Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

WSPOMÓŻ NAS

Nie żyjemy dla wygodnego życia. Nie żyjemy dla powiększania swojego majątku. Żyjemy wyłącznie dla Chrystusa - dla Jego radości, by dzięki temu stać się samym szczęśliwymi.

Ojciec Werenfried van Straaten

Pomoc Modlitwą

W kraju, który przeżył wiele nieszczęść w swej historii i którego sytuacja gospodarcza dopiero zaczyna się poprawiać nie każdy posiada pieniądze. Ale każdy ma inne bogactwo. Bogactwo modlitwy! To pierwsza, a zarazem bardzo ważnarzecz, jaką możecie Państwo dla nas zrobić. Poświęcenie swojego czasu i zanurzenie się w modlitwie za nasze Dzieło. Pomoc Kościołowi w Potrzebie potrzebuje tego najbardziej.

Pomoc Informacyjna

Drugim krokiem jest pomoc informacyjna, a więc przekazywanie informacji na nasz temat wszystkim bliskim osobom. W tym celu proponujemy zamówienie naszego bezpłatnego Biuletynu, który ukazuje się regularnie od kilkudziesięciu lat we wszystkich krajach, w których obecne jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Polsce jesteśmy obecnie od 2006 roku. W nim umieszczamy najważniejsze i aktualne informacje o tym, czym się zajmujemy, jakie są nasze priorytety, komu pomagamy i komu służymy. To również miejsce informacji o Kościele Prześladowanym. Informacja i upowszechnianie naszej organizacji w Polsce może wydać wiele owoców w postaci wspaniałej współpracy. Podziel się informacją o nas i naszej działalności ze swoimi bliskimi.

Pomoc Materialna

Jeżeli macie Państwo taką możliwość, prosimy również o materialne wsparcie naszego Dzieła. Dzięki wsparciu ponad 700 tysięcy przyjaciół i darczyńców na całym świecie możemy zrealizować rocznie ok. 7000 tysięcy projektów dla potrzebujących i cierpiących chrześcijan w 140 krajach na całym świecie.

Rodzaj wsparcia

Treść Twojego wsparcia

Podając dane adresowe wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych.

Wsparcie

Wybierz kwotę swojej ofiary:
Administratorem danych ofiarodawców jest Sekcja Polska Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie", ul. Wiertnicza 142 w Warszawie, kontakt w sprawie danych osobowych: info@pkwp.org Sekcja Polska wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy mailowo pod adresem iod@pkwp.org

Informujemy, że podane, przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1). Dane przetwarzamy w celu: • obsługi darowizny, w ramach obowiązków ciążących na stowarzyszeniu z mocy prawa,
• wysyłki papierowego biuletynu na adres korespondencyjny w ramach prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na promocji działalności Sekcji Polskiej

Zaznaczamy, że operator płatności (Dot Pay) przekazuje nam Państwa dane związane z płatnością (rachunek bankowy, imię i nazwisko, adres). [Informacja o przysługujących prawach]
Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo żądania :
- usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – względem danych, co do których nie zachodzą już podstawy prawne przetwarzania,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- dostępu do danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,

A także prawo do:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- wycofania zgody w dowolnym momencie – przy czym jej wycofanie nie wpłynie na legalność wcześniejszego przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

[Pozostałe informacje]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów prawa, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym udzielili nam Państwo wsparcia finansowego. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą nasi usługodawcy w szczególności w zakresie usług z zakresu IT i doradztwa prawnego. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości dokonania wpłaty. Państwa dane nie zostaną poddane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dziękujemy!

Prosimy o złożenie ofiary na poniższy nr konta wpisując w tytule przelewu "Wsparcie Kampanii" + swoje imię i nazwisko:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
ul. Wiertnicza 142
02-952 Warszawa

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW