Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Straciliśmy adwokata na Ziemi, zyskaliśmy go w Niebie

Straciliśmy adwokata na Ziemi, zyskaliśmy go w NiebiePapieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) jest głęboko dotknięte śmiercią Joachima Kardynała Meisnera. Emerytowany arcybiskup Kolonii zmarł 5 lipca w wieku 83 lat.

Kardynał Meisner był przyjacielem założyciela PKWP, ojca Werenfrieda van Straaten. Dla obydwu troska o uciśnionych i cierpiących, o Kościół za żelazną kurtyną i na całym świecie, była sprawą najważniejszą. Łączyła ich miłość i lojalność wobec papieża, zwłaszcza świętego Jana Pawła II. Intensywnie z nim współpracując, łączyła ich również miłości do prawdy Ewangelii.

Kardynał Meisner, urodzony na Śląsku, podzielił los Niemców, wysiedlonych po wojnie. Dokładnie ten sam los 70 lat temu spotkał naszego założyciela Ojca Werenfrieda. Kardynał Meisner mawiał. - Wielkie dzieło, jakim jest PKWP, nie jest zaliczane do największych organizacji charytatywnych Kościoła Katolickiego w Europie, ale należy do tych wielkich duchowych ruchów, które pojawiły się w Kościele po katastrofie II Wojny Światowej.

Kiedy młody uchodźca Meisner został księdzem i biskupem w NRD, on i o. Werenfired często się spotykali. Wspólnie starali się wspierać uciskany za komunistycznej dyktatury Kościół, w Niemczech i wielu innych regionach świata. Po upadku Muru Berlińskiego kard. Meisner był arcybiskupem Kolonii. Jego radość z odzyskanej wolności mieszała się wówczas z obawami o bezbożność i materializm, który dotknął ludzkość. Wzgląd na te aspekty, wraz z troską o nową ewangelizację Europy, był kolejnym elementem jednoczącej więzi między kardynałem Meisnerem, papieżem Janem Pawłem II a ojcem Werenfriedem.

Każdego roku aż do przejścia na emeryturę w 2014 r. arcybiskup celebrował Mszę Świętą w kolońskiej katedrze w rocznicę śmierci ojca Werenfrieda. W jednym z kazań powiedział.- Instrumenty, którymi posługuje się Bóg, są często biedne i pogardzane. Prawie nikt nie zna ich nazwisk. Ale osiągają wspaniałe rzeczy, gdy mają wiarę. Dzięki Bożej łaskawości odkryliśmy takiego olbrzyma wiary Królestwa Bożego jakim był Ojciem Werenfried.

W 2016 r. Kardynał Meisner gościł w PKWP po raz ostatni. Po śmierci naszego założyciela, ojca Werenfrieda, Kardynał Joachim Meisner poprosił o możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej, gdzie napisał. - Nie stać się organizacją, która po prostu zarządza darowiznami ale pozostać ruchem, który wzywa ludzi, aby zbliżyli się do Boga, a tym samym innych. Życie żadnego współpracownika nie może być rozdzielone na sferę prywatną i publiczną, nawet wtedy, gdy politycy partiach chrześcijańskich domagają się tego dla samych siebie. ... Chrześcijańska nauka społeczna nie zna takiego rozróżnienia.

tłum. Michał Kłosowski

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW