Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

„Żyjemy jak pierwsi chrześcijanie”

Rozmowa z proboszczem jedynej katolickiej parafii w Gazie.

Zdj. Holy Family Church – Gaza / Msza św. w parafii Świętej Rodziny w Gazie, 25.10.2023

W Strefie Gazy istnieje jedna katolicka parafia pw. Świętej Rodziny. Kościół stał się miejscem schronienia dla wielu chrześcijan, którzy uciekli przed bombardowaniami lub ich domy legły w gruzach. Po zniszczeniu budynku należącego do pobliskiej parafii prawosławnej św. Porfiriusza, do parafii katolickiej przeniosło się ponad 200 kolejnych osób.

Ks. Gabriel Romanelli jest proboszczem w Gazie od czterech lat. Kiedy rozpoczął się obecny konflikt, przebywał w Betlejem, a obecnie śledzi sytuację z Jerozolimy, gdzie robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc swojej wspólnocie.

O tym jak on i jego wierni radzą sobie z tą niezwykle trudną sytuacją, opowiada w rozmowie z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International).

[rozmowa została przeprowadzona 24 października]

Zdj. ACN International / Księża i siostry pracujący w parafii Świętej Rodziny w Gazie – ks. Gabriel Romanelli drugi od lewej; 16.08.2023

Jaka jest obecnie sytuacja w Strefie Gazy?

Pozostaje krytyczna, ponieważ bombardowania trwają dzień i noc, a liczba zabitych i rannych stale rośnie. Liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy przekroczyła już 5 tys., a 15 tys. zostało rannych [stan na 30.10 to 8 tys. zabitych i 20 tys. rannych – przyp. red. PKWP]. Szacujemy, że pod gruzami znajduje się ponad 1500 osób, w tym 800 dzieci. Każda zabita osoba, każdy ranny lub zakładnik to ogromna niesprawiedliwość i źródło wielkiego bólu. Można sobie tylko wyobrazić stan umysłu ludzi znajdujących się w tej sytuacji, którzy nie widzą żadnego światła na końcu tunelu.

Jak radzi sobie obecnie wspólnota chrześcijańska w Gazie?

Sytuacja w parafii Świętej Rodziny w Gazie, która jest powierzona opiece duszpasterskiej Instytutu Słowa Wcielonego, jest ogólnie dobra, ale bombardowanie kompleksu Greckiego Kościoła Prawosławnego, w wyniku którego zginęło 18 osób, wywarło głęboki wpływ na przebywających tam chrześcijan i na szerszą wspólnotę chrześcijańską.

Spośród 2,3 miliona mieszkańców Gazy tylko 1 tys. to chrześcijanie i wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Znamy się, pracujemy razem, należymy do tych samych grup parafialnych. Wszyscy ci ludzie są kuzynami, krewnymi, braćmi i siostrami. Wspólnota chrześcijańska w Gazie została głęboko dotknięta i do parafii katolickiej zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi w poszukiwaniu schronienia. Teraz jest nas ponad 700, w tym niepełnosprawne dzieci. Ale wspólnota ma się dobrze. Żyją jak pierwsi chrześcijanie, dzieląc się tym, co mogą znaleźć i pomagając każdemu, komu mogą. Otworzyli również budynki szkół katolickich, aby ludzie mogli się w nich schronić - na przykład w szkole Świętej Rodziny, która znajduje się w innej dzielnicy, przebywa ponad 2,5 tys. osób.

Zdj. Holy Family Church – Gaza / Msza św. w parafii Świętej Rodziny w Gazie, 25.10.2023

O co chrześcijanie z Gazy proszą resztę świata?

Nasi chrześcijanie, podobnie jak wszyscy inni, proszą o modlitwę, aby Pan zmiłował się nad nami wszystkimi i obdarzył nas pokojem oraz aby ta wojna się zakończyła. Proszą również, aby ludzie mówili o tym konflikcie i aby politycy, dyplomaci, dziennikarze i pracownicy instytucji starali się wypowiadać słowa pokoju i pojednania, zamiast dać się wciągać w zaistniałe okoliczności. Wreszcie, proszą, aby świat zapewnił otwarcie korytarzy humanitarnych i zapewnił wszystkim wolność.

Jak możemy im pomóc?

Poprzez modlitwę, rozpowszechnianie informacji i pomoc materialną. Łaciński Patriarchat Jerozolimy otwiera oficjalny kanał pomocy, aby zapewnić jak największej liczbie ludzi pomoc materialną, wodę, paliwo do elektryczności itp. Przed wojną mieliśmy dostęp do prądu tylko przez cztery godziny dziennie, a teraz nie mamy nic. Zachęcam do hojności, abyśmy mogli pomóc jak największej liczbie osób.

Wiemy, że papież Franciszek kontaktował się z księdzem wiele razy. O czym rozmawialiście?

Ojciec Święty wielokrotnie dzwonił do mnie i do parafii w Gazie, aby powiedzieć nam, że jest blisko, że się modli i że jest zaniepokojony. Udzielił nam błogosławieństwa i poprosił, abyśmy troszczyli się o dzieci powierzone naszej opiece. Jesteśmy wdzięczni papieżowi i milionom ludzi dobrej woli na całym świecie, którzy modlą się, ponoszą ofiary, pokutują i pracują na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Niech Pan wam błogosławi, a Matka Boża Królowa Pokoju obdarzy wszystkich pokojem.

POMÓŻ TERAZ

87 1020 1068 0000 1402 0096 8990
z dopiskiem "Ziemia Święta”

Korzystając z serwisu
Dotpay S.A przekaż ofiarę

Pomóż teraz

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW