Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Stowarzyszenie "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" działa w sposób przejrzysty.

Pomoc Kościołowi w PotrzebiePoniżej prezentujemy szczegółowe rozliczenia z ostatniego roku oraz dzieła, które wykonaliśmy i planujemy wykonać.

Minionego roku padł rekord w zbiórkach, prowadzonych przez Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zebrana kwota wyniosła 124,1 mln euro. W 2014 roku zebrano 105,6 mln euro. Oznacza to wzrost wpływów o ok. 15%. Stowarzyszenie odnotowało największe wpływy we Francji (36,5 mln euro), na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania (13,8 mln euro), a na trzecim Hiszpania (13,2 mln euro). Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie 6 209 projektów – o 600 więcej niż w 2014 r. – w ponad 140 krajach. Ich koszty wyniosły 112,6 mln euro. Pozostałe 12 mln zostało przeznaczonych na obsługę administracyjną. Tak jak poprzedniego roku, koszty administracyjne wyniosły 6,5 % budżetu. 1 110 projektów musiało zostać odrzuconych. Liczby i statystyki zostały potwierdzone przez międzynarodową firmę sprawozdawczą KPMG.

Najważniejszym celem naszej pomocy była Afryka i Bliski Wschód, czyli te rejony, gdzie ludność chrześcijańska cierpi największe prześladowania. Połowa z zebranych środków została przekazana w tamte rejony, odpowiednio: 29% do Afryki i 22 % na Bliski Wschód. Koszty interwencji oraz projekty strukturalne wzrosły tam podwójnie, jeśli porównać to z ubiegłym rokiem. Pomoc dla Syrii została potrojona. Od początku tzw. “Arabskiej Wiosny” w 2011 roku, 47,6 mln euro (stan na 28.06.2016) zostało przekazanych w ten region. Zasadniczo rzecz ujmując, wszędzie tam, gdzie organizacja jest aktywna, odnotowano spory wzrost przekazywanej za jej pośrednictwem pomocy, największy na Bliskim Wschodzie, najmniejszy zaś we wschodniej Europie. Tak jak poprzednio, najwięcej (ok. jedna trzecia) próśb o wsparcie pochodziło z Afryki. Ameryka Łacińska w dalszym ciągu jest postrzegana jako kontynent silnie katolicki, pomimo pojawiających się tam, ostatnimi czasy, problemów, takich jak sekty, przemiany obyczajowe czy wreszcie kwestie finansowe.

Ujmując sprawy bardziej szczegółowo, pomoc otrzymało 43 203 kapłanów na całym świecie, poprzez stypendia mszalne oraz finansowe wsparcie udzielane seminariom duchownym. Największe środki zostały skierowane w stronę przyszłych księży w Afryce (3 775), Ameryce Łacińskiej (2 900) oraz Europie Wschodniej (2 883), nadto 10 240 sióstr zakonnych mogło się utrzymać i kształcić. Podstawowa formacja osób konsekrowanych w nowicjatach i seminariach została wsparta kwotą 8,3 mln euro. Wsparte również zostały inwestycje w liczbie 1 674, na które składają się zarówno budowy, jak również remonty i renowacje istniejących już kaplic, kościołów, klasztorów, domów parafialnych, katedr i domów seminaryjnych, wszędzie tam, gdzie wierni byliby niezdolni do przeprowadzenia prac w oparciu o wyłącznie swoje własne fundusze. Tegoroczne wsparcie dla wszelkich inwestycji budowlanych ponownie zajmie największą część naszego budżetu, czyli ok. 34,5 mln euro. Gwałtownie wzrosło też zapotrzebowanie na środki transportu. Prośby tego typu stanowiły prawie 10% wszystkich projektów. Ufundowano 524 samochodów, 714 motocykli i rowerów oraz 17 łodzi, większość z nich trafiła w ręce wspólnot w Afryce i Azji.

Niestety, oprócz wzrostu donacji, trzeba odnotować również gwałtowny wzrost potrzeb. Coraz więcej funduszy potrzeba dla uchodźców, a dramat, obserwowany w rejonie Morza Śródziemnego, mówi sam za siebie. Sytuacja ta podkreśla konieczność stałej pomocy dla miejscowego kościoła, jako gwaranta stabilności i pokojowej egzystencji dla tych, którzy chcieliby pozostać w swojej ojczyźnie, lub w przyszłości do niej wrócić.

Autor: Jurgen Liminski

Tłumaczenie: Agata Witkowska

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW