Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Specjalny Wysłannik UE

PKWP (ACN) z zadowoleniem przyjmuje powołanie przez Komisję Europejską specjalnego wysłannika ds. propagowania wolności religii.

RaportZdjęcie ACN, Dr Thomas Heine-Geldern, Berlin, Niemcy

Pomoc Kościołowi w Potrzebie wyraża zadowolenie z powołania Christosa Stylianidesa, obywatela Cypru, na specjalnego wysłannika ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE.

Dr Thomas Heine-Geldern, prezydent ACN, podkreślił wagę decyzji podjętej 5 maja przez Komisję Europejską: „Nominacja świadczy o zaangażowaniu Komisji w stawienie czoła wyzwaniu wolności religijnej i zapewnienie przestrzegania tego indywidualnego prawa. Jest to niezbędne, ponieważ dla ofiar prześladowań sama świadomość, że komuś zależy, podtrzymuje nadzieję. W rzeczywistości nasza organizacja oczekuje, że stanowisko to będzie miało stały, wieloletni mandat i nie będzie podlegać corocznym zmianom, przy odpowiednich zasobach”.

Specjalny wysłannik pełni misję popierania i ochrony podstawowego prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania, określonej w artykule 10 Karty Praw Podstawowych UE. Ch. Stylianides staje się „strażnikiem” stosowania wytycznych UE dotyczących wolności religii lub przekonań poza UE i współdziała z europejskimi organizacjami wyznaniowymi i Kościołami, prowadząc działania poza granicami UE. Specjalny wysłannik zostanie przydzielony do wiceprzewodniczącego Schinasa, który nadzoruje dialog Komisji z kościołami i stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi, a także z organizacjami filozoficznymi i niewyznaniowymi.

„Gratulujemy panu Stylianidesowi nowej roli. Organizacja przypomina o skutecznej współpracy z nim w Syrii i Iraku, kiedy był komisarzem UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego w latach 2014–2019. Jest bardzo kompetentnym człowiekiem, który wykazał się zaangażowaniem na rzecz praw człowieka i troską o wolność religijną. ACN nie może się doczekać dalszej współpracy z nim w ramach nowego mandatu”- powiedział Thomas Heine-Geldern.

„Po niedawnym opublikowaniu w kwietniu „Raportu o Wolności Religijnej”, nie można zignorować faktu, że religia lub przekonania są atakowane w wielu częściach świata. Ze względu na pomostową rolę Wysłannika, jego praca ma zasadnicze znaczenie. Jest dla nas bardzo ważne, aby nasi partnerzy projektu w trudnych sytuacjach, takich jak w Indiach, Pakistanie, Indonezji, Mozambiku czy Demokratycznej Republice Konga mieli kogoś, komu mogą bezpośrednio zaufać, aby stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoją, oraz że politycy potrafią podejmować decyzje, mając na uwadze potrzeby ofiar. Dzięki naszej wiedzy z terenu, Kościoły i organizacje pozarządowe mogą podnosić świadomość, ale to rząd musi podjąć działania”- stwierdził.

„Analiza raportu ACN o wolności religijnej ujawnia, że jednym z głównych czynników napędzających prześladowania lub dyskryminację na całym świecie są właśnie autorytarne rządy, dlatego rola specjalnego wysłannika ma fundamentalne znaczenie w rozwiązywaniu tych problemów bezpośrednio z władzami krajowymi” - podsumował Heine-Geldern.

Ks. dr Andrzej Paś, ACN Polska

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW