Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Warszawa: Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Chrześcijan na Świecie

30 marca 2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Chrześcijan na Świecie.

Ekspertami występującymi na spotkaniu byli przedstawiciele dwóch międzynarodowych organizacji chrześcijańskich zajmujących się problemem prześladowań chrześcijan, Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Głos Prześladowanych Chrześcijan. Międzynarodową organizację katolicką Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Sejmie reprezentowali Dyrektor Sekcji Polskiej PKWP, ks. dr Waldemar Cisło oraz dr Tomasz M. Korczyński.

Protestancką organizację Głos Prześladowanych Chrześcijan reprezentował pastor Maciej Wilkosz. W swojej prezentacji przedstawiciele PKWP ukazali polskim posłom skalę prześladowań chrześcijan w świecie. Dyrektor Pomocy Kościołowi w Potrzebie w Polsce przybliżył zgromadzonym cele i misję organizacji, wskazał na obszar działalności PKWP oraz zaprezentował najnowszy raport „Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2009-2010”. Ks. Cisło wskazał, że każde kolejne wydanie raportu jest niestety coraz obszerniejsze i zawiera coraz więcej tragicznych wydarzeń. Ponadto umieszczane są wciąż nowe kraje, co wskazuje, że sytuacja chrześcijan w świecie się pogarsza. Podziękował też posłom polskim wszystkich ugrupowań politycznych za tę cenną inicjatywę, jaką są prace Zespołu Parlamentarnego, podkreślając, że Pomoc Kościołowi w Potrzebie jako organizacja kościelna, nie włącza się swoimi działaniami w politykę, ale chce współpracować ze wszystkimi, którym nieobcy jest los chrześcijan, w celu polepszenia ich sytuacji w krajach prześladowań.

Z kolei dr Korczyński powołując się na międzynarodowe raporty wielu organizacji, wskazywał, że obecnie w 50 krajach świata, chrześcijanie są krwawo prześladowani i ciemiężeni, 200 milionów chrześcijan rocznie cierpi brutalną dyskryminację i musi żyć w obawie przed utratą własności prywatnej, zdrowia, a nawet życia. Głównymi źródłami prześladowań chrześcijan są: islam wojujący, fanatyczny buddyzm, ekstremalny hinduizm, reżimy totalitarne oraz dyktatury. Pastor Wilkosz, na prośbę Przewodniczącego, przybliżył członkom Zespołu Parlamentarnego sytuację chrześcijan w Pakistanie, podkreślając, że oprócz atmosfery terroru tworzonej przez fanatyków islamskich w tym kraju, głównym problemem jest niesprawiedliwe prawo. Na podstawie tak zwanej ustawy przeciwko bluźnierstwom skazuje się dziś na karę śmierci chrześcijan za rzekome bluźnierstwa wobec Mahometa, powiedział Wilkosz. Po wystąpieniach gości, głos zabrał Przewodniczący Zespołu, poseł partii Polska Jest Najważniejsza, Jan Filip Libicki, który stwierdził, że inicjatywa powstania Zespołu pojawiła się po tym, jak ambasador Egiptu skontaktował się z nim osobiście, aby zasugerować, że jego kraj powinien zostać wykreślony z listy państw wymienionych w projekcie rezolucji sejmowej na temat prześladowanych chrześcijan.

Poseł Libicki dodał też, że pierwszym ambasadorem, z którym dojdzie do spotkania będzie ambasador Pakistanu. 12 kwietnia br. ma także dojść do spotkania pomiędzy pakistańskimi parlamentarzystami a członkami Zespołu Parlamentarnego oraz ekspertami z organizacji PKWP oraz GPCH.

Wiceprzewodniczący Zespołu, poseł Tadeusz Woźniak (PiS) podkreślił konieczność współpracy wszystkich przedstawicieli chrześcijaństwa, niezależnie od ich denominacji, w sprawie tak ważnej jak obrona prześladowanych chrześcijan. Obecny na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego, europarlamentarzysta PJN Paweł Kowal zauważył, że należy położyć większy nacisk na współpracę Ministerstwa Spraw Zagranicznych a organizacjami, które zajmują się obroną łamanych praw chrześcijan w świecie, szczególnie w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, którą należy jak najlepiej, w tym celu, spożytkować.

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Chrześcijan na Świecie powstał 3 marca 2011 r. z inicjatywy przewodniczącego Zespołu, posła Jana Filipa Libickiego (PJN). Członkowie zespołu liczącego 27 parlamentarzystów wybrali również dwóch wiceprzewodniczących - Dariusza Lipińskiego (PO) oraz Tadeusza Woźniaka (PiS). Warto podkreślić, że w powołanym Zespole obecni są przedstawiciele wszystkich partii politycznych wchodzących w skład polskiego Parlamentu. (PKWP)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW