Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Patriarchat moskiewski: Europejscy chrześcijanie wymierają

Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego przy Radzie Europy w Strasburgu wyraził zaniepokojenie z powodu „wymierania chrześcijańskich narodów europejskich". Ks. Filaret Buliekow sceptycznie odniósł się też do dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.

Ks. Buliekow uważa, że tylko powrót do chrześcijańskich korzeni uchroni Europejczyków od niebytu biologicznego. Wzywa do przyjmowania każdego nowego życia, które ubogaca wszystkich, jako Daru powstrzymującego wymieranie chrześcijańskich narodów Europy. Według przedstawiciela patriarchatu moskiewskiego „egoiści, konsumpcjoniści, którzy wszystkie czarne roboty poruczyli cudzoziemcom-imigrantom przeznaczeni są na duchowe zatracenie i fizyczne unicestwienie".

Ks. Filaret Buliekow uważa, że muzułmanie w Europie stanowią wyzwanie nie tylko dla „dziedziców wielkiej chrześcijańskiej tradycji", ale również wezwanie do nawrócenia do wiary ojców, a zwłaszcza do jej istoty w obliczu „nowej wędrówki ludów". Wszyscy powinni uświadomić sobie szkodliwość, życia opartego tylko na konsumpcji towarów i usług, powinni odkryć zapomniane prawdy życia duchowego i wartość ludzkiej wspólnoty, możliwej tylko w obliczu Boga Żywego.

Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego sceptycznie odniósł się do prowadzonego w Europie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, gdyż jego zdaniem chrześcijanie gorzej w nim wypadają z punktu widzenia gorliwości religijnej.

„Od powrotu do korzeni chrześcijańskich, do wiary ojców, od odejścia od modelu zsekularyzowanego świata zależy los samej Europy i milionów jej mieszkańców" - oznajmił ks. Filaret Buliekow. (RV)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW