Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Patriarchat moskiewski: Europejscy chrześcijanie wymierają

Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego przy Radzie Europy w Strasburgu wyraził zaniepokojenie z powodu „wymierania chrześcijańskich narodów europejskich". Ks. Filaret Buliekow sceptycznie odniósł się też do dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.

Ks. Buliekow uważa, że tylko powrót do chrześcijańskich korzeni uchroni Europejczyków od niebytu biologicznego. Wzywa do przyjmowania każdego nowego życia, które ubogaca wszystkich, jako Daru powstrzymującego wymieranie chrześcijańskich narodów Europy. Według przedstawiciela patriarchatu moskiewskiego „egoiści, konsumpcjoniści, którzy wszystkie czarne roboty poruczyli cudzoziemcom-imigrantom przeznaczeni są na duchowe zatracenie i fizyczne unicestwienie".

Ks. Filaret Buliekow uważa, że muzułmanie w Europie stanowią wyzwanie nie tylko dla „dziedziców wielkiej chrześcijańskiej tradycji", ale również wezwanie do nawrócenia do wiary ojców, a zwłaszcza do jej istoty w obliczu „nowej wędrówki ludów". Wszyscy powinni uświadomić sobie szkodliwość, życia opartego tylko na konsumpcji towarów i usług, powinni odkryć zapomniane prawdy życia duchowego i wartość ludzkiej wspólnoty, możliwej tylko w obliczu Boga Żywego.

Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego sceptycznie odniósł się do prowadzonego w Europie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, gdyż jego zdaniem chrześcijanie gorzej w nim wypadają z punktu widzenia gorliwości religijnej.

„Od powrotu do korzeni chrześcijańskich, do wiary ojców, od odejścia od modelu zsekularyzowanego świata zależy los samej Europy i milionów jej mieszkańców" - oznajmił ks. Filaret Buliekow. (RV)

Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW