Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Papieskie Wideo - styczeń 2022: Dyskryminacja i prześladowanie religijne.

Dwie na trzy osoby cierpią prześladowania z powodu swojej wiary: „To jest nie do przyjęcia!” - mówi papież Franciszek

Prześladowania

Papieska intencja modlitewna na styczeń 2022:

Módlmy się, aby ludzie, którzy cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowań religijnych, mogli znaleźć w społeczeństwach, w których żyją, uznanie i godność, które wynikają z bycia braćmi i siostrami.

Watykan, 4 stycznia 2022 r.

Przez pośrednictwo Papieskiego Wideo Franciszek dzieli się z całym Kościołem katolickim intencjami modlitewnymi, które powierza poprzez Papieską Światową Sieć Modlitwy. Intencja na styczeń 2022 r. zawiera mocne przesłanie na rzecz wolności religijnej i osób, które cierpią z powodu dyskryminacji. Ojciec Święty zachęca wszystkich ludzi do wybrania „drogi braterstwa. Bo albo jesteśmy braćmi i siostrami, albo wszyscy przegrywamy”. Aby to osiągnąć, fundamentalne znaczenie ma położenie kresu licznym ograniczeniom, które wielu ludzi napotyka, gdy wyznają swoją wiarę.

W apelu do wszystkich rządów świata, Papieskie Wideo - wspierane w tym miesiącu przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International), międzynarodową katolicką organizację charytatywną i fundację papieską, której misją jest pomaganie wiernym, gdziekolwiek są prześladowani, uciskani lub w potrzebie, poprzez informację, modlitwę i działanie - podkreśla, że w społeczeństwach, w których żyjemy i wzrastamy, musi kwitnąć uznanie praw i godności, które jako osoby wszyscy posiadamy.

Papież przypomina nam, że wolność religijna nie ogranicza się do wolności kultu; jest ona raczej związana z braterstwem. Wskazując na braterstwo jako drogę, którą należy podążać, papież zachęca nas do doceniania różnic między ludźmi i do uznania ponad wszystko godności, jaką każdy człowiek posiada jako istota ludzka.

Mniejszości religijne i prześladowania

Franciszek otwiera swoją pierwszą intencję modlitewną na rok 2022 dwoma bezpośrednimi i wyrazistymi pytaniami, które domagają się odpowiedzi: „Jak to możliwe, że wiele mniejszości religijnych cierpi dziś z powodu dyskryminacji lub prześladowań? Jak możemy w cywilizowanym społeczeństwie pozwalać na prześladowanie ludzi tylko za to, że publicznie wyznają swoją wiarę?”. Rzeczywiście, według raportu „Wolność Religijna na Świecie” (Religious Freedom in the World) opublikowanego przez PKWP w kwietniu 2021 roku, wolność religijna jest naruszana w jednej trzeciej krajów świata, w których żyje blisko 5,2 miliarda ludzi . Ten sam dokument podaje, że ponad 646 milionów chrześcijan żyje w krajach, w których wolność religijna nie jest respektowana.

Podobnie, od 2020 roku różne sprawozdania donoszą o tym, jak wiele mniejszości etnicznych i religijnych, zwłaszcza islamskich, nie korzysta z pełnych praw obywatelskich w krajach, w których mieszkają .

Wolność religijna jako podstawa pokoju

Temat ten zasługuje na uwagę, co potwierdza Thomas Heine-Geldern, Prezydent Wykonawczy PKWP: „Choć nie sposób poznać dokładnej liczby, nasze badania wskazują, że dwie trzecie ludności świata żyje w krajach, w których w taki czy inny sposób dochodzi do naruszeń wolności religijnej. Zaskakujące? Nie, ta sytuacja narastała przez wieki, od korzeni nietolerancji, poprzez dyskryminację, aż do prześladowań. Jesteśmy głęboko przekonani, że prawo do wolności praktykowania lub niepraktykowania jakiejkolwiek religii jest podstawowym prawem człowieka, które jest bezpośrednio związane z godnością każdej jednostki. Może brzmi to jak oczywistość, ale nawet gdy prawa człowieka są na ustach wszystkich, wolność religijna często pozostaje w cieniu. A przecież to właśnie to prawo jest punktem wyjścia dla całej naszej misji. Jak moglibyśmy bronić praw wspólnoty chrześcijańskiej, gdybyśmy najpierw nie opowiedzieli się za prawem uniwersalnym? Religia jest wciąż na nowo poddawana manipulacji w celu wywołania wojny. My w PKWP stykamy się z tym każdego dnia. Obrona prawa do wolności religijnej jest kluczem do obalenia tych konfliktów. Wspólnoty religijne odgrywają główną rolę, gdy ‘nic nie działa’ politycznie lub dyplomatycznie w regionach ogarniętych wojną i kryzysem. Świat powinien być świadomy, że perspektywy pokojowego współistnienia będą ponure, jeśli wolność religii lub przekonań nie będzie respektowana jako podstawowe prawo człowieka oparte na godności osobistej każdej jednostki”.

Drogi braterstwa: przyjmować odmienność drugiego człowieka

Papież przypomina nam, że wolność religijna jest związana z ideą braterstwa. Aby zacząć kroczyć ścieżkami braterstwa, na które Franciszek kładzie nacisk od lat, konieczne jest, abyśmy nie tylko szanowali innych, naszych bliźnich, ale abyśmy autentycznie cenili ich „w ich odmienności i uznawali ich za prawdziwych braci i siostry”. Dla Ojca Świętego „jako istoty ludzkie mamy ze sobą tak wiele wspólnego, że możemy żyć razem, przyjmując różnice z radością bycia braćmi i siostrami”. Bez uznania tej przesłanki niemożliwe jest podjęcie drogi ku pokojowi i życiu obok siebie.

O. Frédéric Fornos SJ, dyrektor międzynarodowej Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, tak skomentował tę intencję: „W swojej encyklice Fratelli Tutti Franciszek dał nam kompas: ludzkie braterstwo. Jak powiedział również w swoim orędziu na Pierwszy Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa: 'Dzisiaj braterstwo jest nową granicą ludzkości. Albo będziemy braćmi i siostrami, albo będziemy się nawzajem niszczyć’. Ważne jest, aby rozpoznać, co rani braterstwo, aby je uzdrowić i uniknąć przekładania się tych zranień na dyskryminację religijną i prześladowania, co tak często ma miejsce, zwłaszcza wobec chrześcijan. Módlmy się w tej intencji z całego serca: <za wszystkich, którzy cierpią z powodu dyskryminacji religijnej i prześladowań; niech zostaną uznane ich własne prawa i godność, których źródłem jest bycie braćmi i siostrami w rodzinie ludzkiej>”.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW