Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Syria: paczki świąteczne dla rodzin ofiar wojny są gestem solidarności i współczucia

Syria walczy o pokój i sprawiedliwość od ponad trzech lat. Nie ma na razie najmniejszej nadziei, że ta wojna skończy się w najbliższym czasie.

„Dramat w Syrii nadal trwa. Wielu uchodźców straciło wszystko, a ponad 120,000 Syryjczyków straciło życie. 11.000 dzieci zginęło od strzałów snajperów, podczas zbiorowych egzekucji lub tortur"- powiedział ksiądz Halemba, referent organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie na Bliskim Wschodzie. Opisując sytuację kapłan dodał: „Ponad 2 miliony Syryjczyków uciekło z kraju, a połowę z tych osób stanowią dzieci".

Chrześcijanie cierpią. Ich członkowie rodzin i przyjaciele byli torturowani albo zabijani. Niektórzy z nich zaginęli bez śladu. Trudno powiedzieć, czy ci, którzy zaginęli zostaną odnalezieni. Jego Świątobliwość Gregorius III sporządził listę 215 chrześcijan, którzy zginęli za wiarę i przynależność do Kościoła katolickiego lub ponieśli śmierć męczeńską podczas walki. Niestety ta lista jest jeszcze nie pełna. Jego Świątobliwość chce udzielić duchowego i moralnego wsparcia dla rodzin zabitych i zaginionych chrześcijan podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia, kiedy ich najbliżsi będą w ich pamięci i modlitwach.

Popierając tą sugestię Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekaże każdej pogrążonej w żałobie rodzinie świąteczny dar w wysokości 250 dolarów amerykańskich. W imieniu patriarchy Gregorius'a III ksiądz Halemba zwraca się do wszystkich przyjaciół i dobroczyńców PKWP o wsparcie dla tych rodzin, które straciły wielu członków rodziny i zmagają się z trudnościami finansowymi. „Pomoc finansowa jest praktycznym i dobrym gestem solidarności. W ten sposób rodziny dowiedzą się, że katolicy na całym świecie myślą i troszczą się o nich podczas Świąt Bożego Narodzenia. Módlmy się za te rodziny"- powiedział ksiądz Halemba.

22 stycznia 2014 roku ponownie odbędzie się Konferencja Pokojowa w Genewie. Sekretarz ONZ, generał Ban- Ki- Moon nazywa ją: „Misją nadziei". Módlmy się o pokój w Syrii, o zrealizowanie celów Konferencji stworzenia pokojowego okresu przejściowego, który gwarantuje: „Wolność i szacunek, bezpieczeństwo i ochronę" wszystkich.

W każdym Chwała na wysokości Bogu śpiewamy: „A na ziemi pokój ludziom dobrej woli". Niech to się stanie naszą szczególną modlitwą za pogrążone w żałobie rodziny.

PKWP

Tłumaczenie z j.ang. na j.pol.: mgr Marcin Rak

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW