Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Warszawa: Spotkanie PKWP w ramach współpracy z Zespołem Parlamentarnym ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Prześladowaniom Chrześcijan w Świecie z ambasadorem Egiptu oraz polskimi parlamentarzystami (opis i materiał filmowy)

25 maja 2011 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej doszło do spotkania delegacji Egiptu, na czele z Ambasadorem Egiptu w Polsce, panem Fahma Fayed, z przedstawicielami parlamentu polskiego zaangażowanymi w Zespół Parlamentarny ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Prześladowań Chrześcijan w Świecie oraz z ekspertem ds. obrony praw człowieka, w tym wolności religijnej, dr. Tomaszem M. Korczyńskim, który reprezentował międzynarodową organizację katolicką Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego, Jan Filip Libicki (PJN) przywitał wszystkich obecnych w sali sejmowej i udzielił głosu panu Ambasadorowi Egiptu, który na początku spotkania nakreślił ogólną sytuację w Egipcie po rewolucji i po obaleniu rządu prezydenta Mubaraka. Ukazał, że nowe siły polityczne chcą pracować dla dobra ojczyzny i całego narodu, czy są to muzułmanie, czy chrześcijanie. Nowe władze pragną zapewnić i usiłują zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom kraju. Ataki na chrześcijan, na kościoły, o jakich się słyszy, zdarzają się, jest to fakt, ale nie są to częste sytuacje. Dlatego cieszy się, że doszło do spotkania z przedstawicielami władz Polski, gdyż ze wzajemnego dialogu, prowadzonym w duchu miłości i przyjaźni, w dążeniu do wzajemnego zrozumienia, może wyniknąć wiele dobra. Prześladowania chrześcijan wynikały z faktu, że były prezydent Hosni Mubarak przez długie lata potrafił skłócać ze sobą różne strony i obozy polityczne, a także grał religią, aby utrzymać swe stanowisko. "W jakim sensie?", zapytał Ambasador i wyjaśnił, że Mubarak ukazywał Egipt jako obszar szaleńczej wojny między Koptami a muzułmanami, jeśli on nie będzie piastować najwyższego stanowiska w kraju. Takie przedstawianie sytuacji gwarantowało mu trwanie u steru władzy.

Po tym wprowadzeniu, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego, poseł Jan Filip Libicki, udzielił głosu dr. Tomaszowi M. Korczyńskiemu z PKWP.

Tomasz M. Korczyński podziękował przewodniczącemu Zespołu Parlamentarnego za zaproszenie i podjęcie tematu prześladowań chrześcijan w Egipcie. Podziękował również panu Ambasadorowi za przybycie na to ważne spotkanie. Następnie ustosunkował się do słów pana Ambasadora, który zapewniał o trosce i chęci przeciwdziałania prześladowaniom chrześcijan przez nowe władze Egiptu (Tymczasowej Rady Wojskowej), która chce zwalczać aktualne przejawy agresji, dyskryminacji i prześladowań chrześcijan w jego kraju. Zapytał następnie, czy w tworzenie nowej konstytucji zaangażowani są wszyscy obywatele, nie tylko muzułmanie, ale i chrześcijanie, ponieważ konstytucja z lat 70-tych faworyzuje wyznawców islamu. Przy tym zacytował tekst tego dokumentu. W konstytucji można przeczytać, w artykule drugim, że: "islam jest religią państwową, a oficjalnym językiem arabski; zasady islamskiego prawa stanowią podstawowe źródło ustawodawstwa". Wyraził też zaniepokojenie, że pomimo znaczącej reprezentacji chrześcijan w społeczeństwie egipskim, w parlamencie zasiada niewielu Koptów (po wyborach w 2005 r., w ponad 400 parlamencie zasiadało zaledwie pięciu Koptów). Korczyński zapytał o ostanie wydarzenia, w których zabijani byli Koptowie, a także zamykane kościoły. Korczyński podkreślił, że zerwanie dialogu międzyreligijnego prowadzonego między uniwersytetem Al Azhar a Watykanem zostało dokonane przez duchownych z Al Azhar, po zaangażowaniu się Papieża Benedykta XVI w obronę chrześcijan.

Korczyński zapytał, czy turyści polscy, którzy jako chrześcijanie chcą uczestniczyć w nabożeństwach i Mszach św. w Egipcie, mają się spodziewać takich samych wydarzeń, jakie miały miejsce m.in. w dzielnicy kairskiej, Ain Szams, gdy do kościołów wtargnęła policja wyprowadzając wiernych pod pretekstem ochrony przed fanatykami islamskimi z odłamu salafitów? Kolejne pytanie dotyczyło zajść w mieście Imbaba. Czy sprawcy zabójstw chrześcijan zostali już oskarżeni i schwytani? A także, czy wiadomo coś o wyniku procesu, jaki się toczy przeciwko byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Egiptu, Habib el Adli, który jest podejrzany o zorganizowanie zamachu na kościół koptyjski w Aleksandrii w styczniu 2011 r.? ponadto czy Polki, które wyjeżdżają do Egiptu w celach turystycznych mają się obawiać pogróżek salafitów, którzy głoszą, że chrześcijanki powinny być oddawane siłą, muzułmanom, którzy potrzebują kobiet? Zaprezentował następnie 8 minutowy film, na którym widać czołgi wojska egipskiego, słychać odgłosy strzałów, widać rannych ludzi. Po emisji Korczyński zapytał pana Ambasadora, czy to prawda, że wojsko, które zawsze było z całym narodem, niezależnie od religii, teraz, już po obaleniu prezydenta Mubaraka, strzelało do Koptów?

http://www.youtube.com/watch?v=jDj4wLpHTJg

Powyższy materiał, zaczerpnięty ze strony www.youtube.com, Ambasador Egiptu uznał za niewiarygodny, stwierdzając, że w tym przypadku, nie wiadomo, czy jest to kościół, czy meczet. Korczyński powtórzył zatem pytanie, czy zaprezentowany film i wydarzenia w nim zarejestrowane, to atak czołgów wojska egipskiego na świątynię chrześcijańską czy też nie? Pan Ambasador stwierdził, że nie ma podstaw do takiego twierdzenia.

Przewodniczący poseł Libicki, udzielił następnie głosu posłowi Zbigniewowi Wojciechowskiemu (PJN), który stwierdził, że solidaryzuje się z narodem egipskim przeciwstawiającemu się reżimowi. Podkreślił, że gwarantowanie praw wszystkim religiom, w tym chrześcijaństwu, powinno być respektowane, i ma nadzieje, że po zapewnieniach pana Ambasadora Egiptu, będzie ono rzeczywiście respektowane. Zauważył również, że będąc katolikiem, opowiada się równocześnie za organami władzy świeckiej w państwie, ponieważ władze państwowe mają za zadanie szanować wszystkich obywateli, niezależnie od religii czy wyznania i Polska jest tu wspaniałym przykładem dla Egiptu, że rzeczywiście warto pracować w ten sposób dla pokoju.

Następnie głos zabrał Dariusz Lipiński (PO). Parlamentarzysta stwierdził, że źródłem prześladowań chrześcijan zawsze był fundamentalizm oraz złe prawo. Zdaniem posła, nawet jeśli dojdzie do zmiany prawa, to należy walczyć o jego respektowanie i przestrzeganie. "Bardzo niepokoją mnie fakty o prześladowaniach chrześcijan, bo pochodzą one z ostatniego okresu czasu i dlatego bardzo bym prosił pana Ambasadora o ustosunkowanie się do tych danych, o których mówił pan Korczyński. Jesteśmy zdeterminowani w monitorowaniu tej sytuacji, nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej, przede wszystkim europejskiej. Jako przedstawiciel Rady Europy muszę zaakcentować, że już w styczniu 2011 r. Europa wydała rekomendację dla działania na rzecz obrony prześladowanych chrześcijan i będzie, w sposób permanentny monitorowała sytuację chrześcijan, także w Egipcie. Życzę zatem Egiptowi wszystkiego najlepszego, aby ten piękny kraj nie musiał być monitorowany", dodał na koniec.

Kolejnym głosem w dyskusji było wystąpienie posła SLD, Eugeniusza Czykwina, który zaznaczył, że przebywając w Egipcie spotkał się m.in. z Shenoudą III oraz z kluczowymi politykami Egiptu i zdaje sobie sprawę z faktu, że Egipt jako kraj na Bliskim Wschodzie jest ważnym państwem w rozumieniu bezpieczeństwa na tym obszarze i pokoju, również pokoju religijnego. Dziś, gdy przywódcy europejscy ogłosili zgodnie koniec idei multikulti, w wyniku ruchów islamskich, które są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w świecie, Europa i cały świat Zachodu stoją przed pytaniem, co dalej z dialogiem i współdziałaniem międzyreligijnym? Rocznie na całym świecie w wyniku prześladowań, giną setki tysięcy chrześcijan, i chrześcijaństwo musi reagować na te fakty, dlatego poseł z radością przyjął deklarację pana Ambasadora Egiptu, że jego kraj będzie dążyć do dialogu międzyreligijnego, dialogu, który jest gwarantem pokoju. Egipt w tym dziele pokojowego współżycia różnych religii może odegrać znaczącą i wielką rolę, dodał na koniec poseł SLD.

Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego, poseł Libicki na wstępie swego wystąpienia, podziękował panu Ambasadorowi, że przyjął zaproszenie na spotkanie. Podkreślił, że takie spotkania są zawsze trudne dla dyplomatów i polityków, gdyż każda ze stron pragnie zachować i podtrzymać pozytywne relacje wzajemne, szczególnie w kontekście tysięcy polskich turystów, którzy odwiedzają rokrocznie Egipt. Lecz, jak zauważył poseł Libicki, zawiązana przyjaźń zobowiązuje także do tego, aby rozmawiać o trudnych i bolesnych faktach, aby przyjaźń nie słabła, ale stawała się przez to silniejsza. Poseł Libicki przypomniał panu Ambasadorowi ich pierwsze spotkanie, na którym Ambasador podtrzymywał, że problemem dla pokoju religijnego są ekstremistyczne siły działające w Egipcie. Podczas obecnego, poseł Libicki zauważył, że mowa jest raczej o działaniach byłego aparatu reżimu prezydenta Mubaraka, a więc przyczyna miałaby być wynikiem, byłej już władzy Mubaraka, a nie Bractwa Muzułmańskiego. "Będziemy zatem musieli nadal monitorować sytuację i jej rozwój", stwierdził poseł Libicki. Zaznaczył również dwie kwestie. Pierwsza dotyczy sytuacji chrześcijan egipskich ze względu na trudności w obejmowaniu przez nich stanowisk w urzędach publicznych, w armii, w policji, w administracji państwowej. Druga kwestia dotyczy zmiany imion, kiedy muzułmanie stają się konwertytami, wówczas mają poważne trudności ze zmianą swoich danych osobowych i dokumentów. Poseł zwrócił także uwagę, że Zespół Parlamentarny patrzy na zjawisko prześladowań w sposób obiektywny. Jeżeli dostrzeże wypadki łamania praw wolności religijnej innych religii czy wyznań, to również zareaguje.

Głos został ponownie udzielony panu Ambasadorowi, który podziękował za wszystkie wyrażone uwagi, jak to określił, "z miłością do jego kraju". Przede wszystkim dlatego, że nie były to radykalne oskarżenia, ale uwagi praktyczne. Podkreślił, że dla jego aktualnego rządu priorytetową sprawą jest ochrona wszystkich obywateli, nie tylko muzułmanów, ale też chrześcijan, do których władza zwraca się jak do obywateli, nie patrząc, czy są to chrześcijanie, czy muzułmanie. "Musimy poczekać, zmiana systemu zawsze wiąże się z niepokojami, także w Polsce, od 1981 roku do 1989 roku miała miejsce depresja, ludzie żyli pod presją rządzących, ta presja jest dostrzegalna zawsze w związku z czasem zmian i zdarzają się wypadki, wydarzenia tragiczne, w momencie kiedy system jeszcze nie działa najlepiej, gdy jeszcze się nie zorganizował, zatem tych wydarzeń nie należy uogólniać, są one jednostkowe", powiedział pan Ambasador.

Każdy Egipcjanin chce aktualnie realizować nowy ład. Do spotkań przedstawicieli różnych religii już doszło, pracuje komisja pod nazwą "Nasz Wspólny Dom", to nie jedno spotkanie, ale spotkania regularne i rozłożone w czasie. Egipt jest państwem niereligijnym, ale islam i religia są fundamentami tego państwa i będą. Prawo islamskie będzie podstawą również w nowej konstytucji. Wiara, religia i wolność religijna są jednak zapewnianie, bo konstytucja akceptuje wszystkich, zarówno Koptów jak i muzułmanów. W referendum zdecydowana większość społeczeństwa, w tym Koptowie zaakceptowała punkt konstytucji gwarantujący Koptom takie same prawa, co prawa dla muzułmanów, a system i rząd będzie im te prawa gwarantować. Koptowie mają w kwestii wiary i religii niezależne i odrębne prawo, własne prawo kanoniczne i to jest ich niezbywalne prawo. Trzeba też pamiętać, że informacje podawane przez media są często nieprawdziwe. Kobiety z Polski, nie są w żadnym wypadku zagrożone, nie ma żadnych porwań czy ataków, o to nie należy się niepokoić. Ponadto, Tymczasowa Rada Wojskowa, nie tylko nie zamyka kościołów, ale je otwiera. Na pytanie skąd informacje PKWP o zamykaniu kościołów, pan Korczyński podał stronę Radia Watykańskiego i informacje z dnia 15 maja 2011 r. (http://www.radiovaticana.net/pol/articolo.asp?c=487380).

Według Ambasadora Egiptu w ciągu ostatnich czterech lat, władza państwowa wydała co najmniej sto pozwoleń na budowę kościołów. Natomiast co do kwestii obejmowania stanowisk przez chrześcijan, to właśnie ten fakt, że nie obejmują oni stanowisk jest znakiem demokracji, ponieważ to nie religia powinna być argumentem w obejmowaniu funkcji, ale kompetencje osobiste potencjalnego pracownika. To demokratyczny wybór, wybiera się najlepszych, stwierdził pan Ambasador, a więc tych, których kompetencje są najwyższe. Przykładem, że chrześcijanie egipscy są lub byli obecni w obszarze publicznym, to m.in. były Sekretarz ONZ, Boutros Ghali, a także były egipski ambasador w Polsce, będący Koptem.

Kontynuując ustosunkowywanie się do pytań Zespołu Parlamentarnego stwierdził, że po ostatnich rozmowach z Bractwem Muzułmańskim, kiedy skierowano do jego przedstawicieli pytanie, czy będą wykazywać wrogie nastawienie i postawy wobec sytuacji, gdyby prezydentem Egiptu została kobieta lub Kopt, Bractwo Muzułmańskie stwierdziło, że nie byłby to dla nich żaden problem. Ambasador podkreślił też wyraźnie w tym momencie, że nie broni w żadnej mierze Bractwa Muzułmańskiego, ale ponieważ jest dążenie do demokracji w Egipcie, więc każdy ma prawo wierzyć, w to, co chce. Jego zdaniem, Bractwo Muzułmańskie ma prawo wierzyć i działać. Ponadto na płaszczyźnie dyplomatycznej, spotkanie egipskiego Ministra Spraw Zagranicznych w Rzymie z Papieżem Benedyktem XVI jest również znakiem nowej nadziei na zbliżenie dyplomacji Watykanu i Egiptu. To bardzo dobrze, że doszło do tego spotkania i podjęto dialog, stwierdził pan Ambasador. Powiedział też, że Egipt to biedny kraj, pełen ludzi ubogich, analfabetów, ale i ci ludzie muszą się rozwijać i rozumieć zmiany czasu, jakie nastąpiły i następują.

Na koniec pan Ambasador stwierdził, że oprócz miłej dyskusji, należy uwzględniać racje obu stron i wypracować mądre rozwiązania dla problemów, dlatego jest otwarty na dalsze spotkania i kontakty.

Dr Tomasz M. Korczyński wyraził na koniec nadzieję, że owe "incydenty" antychrześcijańskie, o których mówił pan Ambasador Egiptu nie są przez niego, ani przez aktualne władze egipskie bagatelizowane i że rząd egipski będzie dążyć do ich zwalczania.

Przewodniczący Jan Filip Libicki podziękował wszystkim uczestnikom spotkania i zapowiedział kolejne prace Zespołu Parlamentarnego ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Prześladowaniom Chrześcijan w świecie.


Po spotkaniu Zespół Parlamentarnego odbyła się konferencja prasowa:

http://www.youtube.com/watch?v=jZdSbUVkNZU

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW