Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ul. Wiertniczaj 142, 02-952 Warszawa

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez PKWP na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przekazywaniu intencji modlitewnych poświęconych Kościołowi prześladowanemu (Kalendarz Modlitw) oraz informowaniu Użytkowników o działalności PKWP poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

4. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

5. Administratorem Danych Osobowych jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa. e-mail info@pkwp.org

Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera w oparciu o wyrażoną zgodę.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm.)

Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, prawo do żądania od administratora ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą pracownicy i dostawcy usług IT (m.in. poczty e-mail, hostingu, FreshMail sp. z o.o. itp.)

6. PKWP nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera.

8. PKWP zastrzega sobie prawo do:

  • wysyłania za pośrednictwem newsletterainformacji o prowadzonych działalnościach biura PKWP,
  • czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  • zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.
  • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
  • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW