Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Sudan: PKWP modli się o pokój w Sudanie

Trwały pokój jest niezbędny dla mieszkańców Sudanu. Dlatego też międzynarodowa organizacja charytatywna Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera kampanię modlitewną zapoczątkowaną przez Konferencje Biskupów Katolickich Sudanu. Biskupi sudańscy wezwali do 101 dni modlitwy o pokój i pojednanie począwszy od października 2010 r.

Od niedzieli 9 stycznia 2011 r. miliony ludzi w południowej części kraju, podejmują decyzję, czy wybrać niezależność, czy też pozostać w ramach jednego państwa, wraz z północną częścią Sudanu.

Międzynarodowi obserwatorzy obawiają się nowego wybuchu przemocy, zwłaszcza, że Południe obejmuje tereny bogate w ropę naftową.

Od wielu miesięcy z napięciem oczekiwano zapowiedzianego referendum. Zostało ono uzgodnione w 2005 r. w tzw. „Wszechstronnym Porozumieniu Pokojowym" (Comprehensive Peace Accord) pomiędzy rządem w Chartumie i ruchem wyzwolenia SPLM/A na Południu. Ale chociaż to porozumienie oficjalnie zakończyło wieloletnią krwawa wojnę domowa, to jednak nie zakończyło dalszych aktów przemocy.

W Darfurze, na zachodzie kraju, rząd centralny nadal prowadzi krwawą wojnę przeciwko własnej ludności, a na południu również mają stale miejsce incydenty z udziałem wojsk rządowych.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ponad 90.000 Sudańczyków z Południa powróciło z Północy na swe rodzinne tereny. Jednak Południe nie jest dobrze przygotowane na ich przyjęcie. Brakuje pracy, mieszkań i szkół, a świadczenia medyczne są niewystarczające. Dlatego też, według sudańskich biskupów, trwały, długofalowy rozwój kraju, zależeć będzie nie tylko od pokojowego współistnienia, ale przede wszystkim od zapewnienia właściwego poziomu edukacji. Bez takiej trwałej podstawy, będzie trudna do osiągnięcia prawdziwa spójność społeczna.

Ponadto na Południu istnieje pilne zapotrzebowanie na dobrze wykształcone elity.

Dla PKWP promocja edukacji od dawna jest priorytetem, jeśli chodzi o pomoc Sudanowi. Organizacja ta wspiera wiele inicjatyw w dziedzinie edukacji i szkolnictwa, w tym dotyczących kształcenia księży, zakonników i katechetów. Dzieje się tak dlatego, że przede wszystkim wychowanie religijne może przyczynić się do rzeczywistego pokojowego współistnienia, gdyż wzmacnia ono poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Dlatego też w diecezji Malakal, największej w południowej części kraju, obejmującej trzy stany i 14 prowincji, PKWP pomaga obecnie w kształceniu ponad 700 katechetów. Tylko przy pomocy takich solidnie przeszkolonych wolontariuszy Kościół katolicki może skutecznie dotrzeć do wszystkich wiernych, którzy stanowią prawie jedną trzecią, z ok. 3 mln osób zamieszkujących tę diecezję.

Międzynarodowa katolicka organizacja charytatywna PKWP została założona w 1947 r. i od samego początku angażuje się w promowanie pojednania i pokojowego współistnienia narodów.

Na całym świecie sponsoruje projekty w dziedzinie duszpasterstwa i edukacji, w tym projekty skierowane do młodych ludzi, rodzin i osób starszych, a także dotyczących kształcenia księży i zakonników, publikacji literatury religijnej, wspierających budowę lub remonty kościołów i innych instytucji duszpasterskich, w końcu PKWP pomaga sfinansować środki transportu, takie jak łodzie, rowery, motocykle, samochody itp. (PKWP/tłum. Wiesław Knapik)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW