Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Wzrasta liczba antychrześcijańskich incydentów

Ataki na kościoły, szkoły i cmentarze ze strony fundamentalistycznych muzułmanów, Żydów, a nawet władz państwowych niepokoją chrześcijan w Ziemi Świętej.

Wzrasta liczba antychrześcijańskich incydentów

– Jak wszyscy widzieliśmy w ostatnich miesiącach, Ziemię Świętą ogarnęła eskalacja przemocy. Dotyka ona coraz częściej miejscowych chrześcijan. W ciągu ostatniego roku celem ataków stały się niektóre z naszych kościołów, szkoły, kondukty pogrzebowe i miejsca publicznych zgromadzeń; zbezczeszczono niektóre z naszych świętych miejsc i cmentarzy; ponadto zamknięto dla tysięcy wiernych niektóre z naszych starożytnych liturgii, takich jak procesja w Niedzielę Palmową czy ceremonia Świętego Ognia. Dzieje się tak pomimo naszych umów o współpracy z władzami – piszą w wielkanocnym oświadczeniu patriarchowie i zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie.

Jak czytamy w ubiegłorocznym raporcie PKWP „Prześladowani i zapomniani”, według Centralnego Biura Statystycznego w 2021 r. w Izraelu żyło 182 tys. chrześcijan. Większość (około 60%) należy do katolickiego Kościoła grecko-melchickiego. Podczas gdy ogólna populacja chrześcijan w Izraelu rośnie (wzrost o 1,4% w 2021 r.), na Terytoriach Palestyńskich historyczne wspólnoty chrześcijańskie nadal się zmniejszają. Przed powstaniem państwa Izrael w 1948 r. chrześcijanie stanowili 18% ludności Zachodniego Brzegu; obecnie liczba ta wynosi mniej niż 1%. Powody emigracji są różne, to np. obawy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu, z działalnością ugrupowań militarnych czy ograniczeniami w przemieszczaniu się spowodowanymi przez Barierę Zachodniego Brzegu (mur wybudowany przez Izrael), która rodzi poważne problemy ekonomiczne.

Pomimo trudności, jakie przeżywają Kościoły chrześcijańskie w ostatnim czasie, wspólne oświadczenie patriarchów i zwierzchników Kościołów w Jerozolimie kończy się optymistycznym akcentem. – Jakkolwiek będziemy wytrwali w tych szczerych wysiłkach [do współpracy z władzami], prosimy odpowiedzialnych urzędników o współpracę z nami, jednocześnie wzywając społeczność międzynarodową i lokalnych mieszkańców dobrej woli do orędownictwa w naszym imieniu, aby pomóc zapewnić bezpieczeństwo, wolność religijną dla lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej oraz milionów chrześcijańskich pielgrzymów, którzy odwiedzają Ziemię Świętą każdego roku.

– Przyjmując to wsparcie, nie składamy naszej nadziei w rękach jakiegokolwiek ludzkiego źródła. Naszą ostateczną nadzieję pokładamy w samym Bogu. Rzeczywiście, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa mamy błogosławioną pewność łaskawej opatrzności Wszechmogącego poprzez Ducha Świętego, źródło boskiej mocy, zdolnego podtrzymywać nas dzisiaj, tak jak podtrzymywał pierwszych chrześcijan w Jerozolimie wiele wieków temu – stwierdzają patriarchowie i zwierzchnicy Kościołów w Jerozolimie.

Czytaj też:

https://pkwp.org/newsy/wzrost_przemocy_wobec_chrzescijan_w_ziemi_swietej

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW