Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Dyskryminacja i niepewna przyszłość – główne powody migracji irackich chrześcijan

Irak - SakoKard. Louis Raphael Sako wezwał rząd Iraku do wprowadzenia i egzekwowania praw, gwarantujących chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym pełne obywatelstwo i swobodę praktykowania swojej wiary.

– Brak poważnych kroków w celu ochrony praw wyznań mniejszości popchnie chrześcijan i inne mniejszości religijne, które pozostały kraju, do wyboru emigracji – stwierdził w oświadczeniu przesłanym Papieskiemu Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) Chaldejski Patriarcha Babilonii.

Duchowny zauważa, że chrześcijanie i inne mniejszości odegrały znaczącą rolę we wzbogaceniu irackiej różnorodności kulturowej, społecznej i gospodarczej, wnosząc cenny wkład w edukację, służbę zdrowia czy administrację publiczną. – Bez ich obecności Irak stałby się krajem o jednorodnej strukturze, która mogłaby się odizolować od świata i generować swego rodzaj radykalizm oraz etniczny i sekciarski fanatyzm – ocenia kardynał.

Patriarcha wymienił szereg czynników, które popychają chrześcijan i inne mniejszości do opuszczenia kraju. Należą do nich m.in. niepewność dotycząca poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Państwo nie radzi sobie także w kwestii ochrony niemuzułmanów przed dyskryminacją w dziedzinach edukacji, zatrudnienia i życia społecznego. Chrześcijanom o wybitnych kwalifikacjach zawodowych odmawia się stanowisk tylko z powodu ich wiary. – Kwalifikacje i kompetencje, a nie wiara jednostki powinny być miarą zatrudnienia – podkreślił hierarcha. Ponadto zauważył, że chrześcijanom odmawia się gwarantowanych pięciu miejsc w irackim parlamencie. Wezwał także do stosowania prawa cywilnego wobec wszystkich Irakijczyków, a nie tylko względem chrześcijan i innych mniejszości religijnych, w odniesieniu do spraw duchowych, religijnych, małżeńskich, spadkowych itp.

Kard. Sako zaproponował szereg dodatkowych „praktycznych środków” do walki z niesprawiedliwością i dyskryminacją, jakiej doświadczają mniejszości religijne. Wezwał przywódców i siły polityczne Iraku do walki z ekstremizmem religijnym, wykorzystującym przemoc oraz do podjęcia odpowiednich kroków w kierunku rozbrojenia milicji, zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności, zwalczania ekstremizmu, dyskryminacji, terroryzmu i korupcji. Podkreślił, że przywódcy polityczni Iraku powinni promować wartości obywatelskie, które wspierają dobro wspólne, opierając się na zasadach wolności, godności, demokracji, sprawiedliwości społecznej i prawdziwych relacji między wszystkimi obywatelami, bez względu na ich przynależność religijną, kulturową i etniczną. – Taka polityka doprowadzi do harmonijnego współistnienia irackich mniejszości religijnych z muzułmanami – zapewnił hierarcha.

Chaldejski Patriarcha Babilonii wezwał również do ustanowienia praw, które pomogą stworzyć dobre warunki, gwarantujące chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym pełne obywatelstwo i swobodę praktykowania swojej wiary, a ponadto zachowanie swojego dziedzictwa, w tym zabytków archeologicznych i historycznych jako integralnej części cywilizacji irackiej. I ostatecznie – aby umożliwić im godne życie.

Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW