Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Strach przed radykalizacją sądów w Iraku

IrakChrześcijanie w Iraku obawiają się teokracji, ponieważ parlamentarzyści próbują zmienić Federalny Sąd Najwyższy, który odpowiedzialny jest za interpretację konstytucji, a także określnie konstytucyjności przepisów ustawowych i wykonawczych.

W kraju, w którym chrześcijanie zmagają się z bombardowaniami, porwaniami i dyskryminacją, przywódcy stają w obliczu nowego kryzysu - próby przyznania islamskim duchownym praw głosu w Federalnym Sądzie Najwyższym Iraku.

Ten ruch, który nie został jeszcze potwierdzony, zbliżyłby Irak do irańskiej teokracji, w której niemuzułmanie są zmuszeni żyć zgodnie z islamskim prawem szariatu. Na przykład w Iranie chrześcijańskie kobiety zmuszone są nosić zasłonę na twarz, dodatkowo oficjalnie w żadnym miejscu nie kupi się alkoholu.

Zmiana wprowadzałaby czterech islamskich prawników w ramach 13 głosujących członków Federalnego Sądu Najwyższego w kraju. Wszystkie decyzje wymagałyby wsparcia co najmniej trzech z czterech prawników, trwale radykalizujących sądownictwo kraju.

Prof. Muna Yako, iracka działaczka chrześcijańska i ekspert konstytucyjny, wyjaśniła Pomocy Kościołowi w Potrzebie (ACN International), że chociaż konstytucja odwołuje się do islamu jako podstawy prawa, to odnosi się także do znaczenia demokracji i praw człowieka.

Ta zmiana w Federalnym Sądzie Najwyższym prawdopodobnie oznaczałaby, że prawo islamskie zawsze będzie miało pierwszeństwo: „Musisz mieć sąd do interpretacji konstytucji. Obecnie mam nadzieję, że jeśli sprawa trafi do sądu federalnego, w niektórych przypadkach mogą nadać priorytet prawom człowieka i demokracji. Jeśli jednak ci muzułmańscy prawnicy dołączą do sądu, nie będziemy mieli szans na priorytetowe traktowanie demokracji lub praw człowieka ”.

Dodatkowo oznaczałoby to zakończenie wszelkich prób obalenia ustawodawstwa, które dyskryminuje mniejszości religijne i traktuje je jak obywateli drugiej kategorii. Obecne prawo mówi, że niemuzułmanie mogą przejść na islam, ale nie może być odwrotnie. Podobnie w sprawie małżeństw - chrześcijanie nie mogą ożenić się z muzułmankami bez konwersji na islam, co jest „niekonstytucyjną dyskryminacją”.

- Rząd iracki do tej pory nas rozczarował, ale nadal mam nadzieję na zmianę. Jeśli sąd przyjmie to prawo, nie będę już miała żadnej nadziei. To sprawi, że Irak będzie teokratyczny, ponieważ wszystkie prawa będą oparte na religii – np. zasady dotyczące ubrań czy alkoholu – podkreśla prof. Muna Yako.

Uczona martwi się, że jeśli nastąpi ta „przerażająca” zmiana, jeszcze więcej chrześcijan opuści kraj i „staniemy się tylko wspomnieniem, tak jak żydzi”. Większość chrześcijan należy do rdzennych grup, które żyją w tym miejscu od tysięcy lat.

Kardynał Raphael Sako, Patriarcha Chaldejskiego Kościoła Katolickiego, w liście do przewodniczącego parlamentu irackiego napisał, że jest to proponowane „po wszystkich cierpieniach, jakie znosiliśmy z powodu terroryzmu, przesiedleń, grabieży czy morderstw ”. Wyraził zaniepokojenie, że propozycja zagrozi przyszłości chrześcijan w kraju, stosując wobec wierzących w Chrystusa prawo islamskie w sprawach osobistych, takich jak dziedziczenie.

Niniejsza opinia jest poparta przez innych ekspertów z zakresu prawa cywilnego. Dr Majida Sanaan-Guharzi, publikując artykuł w gazecie „Kurdistan 24”, uważa, że ta zmiana mogłaby znacznie wpłynąć na funkcjonowanie sądu, promując coraz bardziej teokratyczne państwo, w którym reguły religijne mają pierwszeństwo przed istniejącym, w większości świeckim systemem prawnym.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) prowadzi szeroko zakrojone operacje w Iraku i głównie pracuje nad udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach chrześcijanom dotkniętym przez reżim Daisz (tzw. Państwo Islamskie). Obecnie koncentruje się na odbudowie nieruchomości kościelnych, które były na celowniku terrorystów podczas trzyletniej okupacji.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW