Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Rok Świętego Józefa: wspieramy inicjatywę papieża Franciszka

Pomoc Kościołowi w Potrzebie na całym świecie pomaga instytucjom poświęconym św. Józefowi.

Rok św. JózefaZdj. ACN International / Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Józefitek (Irmas Josefinas) pracujące w parafii św. Benedykta w Pinheiro w Brazylii; od lewej: s. Nnacy odpowiedzialna za przedszkole, s. Elżbieta pracująca w parafii od 1963 r. i s. Maria de Jesus - w parafii od 2013 r.

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek opublikował list apostolski Patris corde, który upamiętnia 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego przez papieża bł. Piusa IX. Aby ją uczcić, Ojciec Święty ogłosił tego samego dnia specjalny „Rok Świętego Józefa”, który potrwa do uroczystości Niepokalanego Poczęcia w 2021 r. Z tego powodu także międzynarodowe katolickie papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) pragnie podkreślić swoje wsparcie dla wielu projektów poświęconych św. Józefowi w Ameryce Łacińskiej, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej i w Azji. Każdego 19 dnia miesiąca przybliżamy Państwu jeden z nich.

Dziś o pomocy egzystencjalnej dla czterech zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Józefitek (Irmas Josefinas) pracujących w parafii św. Benedykta w Pinheiro w Brazylii. Zakonnice są ogromną pomocą w życiu duszpasterskim parafii i ściśle współpracują z księżmi. Ich misją można powiedzieć jest misja św. Józefa - chronić Odkupiciela: „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). Święty Józef zainspirowany Słowem Boga, opiekował się Maryją z miłością oraz z radością i zaangażowaniem poświęcał się wychowaniu małego Jezusa. Dlatego siostry Józefitki są powołane do strzeżenia, ochrony i obrony zagrożonych dzieci oraz wspierania kapłanów w ich misji. Każda siostra stara się dawać siebie i wypełniać swoją misję na rzecz najbardziej potrzebujących braci i sióstr, miłosiernie wskazując drogę, pomagając, wychowując i ewangelizując ludzi poprzez różne posługi: katechezę, liturgię, służbę muzyczną, kręgi biblijne i niedzielne nabożeństwa. Ich misją jest czynić Jezusa Chrystusa znanym i kochanym, zgodnie z wezwaniem Kościoła, ich charyzmatem i potrzebami parafii zarówno w środowisku miejskim, jak i wiejskim. W Pinheiro pracują w parafii św. Benedykta, którą tworzy 38 wspólnot. Jeśli chodzi o pracę katechetyczną, siostry formują katechistów w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Spotykają się też regularnie z dziećmi i rodzicami. Wraz z księdzem przygotowały już 42 pary do sakramentu małżeństwa. Planują też utworzenie grupy modlitewno-formacyjnej „Spotkanie małżeństw z Chrystusem”. W szkole siostry kształcą nauczycieli i rodziców oraz uczą dzieci religii. Co tydzień odwiedzają także wspólnoty na terenach wiejskich. Prowadzą spotkania z dziećmi i rodzinami przygotowujące do Pierwszej Komunii św. i do Chrztu św. Od lutego do 12 października, dnia święta Najświętszej Maryi Panny w Brazylii, organizują również pielgrzymki do Matki Bożej z Aparecidy. Odwiedzają także chorych i opiekują się dziećmi w klinice położniczej. W całej swojej pracy duszpasterskiej starają się, aby Jezus Chrystus był znany i kochany. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że Pinheiro jest miastem położonym w stanie Maranhão, w północno-wschodniej Brazylii – to ubogi region, 43,5% ludności żyje w ubóstwie, to znaczy za mniej niż 2$/dzień. Papież w liście apostolskim Patris Corde pisze: „W Józefie Jezus dostrzegł czułą miłość Boga: ‘Jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją’ (Ps 103,13)”. PKWP wspiera wiec misję sióstr Józefitek, aby niosły czułą miłość Ojca do Jego dzieci. W jednym z listów wysłanych do naszego stowarzyszenia, zakonnice napisały: „Dziękujemy Bogu za to, że możemy przyczynić się do rozwoju diecezji Pinheiro i liczyć na pomoc dobroczyńców z PKWP. Dziękujemy wszystkim, którzy współdziałają w naszym dziele dla dobra Królestwa Bożego, dziękujemy za pomoc, dyspozycyjność i zrozumienie”. My także jesteśmy wdzięczni Bogu za pracę wykonaną przez siostry Józefitki z Brazylii, które wsparliśmy kwotą 1.379,31 euro.

Modlitwa do Świętego Józefa

(Autor: ks. Martin Bartha, asystent kościelny Pomocy Kościołowi w Potrzebie)

Święty Józefie, Patronie Kościoła i nasz duchowy ojcze!

Poznałeś bezradność, prześladowania, biedę. Znałeś trudy codziennej pracy. Pomóż wszystkim, którzy walczą o swój chleb powszedni. Pomóż tym, którzy stracili nadzieję i tym, którzy cierpią na duszy i ciele. Pomagaj szczególnie tym, którzy są uciskani i prześladowani dla imienia Jezus.

Święty Józefie, naucz mnie żyć dla Jezusa i Maryi, kochać ich tak jak Ty. Błogosław Kościołowi, abyśmy żyli w wierności prawdzie Ewangelii i rozpoznawali Jezusa w naszej służbie wobec najmniejszych. Wstawiaj się za mną u Pana, aby dał mi serce otwarte i wielkoduszne, abym zawsze szukał woli Bożej we wszystkim, co robię, abym uczył się wzrastać w zaufaniu do Bożej Opatrzności i chętnie dzielił się z bliźnimi darami, które otrzymałem.

Błogosław dzieciom i młodzieży, aby miały ojców i matki, którzy czczą Świętą Rodzinę. Bądź ojcem wszystkich narodów, chroń je przed złem i zapewnij im prawdziwy postęp duchowy i materialny.

Święty Józefie, prowadź mnie na drodze zbawienia i bądź ze mną w najważniejszej chwili mojego życia, kiedy Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, wezwie mnie do siebie do wieczności.

Amen.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW