Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Ukraina: Kijów wciąż niespokojny, księża dziękują PKWP za wsparcie

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) obecnie przekazuje ponad pół miliona euro stypendiów mszalnych na wsparcie księży na Ukrainie, którzy opiekują się oblężoną i bombardowaną ludnością. Stypendia wspierają prawie 1900 księży katolickich w całym kraju, w tym 137 z archidiecezji greckokatolickiej w Kijowie. Ale jak wygląda dzień z życia księdza w archidiecezji kijowskiej w czasie wojny?

UkrainaZdjęcie ACN. Witalij Herasymiw na froncie

„W naszej archidiecezji księża pracują na zmianę i tak służą. Od dwóch miesięcy jestem z powrotem w stolicy”, mówi ACN archiprezbiter Witalij Herasymiw, ekonom archidiecezji kijowskiej. „Na początek odwiedziłem ludzi z mojej parafii, którzy tu tkwili przez cały czas. Tylko nieliczni pozostali w swoich domach. Przynosiłem im paczki żywnościowe, ale także udzielałem sakramentów oraz sprawowałem liturgię”. Po liturgii jest okazja, aby ksiądz nadrobił zaległości i porozmawiał z ludźmi przy herbacie i kawie. Jest o czym rozmawiać, a rozmowa pomaga leczyć rany i odpędzać strach. Z pomocą opieki społecznej, która posiada listę osób wewnętrznie przesiedlonych, ks. Witalij zorganizował również dystrybucję pomocy humanitarnej. Założył nawet centrum pomocy humanitarnej w swojej parafii. Przed Wielkanocą odwiedzał żołnierzy na posterunkach, co też jest częścią jego pracy. „Modliliśmy się razem; prosiliśmy Boga, aby chronił ich i Ukrainę oraz modliliśmy się o pokój na świecie. Ukraiński grekokatolicki biskup pomocniczy Josyf Milyan z archeparchii kijowskiej odwiedził także rannych żołnierzy i ludność cywilną”.

Jednak sytuacja w stolicy jest nadal napięta. „Kijów pozostaje niespokojny. Kilka dni temu kilka pocisków uderzyło w budynek mieszkalny. Są poważne problemy z paliwem. Większość stacji benzynowych jest zamknięta, a na tych, które są otwarte, można zatankować tylko 10 lub 20 litrów. Są bardzo długie kolejki” – mówi ks. Witalij. W jego diecezji wszyscy księża otrzymują pomoc, m.in. poprzez stypendia mszalne – potwierdza. Wielu księży przekazuje również pomoc humanitarną w parafiach. Jednak wciąż są potrzeby, archidiecezja kijowska szuka teraz pomocy w zakupie samochodów dla swoich księży. „Są księża, którzy nie mają samochodu, lub których samochód jest w bardzo złym stanie. W czasie wojny bardzo ważne jest, aby ksiądz był mobilny i mógł docierać do ludzi oraz nieść pomoc humanitarną lub duchową – dodaje. Na razie księża są zajęci pomaganiem innym, ale w przyszłości – dodaje ks. Witalij – oni również będą potrzebować wsparcia. „Wielu z nich przez cały czas było pod napięciem i stresem oraz doświadczyło strasznych rzeczy. Kapłani rozdają ludziom dobro, ale oni też muszą skądś czerpać siłę” – mówi z namysłem.

Tymczasem ten kapłan ze strefy wojennej jest bardzo wdzięczny darczyńcom PKWP za ich hojne wsparcie. „W imieniu biskupa pomocniczego Josyfa Miliana oraz wszystkich księży archidiecezji kijowskiej chciałbym serdecznie podziękować za finansowe i modlitewne wsparcie naszej archidiecezji w czasie wojny. Niech Bóg Wam wynagrodzi”- puentuje.

Tł. Ks. Andrzej Paś, PKWP

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW