Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

OPIS PROJEKTU

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie postanowiło wspomóc misjonarzy pracujących w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Bidibidi w Ugandzie i wybudować pięć budynków (po jednym w każdej strefie obozu), które miałyby służyć jako centra edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W murowanych, zadaszonych budynkach, z elektrycznością zasilaną przez ogniwa słoneczne, będą oni mogli bezpiecznie i w miarę komfortowo uczyć się, realizować marzenia, rozwijać talenty, a nade wszystko budować więzi społeczne, które w przyszłości mogą zaprocentować w odbudowie potencjału ich ojczyzny.

WSPARCIE

Projekt można wspierać wpłacając darowizny na konto Fundacji Przyjaciel Misji, z dopiskiem „Bidibidi”:

Fundacja Przyjaciel Misji
ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa

PKO BP Oddział 6 w Warszawie
65 1020 1068 0000 1502 0147 7132

Partnerem projektu jest Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej W.P.I.P. z Jasina k. Poznania, którego Zarząd zdecydował o długofalowej pomocy w budowie pierwszego centrum oraz na polu wsparcia edukacji dzieci i młodzieży z obozu Bidibidi.

MISJA WERBISTÓW W SUDANIE POŁUDNIOWYM I W UGANDZIE

Do 2016 r. misjonarze werbiści, w tym dwóch Polaków: poznaniak, o. Andrzej Dzida SVD oraz pochodzący z Inowrocławia o. Wojciech Pawłowski SVD, pracowali w Lainya w Sudanie Płd. Dzięki wsparciu otrzymanemu od PKWP w wys. 40 800 €, wybudowali tam Dom Nadziei, czyli świetlicę, miejsce nauki i spotkań dla dzieci i młodzieży. Nasilenie konfliktu wojennego w rejonie spowodowało ucieczkę miejscowej ludności do buszu, a także za granicę (szacuje się, że ok 2 mln Sudańczyków opuściło kraj i mieszka obecnie w państwach sąsiednich). Zabrakło wiernych, więc misję werbistów zamknięto. Obecnie mieszkają i pracują oni w Ugandzie, w pobliżu największego, liczącego ok. 300 tys. osób, obozu dla uchodźców z Sudanu Południowego - w Bidibidi. Pracuje tam 3 księży - Misjonarzy Słowa Bożego (werbistów) oraz 7 sióstr ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego. Przełożonym misji werbistów w Sudanie Południowym i Ugandzie jest o. Andrzej Dzida SVD.

OBÓZ W BIDIBIDI

W obozie podzielonym na 5 stref jest 30 kaplic, około 40 tys. jego mieszkańców stanowią katolicy. Zdecydowana większość (ok. 80%) mieszkańców Bidibidi to osoby młode poniżej 18-tego roku życia oraz kobiety. Dlatego w każdej strefie są szkoły podstawowe oraz jedna średnia. To jednak zbyt mało, klasy są przepełnione (liczące często kilkaset osób), a chętnych by się uczyć zdecydowanie więcej niż możliwości. Istotną barierę edukacyjną stanowi brak możliwości nauki poza szkołą. Uczniowie po powrocie do domu muszą aktywnie włączać się w domowe prace i obowiązki, które faktycznie zabezpieczają byt rodziny. Ewentualne odrabianie lekcji czy rozwijanie talentów w ramach zajęć dodatkowych jest niemożliwe, ponieważ po wykonaniu obowiązków domowych, dzieciom brakuje już czasu i przede wszystkim miejsca, gdzie mogłyby się tym zająć. Ponadto trzeba też pamiętać, że w domach/szałasach nie ma bezpiecznych źródeł światła, a zmrok zapada błyskawicznie.

Polecamy rozmowę z o. Andrzejem Dzidą SVD, w której opowiada o realiach życia w obozie Bidibidi.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW