Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Wdzięczność i troska w służbie prześladowanym chrześcijanom

PKWP podsumowuje miniony 2021 rok.

PKWP podsumowuje miniony 2021 rokZdj. ACN International / Dr Thomas Heine-Geldern prezentuje raport „Wolność religijna w świecie", kwiecień 2021.

Prezydent Wykonawczy Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) dr Thomas Heine-Geldern w dobiegającym końca 2021 roku zwraca uwagę na wzrost prześladowań religijnych na świecie. Wyraża również ubolewanie z powodu rosnącej w świecie zachodnim nietolerancji wobec przekonań chrześcijańskich. Jednocześnie zauważa, że ofiarom prześladowań religijnych poświęca się więcej uwagi. Poniżej publikujemy pełen tekst jego oświadczenia:

W 2021 roku praca PKWP była naznaczona wdzięcznością i troską. Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, że nasza praca została w tym roku ponownie w widoczny sposób pobłogosławiona przez Boga, naszego Ojca i mogliśmy kontynuować wypełnianie naszej misji.

Jesteśmy również wdzięczni naszym licznym dobroczyńcom, przyjaciołom i sympatykom na całym świecie: bez nich nie moglibyśmy nieść ulgi w trudnościach potrzebującym chrześcijanom i podnosić głos w imieniu ofiar prześladowań religijnych.

Szczególne podziękowania kierujemy do Ojca Świętego Franciszka. Jego wizyta w Iraku minionej wiosny dała pocieszenie i nadzieję miejscowej mniejszości chrześcijańskiej. Wyznawcy Chrystusa w Iraku od lat przemierzają trudną drogę Via Dolorosa i nie dotarli jeszcze do jej końca. Co najważniejsze, papież zwrócił uwagę wspólnoty międzynarodowej na sytuację chrześcijan w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Chociaż są oni integralną częścią społeczeństw swoich ojczystych krajów, zbyt często traktuje się ich jak obywateli drugiej kategorii. W Iraku, Syrii i Libanie cierpią także z powodu następstw wojny i rozpaczliwej sytuacji ekonomicznej. Exodus wyznawców Chrystusa nadal trwa i nikt nie ma nad nim kontroli. PKWP współpracuje z dobroczyńcami i partnerami projektów, by zaoferować chrześcijanom na Bliskim Wschodzie perspektywy na przyszłość w ich ojczyznach, by umożliwić im godne życie oraz, co najważniejsze, by ulżyć ich doli.

Na początku grudnia świat dowiedział się o promyku nadziei na współistnienie chrześcijan i muzułmanów w świecie arabskim, w postaci katedry Matki Bożej Arabskiej w Bahrajnie, która została konsekrowana, a której budowę współfinansowało PKWP.

PKWP podsumowuje miniony 2021 rokZdj. Damian Niemczal, ACN International / Marsz milczenia, Red Week w Poznaniu, 20.11.2021.

Wspólna misja na rzecz wolności religijnej

Szczególną satysfakcją w wypełnianiu naszej misji jest ogromny odzew na nasze wydawnictwo „Wolność religijna w świecie. Raport 2021”, który opublikowaliśmy w kwietniu we współpracy z dziennikarzami i ekspertami z całego świata. Raport dotyczy nie tylko prześladowań religijnych w wielu krajach świata, ale jest także znakiem i dowodem na to, że my wszyscy - Kościoły i wspólnoty religijne, organizacje pozarządowe, politycy i osoby publiczne - musimy wspólnie stanąć w obronie prawa człowieka do wolności religijnej, które jest głęboko zakorzenione w ludzkiej godności. Wolność wyznania jest miarą naszego człowieczeństwa.

Zapoczątkowana przez PKWP w 2015 r. inicjatywa „Red Wednesday/Red Week” („Czerwona Środa/Czerwony Tydzień”), przekształciła się w zauważalny, ogólnoświatowy symbol trudnej sytuacji chrześcijan. Co roku wzrasta liczba kościołów i instytucji na całym świecie biorących udział w inicjatywie, odbywającej się zawsze pod koniec listopada. Kościoły i inne budynki (obecnie dziesiątki tysięcy) podświetlane są kolorem czerwonym, odbywają się spotkania modlitewne i nabożeństwa w intencji prześladowanych chrześcijan. W imieniu naszych prześladowanych braci i sióstr pragnę podziękować wszystkim uczestnikom Red Week za solidarność i modlitwę.

PKWP podsumowuje miniony 2021 rokZdj. Katolicka diecezja Makurdi / Tymczasowe schronienia w nieoficjalnych obozach dla uchodźców w wiosce Ichwa, na północnym skraju Makurdi, stan Benue; Nigeria, 2021.

Rośnie liczba zabójstw i porwań duchownych i wiernych

Jesteśmy zasmuceni doniesieniami o prześladowaniach i przemocy na tle religijnym, które docierają do nas niemal co tydzień. Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz osoby świeckie są zabijani, porywani lub nękani podczas pełnienia swojej posługi. Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni obecną sytuacją w Indiach i Nigerii i jesteśmy w gotowości niesienia pomocy.

Sytuacja jest nadal dramatyczna w krajach afrykańskiego regionu Sahel i w Mozambiku, gdzie szerzy się terroryzm. Chociaż przemoc dotyka wszystkich, najbardziej cierpią chrześcijanie. Jest godne głębokiego ubolewania, że w wielu regionach terroryzm i przemoc uniemożliwiają Kościołowi prowadzenie działalności duszpasterskiej i społecznej. Zamknięte zostały nie tylko kościoły i wspólnoty zakonne, ale także szpitale, szkoły i wiele innych placówek prowadzonych przez Kościół i mających istotne znaczenie dla ludzi. Przed Kościołem lokalnym stoi teraz kolejne herkulesowe zadanie: zapewnienie opieki i pomocy setkom tysięcy uchodźców i przesiedleńców.

„Uprzejme prześladowanie” w świecie zachodnim

W krajach zachodnich PKWP odnotowała również wzrost liczby aktów przemocy wobec organizacji religijnych, a także rozwój czegoś, co papież Franciszek nazywa „uprzejmym prześladowaniem”. Polega to na stopniowym eliminowaniu przekonań religijnych z życia publicznego pod płaszczykiem rzekomej „tolerancji”. Najświeższym przykładem było opublikowanie wewnętrznego dokumentu Komisji Europejskiej na temat języka integracyjnego, który zalecał unikanie stosowania terminologii i nazw chrześcijańskich, np. poprzez zastąpienie słowa „Boże Narodzenie” słowem „święta”. Dokument ten został następnie wycofany, którą to decyzję popieramy, ponieważ, choć integracja jest bezsprzecznie uzasadnioną troską, w tym przypadku oznaczałaby wykluczenie największej grupy wyznaniowej Unii Europejskiej. W końcu prawie dwie trzecie obywateli UE to chrześcijanie.

PKWP podsumowuje miniony 2021 rokZdj. ACN International / Pogrzeb księdza zmarłego z powodu Covid-19 na cmentarzu księży w Tezpur w diecezji Tezpur, Assam; Indie, maj 2021.

W kończącym się roku pragniemy w sposób szczególny uczcić pamięć ofiar pandemii COVID-19: wiele sióstr zakonnych, biskupów, księży i katechistów zmarło na tę chorobę podczas pełnienia swojej posługi. Poświęcili swoje życie, aby być blisko ludzi, którzy zostali im powierzeni - pomimo zagrożenia dla ich własnego zdrowia. Niezwykłe świadectwo ich oddania.

Rok 2021 był naznaczony wdzięcznością i troską! Przygotowujemy się teraz do stawienia czoła pojawiającym się wyzwaniom roku 2022 uzbrojeni w wiarę w Boga i ufność, przy czym ufność rozumiemy jako cnotę, która nie odrzuca obaw i lęków, ale stale poszukuje nowych obszarów, aby służyć naszej misji.

dr Thomas Heine-Geldern
Prezydent Wykonawczy Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
(ACN International)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW