Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

PARLAMENTARNY ZESPÓŁ OBRONY CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE

Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną
problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.
Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) Zapoznawanie się z sytuacją chrześcijan w różnych częściach świata.

2) Podejmowanie stanowisk, apeli i rezolucji do władz krajów i instytucji międzynarodowych w sprawie przestrzegania podstawowych praw człowieka w odniesieniu do prześladowanych chrześcijan.

3) Wspieranie polityki informacyjnej organizacji pozarządowych działających na rzecz tej problematyki

Turcy przerabiają kościoły na stajnie i domy rozrywki

Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Open Doors w Sejmie RP w obronie prześladowanych chrześcijan na Cyprze Północnym (wspólna notatka prasowa PKWP i Open Doors) 10 maja odbyło się spotkanie w polskim parlamencie w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan w Świecie. Podczas spotkania omówiono problem łamania praw chrześcijan zamieszkujących Cypr północny, który od 1974 r. znajduje się pod okupacją turecką.

Niszczenie dorobku kulturowego, nie tylko Cypru, ale też dziedzictwa chrześcijańskiego oraz szerzej, kultury światowej, w wyniku świadomego działania władz tureckich, było podkreślane przez wszystkich uczestników spotkania. Ponadto, na okupowej północy Cypru przez Turcję łamane są prawa człowieka. Budynki sakralne niszczeją, a wiele z nich przerobiono na stajnie, magazyny, pizzerie, kluby nocne. Każdego roku buldożery niszczą starożytne kościoły. Tym przemyślanym atakiem na dorobek cywilizacji światowej dotknięte są wszystkie denominacje chrześcijańskie obecne na wyspie, prawosławni, Ormianie, maronici, katolicy i protestanci.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Republiki Cypru, Ambasador Andreas Zenonos, pierwszy sekretarz Ambasady Republiki Cypru, Alexis Phedonos-Vadet, naukowcy, dyrektor Światowego Forum Religii i Kultur, dr Charalampos G. Chotzakkoglou oraz dyrektor Muzeum Bizantyjskiego w Nikozji, dr Joannis Eliades. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem i pomocą prześladowanym chrześcijanom, Marta Ogonowska-Polkowska i ks. Rafał Cyfka z międzynarodowego Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a także dr Tomasz M. Korczyński z międzynarodowego Dzieła chrześcijańskiego Open Doors. Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego, Jan Filip Libicki powitał gości i zaznaczył na wstępie, że w czerwcu ub. r. po spotkaniu z burmistrzem Famagusty, Alexisem Galanosem, próbował dwukrotnie zorganizować spotkanie z Ambasadorem Republiki Turcji, ale dwukrotnie strona turecka odmawiała spotkań. Senator Libicki obiecał, że nadal będzie zapraszać turecką stronę, aby zapytać o problem prześladowań chrześcijan w Turcji. Następnie oddał głos ambasadorowi Cypru, Andreasowi Zenonosowi.

Ambasador podziękował na wstępie za zaproszenie, podkreślając, że jest to bardzo ważne w kontekście niszczenia dziedzictwa światowego na Cyprze Północnym oraz deptania praw człowieka przez Turcję. Ataki władz kierowane są przede wszystkim na niemuzułmańskie mniejszości, Greków cypryjskich, maronitów, katolików, protestantów, Ormian. Przykładowo, władze zabroniły w ostatnim czasie odprawiania liturgii na wyspie Kapros. Naukowcy dr Charalampos G. Chotzakkoglou oraz dr Joannis Eliades poinformowali Komisję o sytuacji stanu świątyń i zabytków na terenie okupowanym przez Turcję. Sytuacja jest tragiczna, od 40 lat miejsca te ulegają destrukcji i nie są zabezpieczone. Wyrazili również wdzięczność Papieżowi Benedyktowi XVI, który w 2010 r. odwiedził Cypr i pomógł w odzyskaniu i sprowadzeniu zagrabionych i wywiezionych z wyspy zabytków, które znajdują się na chwilę obecną w muzeum bizantyjskim w Nikozji. Cypryjscy eksperci zaproponowali zorganizowanie serii sympozjów i wystawy w Polsce, które przybliżyłyby tę trudną sytuację.

Ambasador Andreas Zenonos powiedział, że w północnej cześci Cypru, na terenach obecnie okupowanych przez Turcję w 1974 r. mieszkało 20 000 Greków cypryjskich, w tej chwili pozostało ich 338 oraz tylko 11 maronitów.
Ks. Rafał Cyfka przedstawiciel międzynarodowego stowarzyszenia papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie powiedział, że misją Stowarzyszenia jest niesienie informacji i pomocy prześladowanym chrześcijanom we wszystkich zakątkach świata. Wśród chrześcijan w Polsce wypełnia swą misję poprzez odwiedzanie parafii i organizowanie akcji informacyjnej. W tym roku, po raz czwarty, będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ponadto, ks. Cyfka w imieniu Stowarzyszenia, zaoferował pomoc w przygotowaniu i przebiegu wystawy, dotyczącej niszczenia dóbr kultury światowego i chrześcijańskiego dziedzictwa na okupowanych ziemiach Cypru północnego. „Swoją obecnością na posiedzeniu wyraziliśmy nasz sprzeciw wobec okupacji 36% terenu wyspy przez Turcję oraz wobec łamania praw człowieka na tych terenach", powiedział ks. Cyfka.

Marta Ogonowska - Polkowska w imieniu Stowarzyszenia wystosowywała apel do Parlamentu Polskiego o dogłębne i wnikliwe zbadanie problemu tureckiego na Cyprze, a także przyjrzenie się łamaniu swojej własnej konstytucji przez Republikę Turecką, jako kraju przygotowującego się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Zaznaczyliśmy, że Turcja jest okupantem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, tak więc jest agresorem wobec całej Unii. „Wyraziliśmy obawę iż Turcja łamiąc art. 2, 10 i 24 swojej Konstytucji mówiące o wolności i poszanowaniu godności i osoby ludzkiej na terenie Republiki może tę samą praktykę przenieść na inne kraje członkowskie UE. Uważamy, że nie może być mowy o przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej bez wyjaśnienia kwestii okupowanych terenów Cypru, niszczenia dóbr kultury dziedzictwa światowego i łamania wolności religijnej, a tym samym odmowy poszanowania godności osoby ludzkiej", powiedziała przedstawicielka PKWP. Marta Ogonowska - Polkowska podkreśliła również, że od wielu lat Turcja wymieniana jest w raportach „Prześladowani i zapomniani", które przygotowuje Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jako kraj, który łamie prawo do wolności religijnej i prześladuje chrześcijan różnych wyznań. „Wyraziliśmy nadzieję, że Parlamentarny Zespoł Obrony Chrześcijan w Świecie doprowadzi do spotkania z ambasadorem Turcji (dwukrotnie odmówił stawienia się w Sejmie RP), do wyjaśnienia poruszonych kwestii", dodała na koniec.

Przedstawiciel międzynarodowego Dzieła chrześcijańskiego Open Doors, dr Tomasz M. Korczyński powiedział, że wprawdzie Cypr północny (rozumiany tu jako Turecka Republika Cypru Północnego) w tym roku nie dostał się na Światowy Indeks Prześladowań 2012 Open Doors, (jest to wydawana co roku lista 50. krajów, gdzie dochodzi do największych prześladowań chrześcijan), ale po pierwsze, Turcja już się na nim znalazła (zajmuje pozycję 31.), po drugie, Cypr północny nie jest de facto państwem, oficjalnie uznanym przez świat (oprócz Turcji i międzynarodowej organizacji OWI), zatem trudno wymieniać go jako podmiot polityczny (to delikatna kwestia), po trzecie, Turecka Republika Cypru Północnego otrzymała i tak bardzo wysokie noty, i wg wskaźników Open Doors zajmowałaby wówczas 52. miejsce (gdyby lista obejmowała więcej krajów niż 50.), po czwarte, Open Doors stale monitoruje sytuację chrześcijan prześladowanych na tym obszarze.

Dr Korczyński powiedział, że na Cyprze okupowanym od 1974 r. przez wojska tureckie, władze okupacyjne i fundamentaliści islamscy są zasadniczymi czynnikami, które doprowadzają do prześladowań chrześcijan. Rząd Cypru Północnego jest poważnie uprzedzony wobec chrześcijan. Mieszkają tam małe skupiska chrześcijańskie prawosławnych Greków, anglikanów, maronitów i katolików oraz kilka tysięcy emigrantów, ale wszystkie one są pozbawione prawdziwej wolności religijnej. Starożytne kościoły są zagrabione, przerobione na koszary i budynki świeckie.

Kierując zaś słowa do Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Obrony Chrześcijan, senatora Jana Filipa Libickiego, dr Korczyński dodał także, że obecność Ambasadora Cypru i ekspertów, którzy od lat badają problem niszczenia cywilizacji i kultury chrześcijańskiej na Cyprze północnym, jest wspaniałą okazją, aby powołać międzynarodowy zespół parlamentarny, zaczynając od istniejącego już polskiego zespołu, przy wsparciu i zaangażowaniu polityków z Cypru. „Sprawa obrony chrześcijan, którą regularnie zajmują się polscy parlamentarzyści w ramach prac Zespołu Parlamentarnego ds. Obrony Chrześcijan, zostałaby tym samym wzmocniona przez Cypr, mający w najbliższym czasie przewodzić Unii Europejskiej. To wydaje się być warte rozważenia", zakończył swoją wypowiedź Korczyński.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW