Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

PKWP opłakuje papieża emeryta Benedykta XVI

„Nauczanie o miłosierdziu było niezwykle cenne dla naszej fundacji”

Benedykt XVIZdj. Evilázio Bezerra / Podróż apostolska Benedykta XVI do Brazylii, maj 2007. Papież rozdaje 10 milionowy egzemplarz brazylijsko-portugalskiego wydania Biblii dla Dzieci PKWP „Bóg przemawia do swoich dzieci”.

Z głębokim smutkiem i wielką wdzięcznością międzynarodowa fundacja papieska Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) żegna papieża emeryta Benedykta XVI. Był on wyjątkowym przyjacielem i orędownikiem fundacji - mówi prezydent PKWP, kardynał Mauro Piacenza: „Nauczanie papieża Benedykta, który swoją pierwszą encyklikę 'Deus Caritas Est' poświęcił tematowi miłosierdzia, było dla PKWP niezwykle cenne”. Umocnił przez to misję fundacji, która „opierając się na swoim charyzmacie założycielskim jest całkowicie oddana miłosierdziu, aby nieść pomoc cierpiącemu Kościołowi”.

Podczas swoich zagranicznych podróży papież Benedykt poznał poświęcenie fundacji dla cierpiących i uciskanych chrześcijan. Przykładowo, w 2007 r. podczas podróży apostolskiej do Brazylii odwiedził wspierane przez PKWP centrum rehabilitacji narkomanów „Fazenda da Esperanca” (Farma Nadziei).

PKWP podniesione do rangi fundacji papieskiej

Przez wiele lat papież Benedykt towarzyszył w znaczący sposób pracy międzynarodowej katolickiej organizacji charytatywnej. Kardynał Piacenza przypomina, że to właśnie papież Benedykt XVI w 2011 roku podniósł organizację charytatywną do rangi fundacji papieskiej i rozpoczął kompleksowy proces jej modernizacji. W liście potwierdzającym (chirografie) papież uhonorował dokonania PKWP, „która przez 65 lat towarzyszyła Kościołowi wszędzie tam, gdzie brakowało środków finansowych lub gdzie dochodziło do naruszeń wolności religijnej, co utrudniało lub wręcz uniemożliwiało wypełnianie jego misji ewangelizacyjnej”. Poprzez przekształcenie w fundację papieską PKWP otrzymała formę, w której trwa do dziś. Papież Benedykt mianował kardynała Mauro Piacenza jej pierwszym prezydentem.

Papież wspierał PKWP

Już w czasach, gdy był kardynałem i prefektem Kongregacji Nauki Wiary, Joseph Ratzinger doceniał PKWP. W 2002 roku powiedział: „Wspieram 'Kościół w Potrzebie' [ówczesna nazwa PKWP], ponieważ wiem, że naprawdę służy on wierze. Wielu uważa, że można wspierać pracę społeczną tylko w wąskim znaczeniu tego słowa; że kwestię tego, w co kto wierzy, należy pozostawić każdemu człowiekowi. Ale w rzeczywistości nic nie jest ważniejsze niż niesienie Boga ludziom, pomaganie im w odnalezieniu Chrystusa, ponieważ tylko wtedy budzą się siły wiary, które są decydującą formą energii dla historii świata. 'Kościół w Potrzebie' zaspokaja potrzebę wiary, a tym samym czyni to, co jest najbardziej istotne dla naszego świata”.

„Tej mocy wiary, o której mówił papież Benedykt, PKWP może doświadczyć każdego roku w setkach tysięcy darowizn, które umożliwiają umacnianie Kościoła i wiary na świecie” - mówi Thomas Heine-Geldern, prezydent wykonawczy organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Papież zaangażowany w formację młodych ludzi

Heine-Geldern wspomina, jak bliscy sercu papieża Benedykta byli młodzi ludzie: „Tę ważną troskę powierzył również nam, poprzez opiekę, dystrybucję i rozwój katechizmu dla młodzieży YOUCAT”.

Dziś Fundacja YOUCAT jest integralną częścią organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wspiera papieską misję informowania i głoszenia. W przedmowie do katechizmu dla młodzieży papież Benedykt zwrócił się bezpośrednio do młodych: „Musicie wiedzieć, w co wierzycie. Musicie znać swoją wiarę tak dokładnie, jak informatyk zna system operacyjny komputera. Musicie ją rozumieć tak, jak dobry muzyk rozumie utwór. Tak, musicie być głębiej zakorzenieni w wierze niż pokolenie waszych rodziców, aby móc z siłą i zdecydowaniem stawić czoła wyzwaniom i pokusom obecnych czasów”.

Chrześcijaństwo jako religia wolności i miłości

Trwałym dziedzictwem zmarłego papieża dla całego Kościoła było „poczucie tożsamości i przynależności pośród dyktatury relatywizmu, który często stawał się fundamentalizmem” - powiedział kard. Piacenza. Benedykt XVI przekazał wiernym, że chrześcijaństwo jest tak samo religią wolności, jak religią miłości. „Pokazał, że relatywizm leży u podstaw wielu żądań praw i że wolność, gdy staje się oderwana od rzeczywistości, niszczy samą siebie”.

Wraz ze swoim uznaniem dla liturgii i modlitwy papież przekazał w ten sposób wartości, które w praktyce PKWP „wspierają jej konkretną działalność pomocową i które są jej źródłem” - mówi kard. Piacenza. Wzywa on beneficjentów fundacji do modlitwy za zmarłego papieża emeryta i za cały Kościół oraz do przekazywania przesłania papieża poprzez dzieła miłosierdzia.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW