Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie każdego roku 18 października o godz. 9.00, włącza się w międzynarodową akcję modlitewną "Milion dzieci modli się na różańcu". Zachęcamy wszystkie polskie dzieci do włączenia się i kontynuowania tej pięknej inicjatywy.

W tym dniu na sześciu kontynentach dzieci z wielu krajów świata modlą się na różańcu w intencji pokoju, ta szczera modlitwa może odmienić naszą planetę.

Wspieramy tę inicjatywę w wielu krajach, gdyż wierzymy, że prośba niewinnych serc dzieci jest szczególnie miła Bogu. Jezus powiedział:

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże

a w innym miejscu:

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego


Pomysł tej kampanii modlitewnej powstał w 2005 roku w stolicy Wenezueli, Caracas, podczas modlitwy różańcowej dzieci na zajęciach religii. Wychowawczyni opiekująca się grupą powiedziała wówczas: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze". To zdanie wypowiedział św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem". Tak rozpoczęła się akcja Milion dzieci modli się na różańcu. Konferencja Episkopatu Wenezueli wydała wkrótce zgodę na rozpoczęcie ogólnokrajowej akcji świeckich katolików związanych z „Ruchem Szensztackim" oraz Centralnym Komitetem Wenezuelskich Katolików (Consejo Nacional de Laicos Venezuela).

Jak pomysł katechetki z Wenezueli w 2005 roku okazuje się strzałem w dziesiątkę, niech posłuży świadectwo pani Malwiny z Zakopanego. W 2018 roku do kampanii udało się jej zachęcić ponad 20 placówek edukacyjnych z pobliskich okolic. Dzieci modliły się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, w szkolnych kaplicach, wokół kapliczek na terenie przedszkolnych ogrodów czy w klasach.

Polscy katecheci z ponad 70 placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe i licea katolickie) wyrazili zainteresowanie tegorocznym 18 października. Przeżyjmy zatem wspólnie ten dzień z Maryją, Matką Bożą Różańcową, pod patronatem św. Łukasza Ewangelisty, kronikarza najpiękniejszych modlitw Ewangelii i, jak podaje tradycja, autora pierwszych wizerunków Niepokalanej Matki naszego Zbawiciela.

Zapraszamy do współpracy katechetów i uczniów, młodzież katolicką, dzieci i ich rodziców. Modlitwa działa cuda! Wierzymy, że wspólnie możemy zmieniać świat, szczególnie tam gdzie dochodzi do ciągłych ataków na chrześcijan. Modlitwa i czynna pomoc prześladowanym za wiarę w Jezusa Chrystusa da naszym Braciom i Siostrom w wierze siłę, by przetrwać ciężki czas.

Tego dnia bądź z nami i módl się z nami o pokój na świecie!

Zapraszamy wszystkich! Zachęcamy wszystkich do promowania tej akcji!
www.millionkidspraying.org/en/

Do pobrania:

Plakat "Milion dzieci modli się na różańcu"

Ulotka "Milion dzieci modli się na różańcu"

List do dzieci

List do dzieci

Rzym, 15 sierpnia 2019 r.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pozdrowienie tobie, drogi przyjacielu!

W październiku Papież Franciszek zaprasza wszystkich chrześcijan do szczególnej modlitwy za misję Kościoła i za misjonarzy. Ale tak naprawdę, kto jest misjonarzem i co to znaczy misjonarz? Czy wiesz, że ty jesteś jednym z nich ? Tak, wszyscy jesteśmy misjonarzami, bo wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Prze chrzest otrzymaliśmy wielki dar: wiarę w Jezusa. Misjonarz zaś to każda osoba, która dzieli się tym darem z innymi. Jeśli wierzysz w wielką miłość Boga i, jak Jezus, czynisz dobro wszystkim ludziom, nawet tym, którzy są dla ciebie niesympatyczni albo złośliwi wobec ciebie, wówczas także ty jesteś misjonarzem.

Są również misjonarze, których Bóg wzywa, ażeby opuścili wszystko i udali się do dalekich krajów, by tam mówić do ludzi o Jezusie i by nauczać ich żyć Ewangelią. Ci misjonarze sami dają przykład : pomagają ubogim i opuszczonym, odwiedzają chorych i starszych przychodząc im z pomocą, troszczą się o dzieci i o młodzież. Misja w dalekich krajach może jednak być bardzo trudna, a misjonarz musi być gotów do wyrzeczeń i do ofiar. Musi opuścić swoją rodzinę i przyjaciół, uczyć się nowych języków i zwyczajów, przyzwyczaić się do innego klimatu i pożywienia. Misja może nawet być niebezpieczna w niektórych krajach, jeśli toczy się tam wojna albo jeśli chrześcijanie są tam prześladowani. Dlatego właśnie misjonarze potrzebują naszej modlitwy, aby dotrzeć do ludzkich serc i aby pomóc im.

Świętą patronką misji na świecie jest święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Czy już o niej słyszałeś ? Była Francuzką, a stała się sławna w całym świecie, bo miała wielką ufność do Jezusa i Maryi, i miała wiele dobrych pomysłów, jak okazać im swoją miłość. Wstąpiła do klasztoru karmelitanek w wieku 15 lat, ponieważ chciała modlić się o zbawienie dusz, a zwłaszcza za kapłanów i za misjonarzy. W klasztorze zrozumiała, że aby być misjonarką nie musiała sama jechać do dalekich krajów. Zresztą była do tego zbyt mała i zbyt słaba. Mówiła : « Moim powołaniem jest miłość. Nie mogę pełnić wielkich dzieł. Nie mogę ani głosić Ewangelii jak misjonarze, ani umrzeć dla Boga jako męczennik. Co to jednak znaczy! Moi bracia i siostry pracują zamiast mnie. A ja miłuję zamiast nich. Nie mam innego sposobu udowodnienia swojej miłości Bogu jak tylko rzucanie kwiatów. To znaczy nie stracić żadnej okazji do małej ofiary, żadnego spojrzenia, żadnego słowa, wykorzystywać najmniejsze rzeczy i czynić to z miłości... »

Taka była jej « mała droga », aby stać się misjonarką. Dlatego nazywa się ją «Małą Tereską » albo « kwiatuszkiem ». Ty także możesz ją naśladować i w ten sposób wspomagać misjonarzy i sam stać się wielkim misjonarzem. Święta Tereska napisała piękną historię o tym, że małe rzeczy mają wielką wartość w oczach Boga :

« Pewien książę chciał zbudować kościół. Najpierw jednak wydał rozkaz, że żaden z jego poddanych nie ma prawa dać pieniędzy na budowę tego kościoła. Był nawet zakaz uczynienia najmniejszego daru. Książę chciał zapewnić jedynie sobie samemu zaszczyt uczynienia czegoś wielkiego dla Boga. Robotnicy zaczęli zatem budowę kościoła.

Pewnego dnia jednak uboga staruszka popatrzyła na konie ciągnące z wysiłkiem w górę kamienie na kościół. Pomyślała sobie wówczas: « Jest zakazane dawanie pieniędzy na budowę kościoła. Jednak byłabym szczęśliwa, gdybym mogła się do tego przyczynić. Gdybym tak pomogła zwierzętom, które pracują nad tak wielkim dziełem nic o tym nie wiedząc, może Bóg byłby zadowolony ? » Z pieniędzy, które jej zostały, kupiła siana i dała koniom. Gdy kościół został ukończony, książę chciał uroczyście go otworzyć i z tego powodu nakazał wyryć na kamieniu nazwisko swoje i swojej rodziny jako nieśmiertelne świadectwo swojej szczodrości. Następnego dnia jednak jego nazwisko było starte, a na jego miejscu widniało nazwisko ubogiej nieznanej kobiety. Zagniewany książę nakazał na nowo zrobić zwielokrotniony napis. Ten sam cud powtarzał się jednak za każdym razem. W końcu postanowił wszcząć poszukiwania i kiedy pokorna kobieta została odnaleziona, zapytał ją, czy naprawdę nic nie dała, aby zbudować kościół. Drżąc ze strachu odpowiedziała, że nie. Gdy osaczono ją pytaniami, przypomniała sobie o sianie i przyznała, że pomogła koniom. Wtedy zrozumiano, dlaczego jej nazwisko zostało wypisane i już nikt nie ośmielił się go zetrzeć ».

Mała Tereska była przekonana, że nawet najmniejszy wysiłek uczyniony z miłości ma ogromną wartość. Powiedziała nawet: « Podniesienie z miłością igły z podłogi może nawrócić duszę». Ty tez możesz być misjonarzem. Bądź wierny w modlitwie i dobry dla wszystkich. A gdy będziesz modlić się na różańcu, pamiętaj, że każde « Ojcze nasz », każde « Zdrowaś Maryjo », każda życzliwa myśl jest kwiatem, jaki zrywasz dla Boga, aby Mu sprawić przyjemność, a także Maryi Matce Bożej. W ten sposób także ty możesz pomóc licznym misjonarzom prowadząc w radości ku Jezusowi i Maryi wszystkich ludzi, aby ich nauczyć naprawdę kochać. Będzie to wówczas wasza wspólna misja. A gdy już wszyscy ludzie poznają i umiłują Boga, pokój i jedność zapanują na świecie.

Tajemnice światła różańca dla dzieci

1. JEZUS OCHRZCZONY PRZEZ JANA

Przy chrzcie Jezusa w Jordanie otworzyło się niebo, Duch Święty zstąpił na Jezusa w formie gołębicy, a głos Ojca dał się słyszeć z nieba : Ty jesteś moim Synem umiłowanym !

My także przez chrzest należymy całkowicie do Boga. Staliśmy się chrześcijanami. Bóg mówi nam : Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym.

Panie Jezu, prosimy Cię, niech ludzie wiedzą, że mają Ojca Niebieskiego, który kocha ich nieskończenie.

2. JEZUS OBJAWIA SIĘ NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ

Nie było już wina. Maryja zauważyła tę potrzebę i poprosiła o pomoc Jezusa. Jezus przemienił wodę w wino. To był Jego pierwszy cud.

Przez Maryję, Panie Jezu, prosimy Cię : uczyń nas wrażliwymi na osoby w potrzebie i chętnymi do pomocy. Pomóż nam modlić się wytrwale i wstawiać się wraz z Maryją za innymi.

3. JEZUS GŁOSI KRÓLESTWO BOŻE

Jezus opowiedział ludziom wszystko o Bogu Ojcu, aby żyli życiem szczęśliwym. Głosił : Nawracajcie się ! Jezus chce, aby wszyscy ludzie poszli do Nieba.

Panie Jezu, prosimy Cię: niech nie będziemy głusi, gdy mówisz nam, co powinniśmy zmienić w naszym życiu. Nawróć tych, którzy mają w sercu nienawiść, prowadzą wojny i niszczą życie innych.

4. JEZUS PRZEMIENIONY NA GÓRZE

Na górze Tabor uczniowie mogli widzieć Jezusa w Jego Boskiej chwale. Jego twarz jaśniała jak słońce, a Jego szaty stały się białe jak światło.

Panie Jezu, prosimy Cię, pociesz tych, którzy cierpią i chorują. Ukaż im, że zawsze jesteś przy nich i że możesz przemienić ich cierpienie w radość. Pomóż nam także czynić małe ofiary z wielką miłością.

5. JEZUS USTANAWIA EUCHARYSTIĘ

To podczas Mszy św. dzieje się największy cud. Za pośrednictwem kapłana Jezus przemienia chleb w Swoje ciało, a wino w Swoją krew. Możemy Go przyjmować w Komunii świętej. Chce połączyć się z nami całkowicie.

Panie Jezu, prosimy Cię : pozwól nam upodobnić się do Ciebie coraz bardziej za każdym razem, gdy Cię przyjmujemy. Wspomóż wszystkich misjonarzy, by prowadzili wszystkich ludzi do Ciebie w Eucharystii, abyś mógł ich przemieniać i aby dołączyli do wielkiej wspólnoty Kościoła.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW