Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

„Wolność Religijna na świecie” - Raport 2021. Światowa publikacja: 20 kwietnia 2021.

Oficjalna prezentacja „Religious Freedom in the World Report Raport” (RFR) - „Wolność Religijna na świecie” Raport 2021.

Raport o Wolności Religijnej na świecie

15. edycja raportu opracowanego przez międzynarodową katolicką organizację charytatywną i papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International), wskazuje, że wolność religijna jest poważnie naruszana w co trzecim kraju na świecie. Z badań wynika, że w latach 2018-2020 to podstawowe prawo nie było przestrzegane w 62 (31,6%) ze 196 krajów świata.

W 26 z tych krajów ludzie cierpią z powodu prześladowań, a w 95% z nich sytuacja w okresie objętym badaniem uległa dalszemu pogorszeniu. Dziewięć krajów pojawia się w tej kategorii po raz pierwszy: siedem w Afryce (Burkina Faso, Kamerun, Czad, Komory, Demokratyczna Republika Konga, Mali i Mozambik) i dwa w Azji (Malezja i Sri Lanka).

Statystyki odzwierciedlają jeden z głównych wniosków zawartych w dokumencie: radykalizację kontynentu afrykańskiego, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej i Wschodniej, gdzie nastąpił dramatyczny wzrost obecności grup dżihadystycznych. Naruszenia wolności religijnej - w tym skrajne prześladowania, takie jak masowe zabójstwa - mają obecnie miejsce w 42% wszystkich krajów afrykańskich: Burkina Faso i Mozambik to tylko dwa jaskrawe przykłady.

Radykalizacja dotyczy nie tylko kontynentu afrykańskiego: raport ujawnia powstanie ponadnarodowych sieci islamskich rozciągających się od Mali do Mozambiku w Afryce Subsaharyjskiej, przez Komory na Oceanie Indyjskim, aż po Filipiny na Morzu Południowochińskim, których celem jest utworzenie tak zwanego „transkontynentalnego kalifatu”.

Raport zwraca też uwagę na inny nowy trend: wykorzystywanie technologii cyfrowej, sieci cybernetycznych i masowej inwigilacji opartej na sztucznej inteligencji (AI) oraz technologii rozpoznawania twarzy w celu zwiększenia kontroli i dyskryminacji w niektórych narodach o najgorszych wskaźnikach wolności religijnej. Najbardziej widoczne jest to w Chinach, gdzie Komunistyczna Partia Chin prześladuje grupy religijne za pomocą 626 milionów kamer inwigilacyjnych i skanerów smartfonów wyposażonych w sztuczną inteligencję. Również grupy dżihadystów wykorzystują technologię cyfrową do radykalizacji i rekrutacji zwolenników.

Badania wykazały, że w 42 krajach (21%) wyrzeczenie się lub zmiana religii może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i/lub społecznych, począwszy od ostracyzmu w rodzinie, a skończywszy nawet na karze śmierci.

Raport podkreśla i potępia wzrost przemocy seksualnej stosowanej jako broń przeciwko mniejszościom religijnym - przestępstwa wobec kobiet i dziewcząt, które są uprowadzane, gwałcone i zmuszane do konwersji.

Obecnie około 67% ludności świata, czyli około 5,2 miliarda ludzi żyje w krajach, w których dochodzi do poważnych naruszeń wolności religijnej, w tym w krajach o największej liczbie ludności - Chinach, Indiach i Pakistanie. W wielu z nich głównym celem represji są mniejszości religijne. Według raportu nasiliły się również prześladowania religijne ze strony autorytarnych rządów. Promowanie supremacji etnicznej i religijnej w niektórych krajach Azji, w których większość stanowią hinduiści i buddyści, doprowadziło do dalszego ucisku mniejszości, często sprowadzając ich członków do roli obywateli de facto drugiej kategorii. Najbardziej skrajnym przykładem są Indie, ale podobna polityka stosowana jest między innymi w Pakistanie, Nepalu, Sri Lance i Myanmarze.

W raporcie stwierdza się, że na Zachodzie nastąpił wzrost tzw. „uprzejmych prześladowań” - termin ten został użyty przez papieża Franciszka, aby opisać, jak nowe normy i wartości kulturowe wchodzą w głęboki konflikt z prawami jednostki do wolności sumienia i sprowadzają religię „do zamkniętych pomieszczeń kościołów, synagog lub meczetów”.

Badania dotyczą również głębokiego wpływu pandemii COVID-19 na prawo do wolności religijnej. Ze względu na skalę sytuacji nadzwyczajnej rządy uznały za konieczne wprowadzenie nadzwyczajnych środków, w niektórych przypadkach stosując nieproporcjonalne ograniczenia kultu religijnego w stosunku do innych działań świeckich. W krajach takich jak Pakistan czy Indie, wstrzymano pomoc humanitarną wobec mniejszości religijnych. Pandemię wykorzystano również jako pretekst do napiętnowania niektórych grup religijnych za rzekome jej rozprzestrzenianie/spowodowanie, co zaobserwowano szczególnie w mediach społecznościowych.

Zastanawiając się nad znaczeniem ustaleń Raportu o Wolności Religijnej na świecie, Prezydent Wykonawczy PKWP (ACN International) dr Thomas Heine-Geldern stwierdził: „Niestety, pomimo - aczkolwiek ważnych - inicjatyw ONZ i obsadzenia stanowisk ambasadorów wolności religijnej, do tej pory odpowiedź społeczności międzynarodowej na przemoc na tle religijnym i prześladowania religijne w ogóle, można sklasyfikować jako zbyt małe i zbyt późne”.

Opublikowany po raz pierwszy w 1999 r., ukazujący się co dwa lata raport, analizuje w jakim stopniu podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej, chronione na mocy artykułu 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jest respektowane względem wszystkich religii w 196 krajach świata.

#StandUpforReligiousFreedom #WobronieWolnościReligijnej

PEŁNY TEKST RAPORTU 2021: https://acninternational.org/religiousfreedomreport

PODSUMOWANIE RAPORT 2021 W JĘZYKU POLSKIM >>>

Czym jest Raport o Wolności Religijnej (RFR)?

20 kwietnia 2021 r. Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) przedstawi 15. edycję „Raportu o Wolności Religijnej na Świecie” („Religious Freedom in the World Report” / RFR). Jest to jedyne tego typu opracowanie przygotowywane przez instytucję katolicką, które bada i analizuje sytuację dotyczącą wolności religijnej we wszystkich 196 krajach świata. Opracowanie obejmuje wszystkie religie i jest dostępne w sześciu językach. „Raport o Wolności Religijnej na Świecie” ukazuje się od 1999 roku co dwa lata i prezentowany jest w 23 biurach PKWP na całym świecie.

Poprzez niniejszy Raport Pomoc Kościołowi w Potrzebie pragnie podkreślić wartość wolności religijnej jako fundamentalnego prawa człowieka (Art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) i jednocześnie ostrzec przed poważnym pogorszeniem sytuacji w tym zakresie w wielu krajach świata. Dla milionów ludzi wszystkich wyznań na całym świecie religia jest przyczyną dyskryminacji, wykluczenia i prześladowań. Dlatego też pragnieniem PKWP jest, aby Raport ten podniósł świadomość potrzeby ich ochrony i obrony. W krajach, w których zagwarantowana jest wolność religijna, powstają podstawy do prawdziwie ludzkiego współistnienia, do czego wzywa papież Franciszek.

Wolność religijna: prawo podstawowe

Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdza:

„Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań, jak również wolność manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów”.

Do głównych źródeł naruszeń wolności religijnej należą:

Fundamentalizm islamski

Rządy autorytarne

Nacjonalizm etniczno-religijny

Agresywna sekularyzacja

Ogólnoświatowa publikacja: 20 kwietnia 2021 r.

Oficjalna prezentacja odbędzie się w Rzymie o godz. 11.00 (w tym samym czasie w Paryżu i Madrycie), a także w innych miejscach, m.in. w Sao Paolo, Londynie, Berlinie, Toronto, Manili i oczywiście w Polsce (poniżej szczegółowe kalendarium). Ze względu na pandemię, większość wydarzeń odbędzie się online.

Co nowego?

Raport zawiera mapę świata, na której kraje są sklasyfikowane według stopnia dyskryminacji i prześladowania na tle religijnym. Po raz pierwszy zawarto w nim sześć analiz regionalnych (196 krajów podzielono na sześć obszarów), które dostarczają istotnych wniosków na temat przestrzegania lub naruszania podstawowego prawa człowieka do wolności religijnej.

Kolejną nowością jest zaklasyfikowanie krajów do nowej kategorii: „pod obserwacją”, obejmującej te państwa, w których stan wolności religijnej zaczyna być zagrożony.
Jak powstaje RFR?

W ciągu ostatnich dwóch lat każdy kraj został przeanalizowany (raporty krajowe) według ściśle określonych kryteriów i precyzyjnej metodologii przez 30 autorów: niezależnych ekspertów i zespoły badawcze z uniwersytetów i międzynarodowych ośrodków naukowych.

Raport jest skierowany do dziennikarzy, nauczycieli akademickich, naukowców, polityków - zarówno wierzących, jak i niewierzących - aby zwrócić uwagę na to, jak ważna dla godności człowieka i pomyślnego rozwoju społeczeństw jest możliwość korzystania z tego podstawowego prawa.

Od 20 kwietnia 2021 r. z pełną wersją Raportu będzie można zapoznać się na stronie: https://religious-freedom-report.org

„Raport o Wolności Religijnej na Świecie jest narzędziem, dzięki któremu możemy podnieść głos w imieniu tych, którzy nie mają już możliwości zrobić tego sami i którzy są na całym świecie prześladowani za swoją wiarę” - wyjaśnił dr Thomas Heine-Geldern, prezydent zarządzający papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International).

Raport jest dla naszego stowarzyszenia narzędziem wsparcia Kościoła powszechnego i spełnieniem życzenia papieża Franciszka, aby „dać nowy impuls do obrony wolności religijnej i godności człowieka” - tłumaczy dr Heine-Geldern. Wydawnictwo wpisuje się w jeden z podstawowych celów misji stowarzyszenia, które ma być źródłem informacji, modlitwy i czynnej miłości. Jak wyjaśnił dr Heine-Geldern, dzięki temu PKWP „może rozpocząć dialog z wieloma naszymi współobywatelami, wzbudzić ich zainteresowanie i jednocześnie uwrażliwić na kwestię wolności religijnej”.

Dr Thomas Heine-Geldern, Prezydent Wykonawczy ACN

KALENDARIUM PUBLIKACJI RAPORTU W POLSCE:

20 kwietnia 2021 r. – Wrocław:

„Z tego krzyża – Zmartwychwstanie” - okolicznościowa wystawa prac plastycznych dzieci polskich i syryjskich, ukazująca Kościół w dwóch perspektywach: cierpienia i wiary. Prezentacja pozycji książkowych: „Posumowanie - RELIGIOUS FREEDOM IN THE WORLD”, „Tam, gdzie Bóg płacze…”.

20 kwietnia 2021 r. - Warszawa, 9:00

Konferencja prasowa w PAP.
Transmisja online na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WyWiYlG9zM8

23 kwietnia 2021 r. – Poznań (online), 18:30:

„Raport o Wolności Religijnej” – prezentacja: ks. prof. Waldemar Cisło

23 kwietnia 2021 r. – Warszawa (UKSW):

Konferencja naukowa: „Wolność religijna na świecie”.

25 kwietnia 2021 r. – Poznań (kościół oo. jezuitów, online), 17:00:

Mirna Kbbeh (Syria) - koncertTwój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW