Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Gaza: "Przemoc może rodzić tylko przemoc"

Ojciec David Neuhays, jezuita i głowa Kościoła katolickiego języka hebrajskiego w Izraelu proponuje chrześcijańską drogę rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Jeruzalem / Königstein,

W związku z konfliktem w strefie Gazy, Ojciec David Neuhaus przestrzegał przed używaniem przemocy jako sposobu na rozwiązanie konfliktu. "Jedynym wyjściem dla Izraelczyków i Palestyńczyków jest zrozumienie, że przemoc rodzi przemoc. Bombardowanie w strefie Gazy sprawi tylko, że będzie coraz więcej chcących zemsty za niszczenie kraju», mówił przywódca wspólnoty katolickiej języka hebrajskiego w Izraelu w niedzielę, w Jeruzalem, podczas rozmowy z międzynarodową katolicką fundacją charytatywną «Pomoc Kościołowi w Potrzebie". "Oczywiście, wspólnota międzynarodowa powinna odgrywać duża rolę w mediacji pomiędzy stronami konfliktu, ale obecnie największym wrogiem jest przekonanie, że siła militarna może dać zwycięstwo. Pierwszym krokiem wyjścia z kryzysu byłoby przyznanie, że użycie siły militarnej wywołuje tylko i wyłącznie eskalację przemocy", mówił dalej Neuhaus. "Izraelscy liderzy, przede wszystkim ci obecni - twierdzi jezuita - wydają się wierzyć w rozwiązanie konfliktu za pomocą siły". Z kolei Hamas i inne podobne organizacje prowadzą taką samą propagandę kłamstwa sugerującą, że użycie siły złamie Izrael.

Istnieje niebezpieczeństwo, że konflikt podzieli chrześcijan języka hebrajskiego i arabskiego. "To jest największe zagrożenie! Czy damy radę żyć w jedności, my, chrześcijanie, w obliczu konfliktu? Czy potrafimy pokazać, że możliwe jest braterstwo, pokój i pojednanie?", zastanawia się Neuhaus. "Chrześcijanie palestyńscy są w pełni Palestyńczykami; z kolei chrześcijanie języka hebrajskiego identyfikują się z Izraelem. To naturalne, ale oni wszyscy muszą pamiętać, że są braćmi i siostrami w wierze. Chrześcijanie z Beer Sheba nie powinni zapominać o chrześcijanach ze strefy Gazy i vice versa". Jak powiedział Neuhaus, wszyscy są wzywani do solidarności ze społeczeństwem, w którym żyją, ale ta solidarność powinna być przedefiniowana, powinna promować wartości takie jak sprawiedliwość, pokój, przebaczenie i pojednanie - wartości zgodne z Ewangelią. Potrzebny jest ekumenizm w Ziemi Świętej, który pozwoliłby zjednoczyć chrześcijan ponad podziałami politycznymi. Dzięki temu chrześcijanie poznaliby się nawzajem i swoim przykładem przeciwstawiliby się społecznościom, w których żyją». Ograniczona liczba autochtonicznych chrześcijan stwarza możliwość, ponieważ nie mają szansy znaleźć się wśród wpływowych polityków, jak wyjaśnia Neuhaus. "Życie na marginesie daje chrześcijanom możliwość wolnej debaty, wspierającej wartości zgodne z Ewangelią".

Wedługa Neuhausa, zachodni chrześcijanie mają równie ważną rolę: "Powinni stanąć po stronie tych, którzy wspierają ideę dialogu i porozumienia", stwierdził jezuita. "Ale co najważniejsze - podkreślił duchowny - to to, że żeby stanąć po stronie tych, którzy próbują opisać rzeczywistość inaczej, już nie jako terytorium, gdzie wrogowie toczą wojnę, lecz jako kraj, w którym Bóg umieścił Żydów, chrześcijan i muzułmanów, Palestyńczyków, Izraelczyków i Arabów, aby rozpoznali w sobie braci i siostry".
PKWP

tłum. es-pl: Aneta Piechnik

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW