Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

„Matko Chin i Azji, módl się za nami teraz i zawsze. Amen!”

ChinyPKWP wzywa chrześcijan do włączenia się w Światowy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach, 24 maja.

Piętnaście lat temu papież Benedykt XVI ustanowił Światowy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach, który obchodzony jest 24 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, patronki tego kraju. Dzień ten obchodzony jest w tym azjatyckim kraju z największą pobożnością. Przed Covid-19 co roku tysiące chrześcijańskich pielgrzymów odwiedzało sanktuarium Maryi Wspomożycielki w Sheshan (Szeszan) koło Szanghaju.

W liście do „biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej” opublikowanym w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w 2007 r., papież Benedykt XVI wezwał Kościół na całym świecie do corocznej modlitwy za Kościół w Chinach. Pragnieniem Benedykta XVI było promowanie jedności we wspólnocie, która podzieliła się na „oficjalną” i „podziemną”, a jednocześnie pielęgnowanie komunii między całym Kościołem powszechnym a katolikami chińskimi. Dlatego 24 maja wszyscy katolicy są wezwani do wyrażenia swojej solidarności z wiernymi w Chinach.

Ponadto modlitwa ma na celu umocnienie wyznawców Chrystusa w CRL w wierze, zwłaszcza w czasach, gdy publiczne świadectwo i praktyka wiary, a nawet wyraźne głoszenie Ewangelii są coraz bardziej ograniczane przez chiński rząd komunistyczny.

Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu wspiera i zachęca do podejmowania tej inicjatywy. 23 maja 2021 r. podczas modlitwy Regina Coeli Ojciec Święty powiedział: „Zachęcam was, abyście towarzyszyli żarliwą modlitwą wiernym chrześcijanom w Chinach, naszym umiłowanym braciom i siostrom, których mam w głębi serca. Duch Święty, sprawca misji Kościoła w świecie, niech ich prowadzi i niech pomaga im być zwiastunami radosnego przesłania, świadkami dobroci i miłości i twórcami sprawiedliwości i pokoju w swojej ojczyźnie”.

Papież Benedykt XVI ułożył specjalną modlitwę na ten dzień. Prosi w niej Matkę Bożą z Sheshan, aby „wspierała wysiłek tych, którzy w Chinach pośród codziennych trudności nie przestają wierzyć, żywić nadziei i kochać. Niech nigdy nie boją się mówić o Jezusie światu i Jezusowi o świecie”.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) wzywa dobroczyńców, przyjaciół i wszystkich ludzi dobrej woli do przyłączenia się do Światowego Dnia Modlitwy za Chiny. Jesteśmy przekonani, że modlitwa jest niezbędna, by poruszyć serca i umysły wszystkich tych, którzy powodują cierpienie chrześcijan i innych mniejszości religijnych w Chinach.

Zdj. Good Old Pete /Wizerunek Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych z Bazyliki Sheshan k. Szanghaju.

MODLITWA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI BENEDYKTA XVI DO MATKI BOŻEJ Z SHESHAN Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MODLITW ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH (24 MAJA 2008 R.)

Najświętsza Panno,
Matko Słowa Wcielonego i nasza Matko,
czczona jako «Wspomożenie Wiernych»
w sanktuarium w Szeszan,
na które z nabożną miłością patrzy
cały Kościół w Chinach,
przychodzimy dziś do Ciebie,
by prosić Cię o opiekę.
Wejrzyj na lud Boży i prowadź go
z matczyną troskliwością drogami prawdy i miłości, ażeby w każdej sytuacji był zaczynem
zgodnego współżycia wszystkich obywateli.
Swym posłusznym «tak»
wypowiedzianym w Nazarecie wyraziłaś zgodę,
aby odwieczny Syn Boży przyjął ciało
w Twym dziewiczym łonie
i rozpoczął w dziejach dzieło odkupienia,
w którym współpracowałaś z gorliwym oddaniem,
godząc się, aby miecz boleści przeszył Twoją duszę,
aż po ostatnią godzinę krzyża, kiedy na Kalwarii
stałaś u boku Syna, który umierał,
aby człowiek mógł żyć.
Od tamtej pory stałaś się w nowy sposób
Matką wszystkich, którzy z wiarą przyjmują
Twojego Syna Jezusa
i godzą się iść za Nim,
biorąc Jego krzyż na swe ramiona.
Matko nadziei, która w mroku Wielkiej Soboty
szłaś z niezachwianą ufnością
ku porankowi Wielkanocy,
spraw, by Twe dzieci potrafiły rozpoznawać
w każdej, choćby najmroczniejszej sytuacji,
znaki miłującej obecności Boga.
Matko Boża z Szeszan,
wspieraj wysiłek tych, którzy w Chinach
pośród codziennych trudów nie przestają wierzyć, żywić nadziei, kochać,
aby nigdy nie bali się mówić o Jezusie światu
i Jezusowi o świecie.
Twoja postać górująca nad sanktuarium
trzyma w górze Syna,
pokazując Go światu, a Jego ramiona
są szeroko otwarte w geście miłości.
Pomagaj katolikom chińskim, aby zawsze byli
wiarygodnymi świadkami tej miłości,
nie odstępując od skały Piotra,
na której zbudowany jest Kościół,
Matko Chin i Azji, módl się za nami teraz i zawsze. Amen!

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW