Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Dyskryminacja i niepewna przyszłość – główne powody migracji irackich chrześcijan

Irak - SakoKard. Louis Raphael Sako wezwał rząd Iraku do wprowadzenia i egzekwowania praw, gwarantujących chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym pełne obywatelstwo i swobodę praktykowania swojej wiary.

– Brak poważnych kroków w celu ochrony praw wyznań mniejszości popchnie chrześcijan i inne mniejszości religijne, które pozostały kraju, do wyboru emigracji – stwierdził w oświadczeniu przesłanym Papieskiemu Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) Chaldejski Patriarcha Babilonii.

Duchowny zauważa, że chrześcijanie i inne mniejszości odegrały znaczącą rolę we wzbogaceniu irackiej różnorodności kulturowej, społecznej i gospodarczej, wnosząc cenny wkład w edukację, służbę zdrowia czy administrację publiczną. – Bez ich obecności Irak stałby się krajem o jednorodnej strukturze, która mogłaby się odizolować od świata i generować swego rodzaj radykalizm oraz etniczny i sekciarski fanatyzm – ocenia kardynał.

Patriarcha wymienił szereg czynników, które popychają chrześcijan i inne mniejszości do opuszczenia kraju. Należą do nich m.in. niepewność dotycząca poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Państwo nie radzi sobie także w kwestii ochrony niemuzułmanów przed dyskryminacją w dziedzinach edukacji, zatrudnienia i życia społecznego. Chrześcijanom o wybitnych kwalifikacjach zawodowych odmawia się stanowisk tylko z powodu ich wiary. – Kwalifikacje i kompetencje, a nie wiara jednostki powinny być miarą zatrudnienia – podkreślił hierarcha. Ponadto zauważył, że chrześcijanom odmawia się gwarantowanych pięciu miejsc w irackim parlamencie. Wezwał także do stosowania prawa cywilnego wobec wszystkich Irakijczyków, a nie tylko względem chrześcijan i innych mniejszości religijnych, w odniesieniu do spraw duchowych, religijnych, małżeńskich, spadkowych itp.

Kard. Sako zaproponował szereg dodatkowych „praktycznych środków” do walki z niesprawiedliwością i dyskryminacją, jakiej doświadczają mniejszości religijne. Wezwał przywódców i siły polityczne Iraku do walki z ekstremizmem religijnym, wykorzystującym przemoc oraz do podjęcia odpowiednich kroków w kierunku rozbrojenia milicji, zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności, zwalczania ekstremizmu, dyskryminacji, terroryzmu i korupcji. Podkreślił, że przywódcy polityczni Iraku powinni promować wartości obywatelskie, które wspierają dobro wspólne, opierając się na zasadach wolności, godności, demokracji, sprawiedliwości społecznej i prawdziwych relacji między wszystkimi obywatelami, bez względu na ich przynależność religijną, kulturową i etniczną. – Taka polityka doprowadzi do harmonijnego współistnienia irackich mniejszości religijnych z muzułmanami – zapewnił hierarcha.

Chaldejski Patriarcha Babilonii wezwał również do ustanowienia praw, które pomogą stworzyć dobre warunki, gwarantujące chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym pełne obywatelstwo i swobodę praktykowania swojej wiary, a ponadto zachowanie swojego dziedzictwa, w tym zabytków archeologicznych i historycznych jako integralnej części cywilizacji irackiej. I ostatecznie – aby umożliwić im godne życie.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW