Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Ojciec WerenfriedOtec Werenfried van Straaten (1913-2013)

patril k veľkým osobnostiam Katolíckej cirkvi 20. storočia. Tak ako Matka Tereza či Abbé Pierre, aj on sa vyznačoval veľkou charizmou a angažovanosťou voči trpiacim.

V roku 1934 o. Werenfried van Straaten vstúpil do flámskeho kláštora premonštrátov (norbertínov) v Tongerlo. V noci, 7. decembra 1947, napísal sviatočný článok s názvom „Niet miesta v hostinci“, v ktorom vyzýval okupované národy na pomoc zničenému Nemecku a na zmierenie sa s bývalým nepriateľom. Bol to moment vzniku organizácie „ Kirche in Not –Ostpriesterhilfe“.

Otec Werenfried van Straaten začal so zbieraním slaniny. Preto ho prezývali Speckpater- otec Slanina. V roku 1952 začal pomáhať krajinám za „ železnou oponou“.

Po stretnutiu s kard. Štefanom Wyszyńskim v roku 1957 začal o. Werenfried van Straaten pomáhať poľskej cirkvi.

Ako prvým v poradí sa pomohlo kontemplatívnym rádom a kňazským seminárom. Pomoc kontemplatívnym sestrám sa bez prestania poskytuje dodnes. Dôležitým prvkom bolo aj vyplácanie štipendií, ktoré umožňovali prípravu zamestnancov pre poľské semináre a katolícke školy. Pomoc Cirkvi v núdzi finančne podporila stavbu mnohých kostolov v Poľsku, medzi inými aj kostol Pánovej archy v Novej Hute.

Ojciec Werenfried - Matka Teresa z KalkutyOd r. 1962 na prosbu pápeža sv. Jána XXIII, rozšírili svoju pomoc aj na krajiny tretieho sveta. Otec Werenfried vynaložil všetko svoje úsilie na službu Bohu a ľuďom. Svoju službu úplne zveril do rúk Stvoriteľovi a Najsvätejšej Matke – Márii. V spolupráci s Božou milosťou vytvoril dielo, ktoré prináša pomoc, záchranu a radosť miliónom ľudí.

Vždy pamätal na prenasledovaných z dôvodu vieru, ľudí bez domova a trpiacich. Jeho organizácia Kirche in Not – Pomoc Cirkvi v núdzi, je dielom lásky 20. stor., ktoré mohol vytvoriť iba niekto úplne oddaný Bohu.

Pomoc Cirkvi vo svete bola vždy spojená s podporou a požehnaním pápeža, obzvlášť Jána Pavla II, s ktorým mal o. Werenfried blízky vzťah.

V r. 2003 o. Werenfried opustil tento svet. Svojím príkladom pritiahol tisícky ľudí, ktorí chcú naďalej prinášať pomoc, lásku a dobro; ktorí nedovolia, aby toto dielo lásky 20. stor. prerušilo svoju činnosť, dokiaľ budú na svete veriaci, ktorí potrebujú materiálnu alebo duchovnú pomoc.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW