Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Diecezja Kaliska i Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie razem z Fundacją HAART Poland rozpoczyna kampanię:

WOLNI-NIEWOLNI: REHABILITACJA I REINTEGRACJA OFIAR HANDLU LUDŹMI W AFRYCE

Współczesny handel ludźmi przypomina dawne niewolnictwo. Celem handlarzy jest eksploatacja drugiego człowieka w postaci przymusowej pracy i prostytucji, co skutkuje utratą godności, zdrowia, a nierzadko życia. Handel ludźmi stanowi trzecie źródło dochodu międzynarodowych organizacji przestępczych, zaraz po handlu narkotykami i bronią!

Biskup Kaliski Damian Bryl zaprasza do wzięcia udziału w pomocy LUDZIOM JUŻ UWOLNIONYM. Pomoc ofiarom handlu ludźmi polega na ich całościowej rehabilitacji w ośrodku w Nairobi (Kenia). Program, który realizuje Fundacja HAART, można wesprzeć w następujących pakietach:

 • pobyt i wyżywienie (550 zł)
 • podstawowa opieka medyczna (750 zł)
 • opieka prawno-administracyjna (450 zł)
 • pomoc podstawowa (1150 zł)
 • kurs zawodowy (1950 zł)

W ten sposób stwarzamy ofiarom realną szansę uzdrowienia, a dzięki procesowi integracji umożliwiamy im pełny powrót do swoich rodzin i społeczności.

Wpłat można dokonywać na Fundusz Misyjny Diecezji Kaliskiej:
PL 90 1020 2212 0000 5702 0437 5291
z dopiskiem zawierającym nazwę pakietu.

Kampania WOLNI-NIEWOLNI rozpocznie się w Diecezji Kaliskiej 30 lipca w ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, a zakończy 18 października w Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi.

Niewolnictwo w XXI wieku

Niewolnictwo w XXI wieku jest jedną z największych plag kontynentu afrykańskiego, gdzie tysiące młodych kobiet, mężczyzn i dzieci są sprzedawane do pracy przymusowej, wyzysku seksualnego oraz na potrzeby pobrania organów. W skali rocznej według szacunków ONZ w sytuacji zniewolenia na całym świecie może się znajdować nawet do 40 milionów osób. Kenia jest centralnym miejscem handlu ludźmi dla całej Afryki Wschodniej, gdzie niewolnicy są rekrutowani na rynki Bliskiego Wschodu, przewożeni na południe kontynentu lub sprzedawani i eksploatowani lokalnie w miastach takich jak Nairobi czy Mombasa.

Fundacja HAART Kenya

HAART Kenya jest organizacją założoną przez Polaka – Radosława Malinowskiego, która od 2010 roku ratuje, rehabilituje i reintegruje ofiary handlu ludźmi. Poprzez swoje schronisko HAART Kenya jest w stanie zaoferować realną pomoc na miejscu, gdzie przebywają uratowane osoby. Ofiary handlu ludźmi, zarówno kobiety, jak i dzieci, są w stanie powrócić do normalnego życia w społeczeństwie dzięki programowi rehabilitacji i reintegracji. Ponieważ handel ludźmi ma destrukcyjny wpływ tak na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, rehabilitacja

i reintegracja ofiar handlu ludźmi trwa od kilku miesięcy do nawet dwóch lat. Uratowanie zniewolonej osoby to początek, dalszym krokiem jest ustalenie zakresu i harmonogramu pomocy - osobno dla każdego przypadku. W pierwszej kolejności udzielana jest doraźna pomoc medyczna. Następnie rozpoczyna się rehabilitację, na którą składają się praca z psychologiem, opieka medyczna, porada prawna, pomoc socjalna (ofiary często nie mają żadnego majątku, a ich jedyną własnością jest ubranie, w którym przyjechały do schroniska). Ostatnim elementem pomocy ofiarom jest reintegracja, która polega na powrocie ofiary do życia w lokalnej społeczności. Osoby niepełnoletnie otrzymują pomoc w ramach kontynuacji nauki w szkole, dorośli są przeszkalani do nowych zawodów oraz otrzymują grant na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej lub podjęcie nowej pracy. Jednocześnie zespół HAART przygotowuje rodzinę na przyjęcie uwolnionej z niewoli osoby, gdyż to przygotowanie najbliższych jest kluczowe dla sukcesu całego programu.

Na podstawie 10-letniego doświadczenia, w którego trakcie udało się pomóc ponad 700 ofiarom, HAART Kenya jest w stanie oszacować koszta pomocy dla jednej ofiary według poniższego schematu:

 • Pobyt w schronisku (6 miesięcy): 1450 $
 • Podstawowa pomoc medyczna: 308 $
 • Pomoc Psychologiczna: 1583 $
 • Grant na start nowego biznesu: 500 $
 • Kurs Zawodowy (9 miesięcy): 3125 $
 • Koszt Reintegracji: 541 $
 • Pomoc Prawna: 516 $
 • Pomoc Prawna w procesie karnym (przeciwko handlarzowi): 583 $.

Więcej informacji o HAART Kenya i HAART Poland:

https://haartkenya.org/

https://haartpoland.org/

Plakat Wolni-niewolni 2022

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW