Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Wietnam: Obawy o zdrowie przetrzymywanego w areszcie wietnamskiego blogera

Adwokat i rodzina popularnego wietnamskiego bloggera Nguyen Hoang Hai, znanego również jako Dieu Cay, nie otrzymali pozwolenia na widzenie się z nim w więzieniu od sześciu miesięcy.

Istnieją poważne obawy o stan jego zdrowia, gdyż członkom rodziny uniemożliwiono dostarczenie mu żywności i lekarstw. Pomimo faktu, że w październiku 2010 r. upłynęło zasądzone 30 miesięcy odbywania kary więzienia, bloger nadal jest przetrzymywany i przesłuchiwany pod zarzutem „uprawiania antypaństwowej propagandy".

Nguyen Hoang Hai, liczący około 60 lat, był ostatnio widziany przez swego syna w więzieniu w Xuan Loc, prowincja Dong Nai w południowo wschodniej części Wietnamu w dniu 19 października 2010 r. Więziony p. Hoang Hai prawie ukończył odbywanie dwu i pół letniego wyroku więzienia za wykroczenia podatkowe. Wyroki te są uważane za politycznie motywowane represje. Jednak, zamiast zwolnienia władze przetrzymują go nadal, a policja poinformowała rodzinę, że jest on przesłuchiwany pod zarzutem naruszenia Art. 88 z kodeksu karnego z roku 1999, który mówi o „uprawianiu antypaństwowej propagandy".

Adwokat i rodzina Nguyena Hoang Hai złożyli od października 13 razy prośbę o zgodę na widzenie. Usiłowali również dostarczyć dodatkową pomoc (lekarstwa i drobne kieszonkowe). Milicja odrzuciła wszystkie prośby. Nie wiadomo, gdzie jest w tej chwili przetrzymywany, jak jest traktowany, ani jaki jest stan jego zdrowia. Jego rodzina i przyjaciele obawiają się o jego bezpieczeństwo.

Warunki w wietnamskich więzieniach są zasadniczo bardzo trudne pod względem wyżywienia i ograniczonej opieki medycznej; więźniowie są zdani na dodatkowe zaopatrzenie ze strony swoich rodzin. W roku 2009 Nguyen Hoang Hai był przetrzymywany przez kilka miesięcy w izolacji po tym, jak został przeniesiony do więzienia oddalonego od jego domu w Ho Chi Minh City, co utrudniło rodzinie widzenie się z nim. Polityczni więźniowie przetrzymywani w izolacji są szczególnie narażeni na tortury i złe traktowanie.

Nguyen Hoang Hai jest współzałożycielem niezależnego klubu Wolnych Dziennikarzy Wietnamskich, utworzonego w roku 2007. Pisał krytyczne artykuły na temat zagranicznej polityki Chin wobec Wietnamu i brał udział w pokojowych protestach. Publicznie skrytykował politykę rządzących przed swym aresztem w kwietniu 2008 r. i na swym blogu wypowiadał się na rzecz praw człowieka w Wietnamie.

W maju 2009 r. Grupa Robocza Narodów Zjednoczonych na temat Bezpodstawnych Aresztowań określiła aresztowanie Hoang Hoai jako bezpodstawne w świetle międzynarodowego prawa. Nguyen Hoang Hai jest więźniem sumienia.

Dodatkowa informacja:

Wolność wypowiedzi i stowarzyszania się są ściśle kontrolowana w Wietnamie. Represje wobec dysydentów nasiliły się w ostatnich dwóch latach, charakteryzując się aresztowaniami i sądowymi rozprawami wobec działaczy politycznych i obrońców praw człowieka. Przynajmniej 30 więźniów sumienia w tej chwili odbywa długoletnie wyroki więzienia za swoją polityczną aktywność. Wiadomo, że przynajmniej 13 pokojowych dysydentów jest przetrzymywanych i oczekuje na rozprawę sądową.

Blogerzy, krytyczni wobec polityki rządowej są wśród tych działaczy, którymi władze specjalnie się interesują, tak jak osobami związanymi z prodemokratycznym ruchem Bloc 8406, działającym przy pomocy Internetu.

Władze posługują się bardzo ogólnikowo sformułowanymi przepisami w sekcji o narodowym bezpieczeństwie w Kodeksie Karnym z roku 1999, aby represjonować pokojowych dysydentów.

Działacze polityczni są zwykle oskarżani o „szpiegowanie", „uprawianie antypaństwowej propagandy", „działania ukierunkowane na dokonanie przewrotu państwowego". Oprócz wieloletnich wyroków więzienia dysydenci otrzymują dodatkowe sankcje w postaci wyroków kilkuletniego aresztu domowego lub probacji.

Urgent Action: 132/11 Index: ASA 41/002/2011 Issue Date: 10 May 2011

http://www.amnesty.name/en/library/asset/ASA41/002/2011/en/86a27634-cc87-45c5-a844-dddd7674b543/asa410022011en.html

UA: 132/11 Index: ASA 41/002/2011 Viet Nam Date: 10 May 2011 (tłum. etek)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW