Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

PKWP w walce z COVID-19 (cz. 2)

Przypomnijmy, w kwietniu br. PKWP przeznaczyło na tę pomoc 5 mln euro. Przedstawiamy przykłady nowych projektów związanych z odpowiedzią naszego stowarzyszenia na COVID-19. Dziś kraje Ameryki Południowej: Argentyna i Brazylia.

Jak informowaliśmy w naszym artykule z dnia 14 kwietnia br.: https://pkwp.org/newsy/5_mln_euro_wsparcia_od_stowarzyszenia_pomoc_kosciolowi_w_potrzebie w obliczu coraz większych trudności, przed jakimi stanęły wszystkie wspólnoty na świecie, inicjatywa PKWP pomoże osobom duchownym, które straciły podstawowe środki do życia, nadal pełnić swoje duchowe i społeczne posługi: sprawowanie sakramentów, nauczanie wiary, opiekę nad chorymi i starszymi, pomoc ubogim i odwiedzanie więźniów. Wsparcie finansowe PKWP obejmuje szeroki zakres działań w krajach Bliskiego Wschodu, Europy Środkowej i Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki.

ARGENTYNA

Pomoc w ramach wsparcia dla 16 sióstr zakonnych

Sytuacja Kościoła w diecezji Comodoro Rivadavia:

Położona w południowej Argentynie (Patagonia) jest drugą co do wielkości jurysdykcją w tym kraju i obejmuje powierzchnię 146.552 km² (około trzy razy większa od Szwajcarii). Niektóre wspólnoty oddalone są nawet do 600 km od centrum diecezji. Mieszkańcy to Indianie Tehuelche i Mapuczowie, a także migranci różnych narodowości. 80% ludności mieszka na gęściej zaludnionym wybrzeżu, gdzie w czterech większych miastach istnieją szczególnie trudne problemy społeczne. W głębi lądu znajduje się wiele bardzo rozproszonych małych wiosek. W sumie diecezja liczy tylko 31 księży (w tym 13 miejscowych) i 8 księży zakonnych.

Covid-19 ArgentynaZgromadzenie Sióstr Misioneras San Juan Bautista z Dolavon, Argentyna; w czasie pandemii zakonnice szyja maseczki dla potrzebujących.

W niektórych miejscach jedynymi przedstawicielami Kościoła są siostry zakonne. W diecezji działają cztery wspólnoty: jedna Misioneras Siervas del Divino Espíritu, zgromadzenie pochodzenia kolumbijskiego, działające w peryferyjnych dzielnicach miasta Comodoro Rivadavia i trzy wspólnoty Misioneras San Juan Bautista, zgromadzenie pochodzenia meksykańskiego, działające w Sarmiento, Dolavon i Las Plumas. Każda wspólnota składa się z czterech zakonnic.

Siostry ze zgromadzenia Misioneras Siervas del Divino Espíritu organizują katechezy dla dzieci i młodzieży, animują liturgię i odwiedzają rodziny w swoich dzielnicach. Siostry Misioneras San Juan Bautista mają kilka misji: duszpasterstwo młodzieży (katecheza), rodziny, więźniowie, których odwiedzają w zakładach karnych, chorzy (wizyty domowe i szpitalne). Są bardzo aktywne - prowadzą także audycję radiową, organizują warsztaty dla kobiet i biorą udział w pracach społecznych Caritas.

Zakonnice prowadzą bardzo surowy styl życia, a jednocześnie są bardzo radosne w swoim zaangażowaniu. Cechuje je wrażliwość na potrzeby ludzi, którym pomagają. Kiedy otrzymują jakieś wsparcie (jedzenie lub pieniądze), zawsze oddają je na rzecz potrzebujących.

W obliczu Covid-19

Otrzymaliśmy wiadomość od s. Betanii de Jesús Zacarias MSJB (Misioneras San Juan Bautista):

„Sytuacja, w jakiej znalazła się ludzkość, dotyka nas w wielu aspektach, ale zawierzamy to miłosiernej miłości Boga, będąc pewne, że wszystko to w końcu przeminie: <Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla dobra> (Rz 8,28).

Obecnie szyjemy maseczki i rozprowadzamy żywność wśród najbardziej bezbronnych.

Doceniamy wsparcie, jakie otrzymujemy od PKWP (5.100 euro), ponieważ umożliwia ono naszą pracę apostolską, a w tym szczególnym czasie pandemii staje się podstawową pomocą, dzięki której możemy docierać do tych, którzy potrzebują wsparcia duchowego i materialnego”.

BRAZYLIA

Pomoc egzystencjalna dla 42 sióstr zakonnych

Sytuacja Kościoła w diecezji Feira de Santana:

W regionie trwa kryzys polityczny, społeczny i ekonomiczny. Pomimo notowanego wzrostu gospodarczego samego miasta Feira de Santana, północno-wschodni stan Bahia charakteryzuje się wielką biedą i wciąż cierpi z powodu powtarzających się długich okresów suszy.

Siostry zakonne pracujące w archidiecezji, prowadzą różnorodne aktywności duszpasterskie. Odgrywają zasadniczą rolę zwłaszcza w tych parafiach, do których księża nie mogą przyjeżdżać częściej. Poprzez ten projekt PKWP pomaga 12 różnym wspólnotom sióstr kwotą 14.500 euro.

Covid-19 BrazyliaZgromadzenie Irmãs do Cenáculo da Caridade w diecezji Feira de Santana, Brazylia; przygotowanie i dystrybucja zupy dla potrzebujących w parafii Nossa Senhora das Graças.

W obliczu Covid-19

Jak to ma miejsce na całym świecie, również tutaj w czasie pandemii wzrosły potrzeby osób ubogich i najbardziej bezbronnych. Trudności z utrzymaniem zatrudnienia oraz zmniejszenie lub nawet pozbawienie wszystkich dochodów spowodowało, że wiele rodzin zwróciło się do sióstr o pomoc.

Otrzymaliśmy świadectwa od dwóch wspólnot:

Zgromadzenie Irmãs do Cenáculo da Caridade udziela rodzinom wsparcia duchowego, a poprzez administrację szkoły Padre Giovanni Ciresola zapewnia indywidualną pomoc dzieciom i młodzieży. W trwającym czasie izolacji społecznej siostry nadal zapewniają dzieciom podstawowe artykuły żywnościowe.

Aby przeciwdziałać niszczycielskim skutkom pandemii Covid-19 w mieście Feira de Santana, zakonnice starają się, gdy tylko jest to możliwe:

  • dostarczać podstawowych racji żywnościowych rodzinom w regionach peryferyjnych dzielnic: Conjunto Renascer, Mangabeira, Papagaio, Parque Ipê i Adelba;
  • uczestniczyć w inicjatywie parafii Nossa Senhora das Graças, która gotuje i rozdaje zupę potrzebującym rodzinom - siostry pomagają w przygotowaniu i dystrybucji posiłku 200 rodzinom;
  • rozdawać jedzenie i ubrania ludziom, którzy przychodzą do nich po pomoc - w wielu przypadkach osoby te są głodne, a siostry zapewniają im codzienny posiłek.

S. Giovanni Ciresola mówi: <Przepełnia nas uczucie ogromnej wdzięczności, ponieważ dzięki pomocy PKWP możemy pokonać trudności i pozostać wierne misji troszczenia się o tak wielu naszych braci i sióstr w potrzebie>.

S. Maria Salete Prate ze zgromadzenia Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo wyjaśnia: „Naszym charyzmatem zakonnym jest dawanie świadectwa w świecie o miłosiernej miłości Chrystusa pośród chorych i cierpiących. Jesteśmy wspólnotą czterech sióstr i pracujemy na jednym z obrzeży miasta Feira de Santana, gdzie z powodu wysokiej stopy bezrobocia wiele jest osób potrzebujących. Głównym problemem jest głód, wiele matek przychodzi do naszych drzwi, prosząc o coś do jedzenia. Odwiedzamy chorych w domach, czytamy z nimi Słowo Boże i przynosimy im Eucharystię, znak nadziei pośród bólu. Często tym, którzy są opuszczeni i samotni, sprzątamy dom, pomagamy im w codziennej toalecie i przygotowujemy posiłek.

Żyjemy w okresie wielkiego cierpienia i braku bezpieczeństwa z powodu Covid-19. Wiele osób straciło już pracę, są zdesperowani i przygnębieni, potrzebują naszego wsparcia, bycia wysłuchanym i naszych rad. Tu, w Feira de Santana, mieliśmy do tej pory 79 potwierdzonych przypadków i 1 zgon (30/04/20). Postępujemy zgodnie z dyrektywami władz publicznych i Sekretariatu Zdrowia, żyjąc w społecznej izolacji.

W naszym punkcie pomocy społecznej utworzyłyśmy miejsce zbiórki żywności, odzieży, środków higienicznych i czyszczących. Dostałyśmy kilka darowizn i udało nam się przekazać je osobom potrzebującym.

Postanowiłyśmy też uszyć maseczki, aby dać je ludziom. Praca ta jest wykonywana przez siostry we współpracy z wolontariuszkami z naszej okolicy, które także w inny sposób pomagają w pracy społecznej.

Szczególnie teraz w czasie pandemii staramy się pomagać wszystkim, którzy przychodzą do naszego domu i którzy potrzebują wsparcia psychologicznego, tym, którzy cierpią na bezsenność, wysokie ciśnienie czy depresję. Jest wśród nas pielęgniarka, więc oferujemy też kilka terapii i masaży”.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW