Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Indonezja: Nowa maszyna drukarska pomaga szerzyć ponadczasową wiarę

Katolicka organizacja charytatywna przyszła z pomocą indonezyjskiej diecezji, która miała problemy z produkcją materiałów katechetycznych, związanych z zepsuciem się 50-letniej maszyny drukarskiej.

Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie odpowiedziała na pilną prośbę o pomoc, która nadeszła z Komisji Katechezy z diecezji Ruteng w Indonezji. Dyrektor komisji, brat Habur napisał: „Nie mamy funduszy na zakup maszyny. Naprawdę potrzebujemy Waszej pomocy". Wielokrotnie naprawiana, zbudowana w 1964 r. maszyna drukarska, stała się niezdolna do użytku ze względu na trudności z dostępem do nowych części. Pomimo iż Indonezja jest krajem muzułmańskim, diecezja Ruteng znajduje się na wyspie Flores, gdzie ponad 93% populacji stanowią katolicy. Materiały do katechezy stanowią tam ważny element wspólnoty Kościoła.

Dane statystyczne diecezji pokazują, że w zeszłym roku spośród ogółu 717 000 populacji, 673 596 mieszkańców stanowili ochrzczeni katolicy. Ze względu na wysokie ubóstwo w tym wschodnim regionie Indonezji, diecezja nie była w stanie samodzielnie sfinansować zakupu nowej maszyny drukującej. Ze względu na fakt, iż maszyna drukarska jest niezbędna dla pracy Komisji Katechezy wspierającej religijną edukację w szkołach i parafiach, organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie w odpowiedzi na apel wsparła diecezję sumą 30 000 PLN, na zakup nowej maszyny drukarskiej, której całkowity koszt wynosi 36 800 PLN. Komisja Katechezy produkuje rocznie ponad 41.000 kopii materiałów dla nauczycieli i katechetów. Diecezja Reuteng składa się z 77 parafii - w każdej z nich pracuje przynajmniej 30 wolontariuszy, zajmujących się nauczaniem religii dzieci i dorosłych - wszyscy zaś polegają na wsparciu materiałów katechetycznych z diecezji.

Roczne publikacje wynoszą 10 000 podręczników do katechezy dla dorosłych, wydawanych w każdy Adwent i Wielki Post. Dodatkowo drukuje się 8 000 książek dla młodzieży i 8.000 książek dla dzieci. Drukarnia odpowiada również za inne publikacje niezbędne dla diecezji, takie jak: niedzielne kazania, biuletyny kościelne, materiały specjalne i kartki Wielkanocne. Wyrażając swoją wdzięczność dla organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, brat Augustus Habur napisał: „Dziękuję bardzo za Waszą dobroć i wsparcie Komisji Katechezy w diecezji Reuteng. Bóg zapłać". Wikariat apostolski w tym regionie założono w 1951 r., a 10 lat później - w 1961 r. przemianowano na diecezję. (PKWP/tłum. Helena Bulińska)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW