Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Tanzania : Biskup ostrzega przed postępującą islamizacją

Biskup diecezji Kondoa, Bernardin Mfumbusa, w rozmowie z międzynarodową katolicką organizacją charytatywną „Pomoc Kościołowi w Potrzebie" ostrzega przed postępującą islamizacją Tanzanii.

Można zaobserwować, że przybywa do tego wschodnio-afrykańskiego kraju coraz więcej wędrownych kaznodziei z Arabii Saudyjskiej i z Sudanu, muzułmanie wysuwają też coraz więcej roszczeń politycznych.

„W wielu częściach kraju widzi się coraz więcej kobiet oraz małych dziewczynek w burkach. Zwiększyła się również ilość aktów werbalnej agresji" - poinformował biskup. Powstało więcej szkół koranicznych, w których wpaja się uczniom negatywny stosunek do obowiązującego w Tanzanii regularnego szkolnictwa. Jednak do tej pory w diecezji Kondoa nie doszło do aktów przemocy.

„Musimy być w szkołach katolickich, do których uczęszczają również muzułmańscy uczniowie, bardzo wyczuleni i ostrożni, aby nie dochodziło do niepożądanych zdarzeń." - powiedział Biskup Mfumbusa.

W półautonomicznym Sansibarze, którego ludność jest prawie całkowicie muzułmańska, w przeciwieństwie do pozostałych części tego kraju, obowiązuje już prawo szariatu. Dokonywane są również starania, aby rozszerzyć jego stosowanie nie tylko na prawo cywilne (małżeństwa i sprawy spadkowe), ale również na prawo karne. Poza tym stawiane są wymagania, aby zakres prawa szariatu nie ograniczał się tylko do wyznawców islamu, lecz obejmował wszystkich mieszkańców kraju, ponieważ istniałaby możliwość, że muzułmanie wymykaliby się z pod jego jurysdykcji mówiąc, że nie są muzułmanami. Aby uniknąć takich sytuacji prawo szariatu miałoby obowiązywać wszystkich obywateli.

„W ostatnim okresie coraz częściej stawiane są żądania wprowadzenia szariatu również w tych częściach kraju, w których muzułmanie nie stanowią większości" - poinformował Biskup.

Na 45 milionów mieszkańców Tanzanii, nieco ponad 12 milionów stanowią katolicy, którzy wraz z pozostałymi chrześcijanami stanowią ponad połowę obywateli kraju. Islam wyznaje 31% ludności.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

E. M. Kolman

(tł. Ch. Wieslo)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW