Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Koronawirus: Pakiet pomocy dla Ukrainy

Chociaż początkowa fala zakażeń osłabła, niebezpieczeństwo pandemii COVID-19 nie zniknęło. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej oficjalne liczby osób zarażonych są stosunkowo niskie; jednak liczby rzeczywiste są znacznie wyższe, biorąc pod uwagę, że kraje te nie mają dostępu do wiarygodnych metod testowania.

Koronawirus - Pakiet pomocy dla Ukrainy

Na Ukrainie system opieki zdrowotnej jest niewydolny, większość pacjentów musi mieć ze sobą m. in. własne leki, bandaże i inne podstawowe narzędzia pierwszej pomocy, gdy trafiają do szpitala.

Kapłani nadal służą duszpastersko, odprawiają pogrzeby, odwiedzają chorych i starszych, spowiadają i udzielają sakramentów. Oznacza to oczywiście, że po personelu medycznym należą do osób najbardziej narażonych na zakażenie. Do tej pory na Ukrainie u siedmiu księży zdiagnozowano wirusa Covid-19, a jeden z nich zmarł w wieku 55 lat.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) wspiera heroiczną pracę tych ukraińskich księży podczas pandemii i pomaga zapewnić niezbędny podstawowy sprzęt ochrony osobistej dla ponad 2740 kapłanów ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego i ok. tysiąca członków zgromadzeń zakonnych. Zapewniamy maski, rękawiczki, środki dezynfekujące itp. Drugi podobny projekt zapewni pomoc ok. 738 księżom i 92 seminarzystom obrządku łacińskiego na Ukrainie.

Na Ukrainie, podobnie jak i w Polsce podczas Świąt Wielkanocnych, wierni zostali w domach, fizycznie w liturgii uczestniczyło ok. 2% wiernych.

- W odpowiedzi na obostrzenia, księża zwiększyli ilość Mszy Świętych, tak by udzielać sakramentów i spowiadać - wyjaśnia ksiądz Mikołaj Leskiv, katolicki kapłan obrządku łacińskiego z Czerwonogrodu.

„W tych trudnych czasach musimy bardziej troszczyć się o naszych wiernych i zaspokajać ich potrzeby duchowe na drodze zbawienia, ale jednocześnie musimy zagwarantować im bezpieczeństwo w kościołach. Niezależnie od cen, które wzrosły dziesięciokrotnie lub więcej od wybuchu pandemii, kupiłem dwie butelki płynu do dezynfekcji, jeden jest umieszczony przy wejściu do kościoła, aby ludzie mogli go używać, drugi płyn przeznaczony jest dla kapłana, który rozdaje Komunię Świętą i znajduje się blisko Tabernakulum. Kupiłem także maski na twarz dla tych wiernych, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Ale nasze zasoby są bardzo ograniczone” – kontynuuje duchowny.

Mieszkańcy uważają, że okres lockdownu i ścisłej kwarantanny wkrótce dobiegnie końca; jednak wymóg używania masek na twarz będzie obowiązywał przez wiele miesięcy. Dlatego też kapłan ma nadzieję, że nasze wsparcie pomoże przetrwać te trudne chwile.

Awaryjny pakiet pomocy ACN International w odpowiedzi na pandemię Covid-19 na Ukrainie obejmuje również wsparcie dla 150 sióstr zakonnych w 24 różnych wspólnotach religijnych w diecezji Kamieniec Podolski. Obecnie diecezja ma ogromne problemy finansowe, pomimo wielkiej pracy, jaką wykonują siostry, pomagając w parafiach, domach dziecka i szpitalach.

W tym czasie tysiące ludzi zostało dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, przemocą domową i brakiem jakichkolwiek perspektyw na przyszłość, a wielu straciło nadzieję, zwłaszcza młodzi ludzie. Rząd nie przywiązuje wystarczającej uwagi do tych problemów, dlatego też księża i zakonnicy są jednymi z pierwszych, do których setki ludzi zwracają się o pocieszenie i radę. Jednocześnie często stają się lokalnymi „liderami” w swoich społecznościach, zachęcając i motywując ludzi do organizowania grup wsparcia dla najbardziej potrzebujących, dla chorych i pracowników służby zdrowia.

Trzy projekty finansowane przez PKWP (ACN International), mające na celu pomoc i ochronę tych „lekarzy dusz”, będą kosztować łącznie 165 400 euro.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW