Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Modlitba za prenasledovaných kresťanov


Bože, ktorý si tajomným pôsobením Tvojej lásky
umožnil svojej Cirkvi mať účasť
na utrpení Tvojho Syna,
posilni našich bratov a sestry,
ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru.
Daruj im svoju silu a vytrvalosť,
aby v každom útlaku
vkladali do Teba všetku svoju nádej
a v utrpení verne vydávali svedectvo o Tebe.
Obdaruj ich radosťou z účasti na Kristovej obete
a naplň ich istotou,
že ich mená sú zapísané v Knihe Života.
Daj im silu do nasledovania Krista,
ktorá ich umocní pri nesení kríža
a v trápení uchráni ich kresťanskú vieru.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW