Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Sudan: Komunikat Prasowy Katolickiej Diecezji Tombura – Yambio

Międzywyznaniowa Rada ds. Pokoju wyraziła swoją solidarność dla mieszkańców Greater Mundri.

Międzywyznaniowa Rada ds. Pokoju obradująca w Stanie Western Equatoria, w skład której należą biskupi Kościoła rzymskokatolickiego, duchowni różnych denominacji protestanckich i muzułmańska społeczność, wyraziła swoją solidarność dla mieszkańców Greater Mundri podczas wizyty na tym obszarze w dniach 29 października – 2 listopada. Nie będziemy czekać, tylko wzywamy obywateli Sudanu Południowego i ludzi dobrej woli do natychmiastowej interwencji, ponieważ tysiące ludzi może zginąć.
1. Nasza wizyta w Mundri, która trwała przez 5 dni pozwoliła nam na to, abyśmy zobaczyli na własne oczy biedę naszych ludzi. W tym momencie ludzie, szczególnie dzieci i osoby starsze, umierają.
2. Od ostatnich dwóch miesięcy ponad 80.000 osób mieszka w buszu i dżunglach znajdujących się na tym obszarze, a kobiety i dzieci cierpią najbardziej z powodu tej sytuacji. Jeśli ci ludzie nie otrzymają pomocy, to będą narażeni na śmierć z powodu różnych chorób i głodu. Przykładowo wczoraj trzy noworodki zmarły podczas porodu, a jedna matka straciła niemowlę i starsze dziecko. Widzieliśmy ogromną liczbę wychudzonych dzieci, z których niektóre chorują na malarię z powodu katastrofalnych warunków życiowych. Powiedziano nam, że to jest codzienność na tym obszarze.
3. Nasz największy niepokój wywołuje kwestia ochrony ludności cywilnej, która jest wywołana przez obecny kryzys w Greater Mundri. Ten obszar i okoliczne miejscowości są dotknięte przez katastrofę humanitarną tysięcy osób.
4. Kategorycznie stwierdzamy, że jesteśmy bardzo zszokowani tym kryzysem, który możemy zobaczyć na własne oczy.
5. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, aby przyłączyli się do tego wołania o udzielenie pomocy tym cierpiącym ludziom przez zorganizowanie pomocy humanitarnej. Zachęcamy do solidarności z uchodźcami wewnętrznymi, aby każda osoba mogła usłyszeć ich głos.

Apel:
Niniejszym przedstawiamy nasze prośby:
I. Zwracamy się z prośbą do stron tego konfliktu o ZAPRZESTANIE JAKICHKOLWIEK OPERACJI WOJSKOWYCH na obszarze Great Mundri. Dzięki temu pomoc humanitarna dotrze do uchodźców i ich rodzin przebywających w wioskach, obozach w buszu i na otwartej przestrzeni.
II. Apelujemy do społeczeństw obywatelskich i władz publicznych o udzielenie pomocy przy mobilizacji pomocy humanitarnej z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb.
III. Apelujemy o ochronę ludności cywilnej wśród tej konfrontacji i walk. Przypominamy stronom konfliktu w Great Mundri o obowiązku przestrzegania międzynarodowych praw humanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem 4 Konwencji w Genewie, Międzynarodowej Ugody w kwestii praw politycznych i obywatelskich, a także Zasady ONZ w kwestii uchodźców wewnętrznych.
IV. Poszukujemy wsparcia ze strony mediów i organizacji pokojowych w celu upublicznienia świadectw uchodźców wewnętrznych. Dzięki temu ten konflikt zbrojny, który wywołany został przez niezrozumienia, a jego ofiarami stają się kobiety, dzieci, starcy, zostanie zatrzymany.
V. Należy zapewnić ochronę zarówno ludziom, jak również osobom udzielającym pomocy humanitarnej. Wtedy nastąpi interwencja pomocowa.
VI. Drogi prowadzące do uchodźców muszą być otwarte na dostawy pomocy humanitarnej. Apelujemy o ochronę dróg i natychmiastowe usunięcie blokady drogowej w Jambo.
VII. Obecnie nie należy wydawać zgody na jakąkolwiek operację wojskową. Trzeba rozpocząć dostawy pomocy humanitarnej i dialog z niespokojną społecznością.
VIII. Wzywamy rząd kraju i skrzywdzoną społeczność do rozpoczęcia dialogu, który ma na celu rozwiązanie całego konfliktu.

Wierzymy, że uda nam się przejść przez ten kryzys, który można rozwiązać przez: zaakceptowanie naszych różnić na tle etnicznym i wyznaniowym, pozbywanie się uprzedzeń, a także przez słuchanie relacji mieszkańców Południowego Sudanu z przeszłości i teraźniejszości.
Interwencja wojskowa generuje uchodźstwo na masową skalę. My, duchowni, potępiamy wszelką formę przemocy zbrojnej, szczególnie wtedy, kiedy jej ofiarami stają się biedne społeczności.
Wreszcie pragniemy podkreślić wartość życia każdej osoby. Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze dla rozwoju każdego dziecka. Bezpieczne miejsce do spania, czysta woda, odpowiednia ilość pożywienia, opieka medyczna i dostęp do edukacji pomagają dzieciom w osiąganiu dojrzałości i tym samym dziecko wyrasta na zdrowego człowieka dorosłego.
Zacznijmy razem bić w gong pokoju, a nie w bębny wzywające do wojny. Wzywamy naszych braci w wierze, chrześcijan i muzułmanów, do gorliwej modlitwy za mieszkańców obszaru Greater Mundri i wszystkich obywateli Sudanu Południowego.
Szczegóły notki informacyjnej będą udostępnione w najbliższej przyszłości.
Podpisali:
1. Ksiądz biskup Munde Yacoub, biskup diecezji Yambio.
2. Barani Bishop Eduardo Hiiboro Kussala, biskup katolickiej diecezji Tombura Yambio
3. Pastor Natana Bathmel, starszy duchowny Adwentystów Dnia Siódmego
4. Wielebny Elinama Jacob Bisi, reprezentant Ewangelicko – Luterańskiego Kościoła w Sudanie i Południowym Sudanie.
5. Wielebny Canon Yepeta Nathan Sika, przewodniczący Wspólnoty Kościoła Ewangelicko – Episkopalnego
6. Maaki Jam Daud, przewodniczący muzułmańskiej społeczności na obszarze Western Equatoria w stanie Yambio.
7. Pastor Charles Bandasi, przewodniczący krajowych kościołów afrykańskich
8. Pastor Charles Hipaingba, przewodniczący Kościołów Zielonoświątkowych w Yambio
Yambio 2.11.2015.
Tłum. Marcin Rak

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW