milionów euro, zatwierdzaną na różnych etapach. Projekty zrealizowane w ciągu pierwszych pięciu miesięcy wojny obejmują:

 • 3,2 mln euro na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, podzielone w następujący sposób:
  - 1,3 mln euro wysłane do administracji kościelnych na Ukrainie zaraz po wybuchu wojny, aby zrekompensować najpilniejsze potrzeby
  - 800 000 euro pomocy dla księży ukraińskich w postaci stypendiów mszalnych na pokrycie m.in. kosztów utrzymania, podróży oraz ich pracy duszpasterskiej i socjalnej
  - 650 000 euro na 14 projektów, aby umożliwić diecezjom i zakonom goszczenie osób wewnętrznie przesiedlonych w parafiach, klasztorach, seminariach itp.
  - 450 000 euro w 17 projektach na pomoc w utrzymaniu, zwłaszcza dla zakonników i zakonnic oraz na wsparcie starszych lub chorych zakonnic
 • 1,1 mln euro, w sumie 23 projektów, na budowę, renowację i remont budynków, takich jak seminarium w Vorzel na przedmieściach Kijowa, które zostało splądrowane w pierwszej fazie wojny, lub zakup 17 generatorów.
 • 600 000 euro na zakup 29 pojazdów, co jest obecnie priorytetem, ponieważ pomoc humanitarna musi być transportowana na duże odległości drogami, które są w złym stanie lub zniszczone.
 • 100 000 euro na 21 małych projektów duszpasterskich na celebracje liturgiczne oraz projekty szkoleniowe i medialne.

„Kościoły otworzyły swoje drzwi dla wszystkich i obecnie gości tysiące osób wewnętrznie przesiedlonych we wszystkich diecezjach. Jest to jednak wyzwanie finansowe. Lwią część stanowią koszty podstawowe, takie jak prąd, woda, ogrzewanie itd.” – wyjaśnia Kaczmarek. „W ciągu tych pięciu miesięcy byliśmy w stanie udzielić dużej pomocy i nadal będziemy to robić. Musimy dawać naszym ludziom nadzieję” – podsumowuje Kaczmarek. Dzięki przedstawicielstwom w 23 krajach, PKWP zatwierdza średnio 6000 projektów rocznie w około 150 krajach, a wszystko to dzięki prywatnym darowiznom, ponieważ organizacja nie otrzymuje żadnej pomocy urzędowej.

Ks. dr Andrzej Paś, ACN Polska

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW