Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Rok Świętego Józefa: wspieramy inicjatywę papieża Franciszka

Pomoc Kościołowi w Potrzebie na całym świecie pomaga instytucjom poświęconym św. Józefowi.

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek opublikował list apostolski Patris corde, który upamiętnia 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego przez papieża bł. Piusa IX. Aby ją uczcić, Ojciec Święty ogłosił tego samego dnia specjalny „Rok Świętego Józefa”, który potrwa do uroczystości Niepokalanego Poczęcia w 2021 r. Z tego powodu także międzynarodowe katolickie papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) pragnie podkreślić swoje wsparcie dla wielu projektów poświęconych św. Józefowi w Ameryce Łacińskiej, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej i w Azji. Każdego 19 dnia miesiąca przybliżamy Państwu kolejne z nich. Dziś o remoncie budynku kościoła w parafii pw. św. Józefa w Doldzie oraz o pomocy w formacji 97 seminarzystów Stowarzyszenia Heroldów Dobrej Nowiny (Society of Heralds of Good News - HGN) w Wyższym Seminarium Duchownym św. Józefa w Khammam w Indiach.

św JózefZdj. ACN International / Remont budynku kościoła w parafii pw. św. Józefa w Doldzie, diecezja Khunti, Indie.

Khunti to mała i uboga diecezja w Jharkhand, która jest ojczyzną plemienia Munda. Przez stulecia Munda rozwijali styl życia w doskonałej harmonii ze swoim naturalnym środowiskiem: czerpiąc z natury, zaspokajają swoje podstawowe potrzeby oraz wymieniają swoje produkty w obrębie wiosek lub pomiędzy nimi poprzez gospodarkę barterową. Ta relacja symbiozy między mieszkańcami wsi a naturą jest głęboko zakorzeniona w ich tradycji i kulturze. W dystrykcie Khunti znajduje się parafia Dolda - jedna z najstarszych parafii w diecezji, założona w 1886 roku przez belgijskiego misjonarza. Położona jest w pagórkowatym regionie płaskowyżu usianym rwącymi rzekami i strumieniami. Dostęp do tego terenu jest możliwy tylko jedną błotnistą drogą, a do wiosek można dojść tylko pieszo. W przeszłości przez kilka lat parafia była zamknięta, ale została ponownie otwarta w 1990 roku. Opiekę przekazano misjonarzom jezuitom i od tego czasu życie parafialne i praca ewangelizacyjna wydają swoje owoce. Jezuici są powołani, aby być Towarzyszami Jezusa i dzielić Jego misję miłości i służby z mieszkańcami tego terenu.

Obecnie Dolda przeżywa trudny kryzys społeczny. Ze względu na brak możliwości zatrudnienia, wysoki odsetek mieszkańców (głównie młodych ludzi) migruje jako niewykwalifikowani robotnicy. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja młodych dziewcząt, które migrują do pracy jako pomoc domowa. Bardzo niewiele z nich jest w stanie wrócić, a jeśli już to robią, to często są nieślubnymi matkami lub nosicielkami chorób zakaźnych. Młodzież staje się symbolem taniej siły roboczej, którą można łatwo wykorzystać. Kolejnym dużym problemem jest porzucanie szkoły. Ze względu na brak odpowiedniej atmosfery i zaplecza uczniowie nie są w stanie poradzić sobie z nauką i w konsekwencji zaczynają angażować się w działalność przestępczą. Większość z tych młodych ludzi, starając się przerwać ten cykl niekończących się nieszczęść i ponurej przyszłości, wpada w pułapkę działających na ich terenie handlarzy żywym towarem. Frustracja prowadzi do nadmiernego picia alkoholu, zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Do tego należy dodać trudną sytuację zdrowotną - mieszkańcy wsi są niedożywieni i dlatego są podatni na ataki wielu chorób, zwłaszcza malarii. Średnia długość życia wynosi tu 50 lat, przy wysokiej śmiertelności dzieci.

W tym trudnym kontekście, jezuici niosą nadzieję poprzez swoją szkołę i parafię. Gimnazjum RC Dolda zapewnia dzieciom dobrą edukację przy minimalnych kosztach i maksymalnych możliwościach. Szkoła jest punktem spotkań dla ludzi z różnych kast i religii, łączy rodziców i uczniów oraz poszukuje wspólnego celu dla nich wszystkich. Aby zapewnić odpowiednią atmosferę do nauki, jezuici oferują również internat dla uczniów. Otaczają troską zwykłe codzienne zmagania i trudności młodych ludzi, co prowadzi do ich prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego. Równocześnie jezuici opiekują się parafią pod wezwaniem świętego Józefa. Stanowi ją 230 gospodarstw domowych zamieszkałych przez katolików, którzy aktywnie uczestniczą w różnych grupach: Sabha (dla mężczyzn), Mahila Sangh (dla kobiet), grupy młodzieżowe i Crusveer (Crusaders). W działalności parafii aktywnie uczestniczy ponad 50 dzieci, gdyż jest to bezpieczne miejsce, do którego mogą przychodzić.

Poprzez parafię jezuici mogą troszczyć się o potrzeby duchowe, społeczno-pastoralne i edukacyjne plemion Munda, naśladując przykład św. Józefa: milczeć i wsłuchiwać się w potrzeby ludzi. Podobnie jak on, starają się mieć odwagę, aby wejść i uczestniczyć w ich trudnych sytuacjach z całkowitym zaufaniem Bogu, ciężką pracą i cierpliwością. Jednak z powodu braku bezpieczeństwa budynku kościoła, obecnie wierni nie mogą uczestniczyć w sakramentach Kościoła, a zwłaszcza w Mszy św. Dach kościoła jest bardzo zniszczony, a przecieki niszczą ściany i obrazy. Parafianie czują się szczególnie zaniepokojeni w porze monsunowej, kiedy padają ulewne deszcze, grożące zawaleniem się świątyni. Dzięki remontowi i odbudowie kościoła, wierni z Dolda będą mogli bezpiecznie uczestniczyć w różnych uroczystościach, takich jak udzielanie sakramentów, spotkania modlitewne, nowenny i adoracje. Jezuici są pewni, że św. Józef nie pozostawi ich modlitw bez echa i ufają Bogu, że ich kościół parafialny zostanie naprawiony.

Na pomoc w odbudowie kościoła PKWP zobowiązało się przekazać 20 tys. euro. Dzięki Państwa pomocy mieszkańcy wioski Dolda będą mieli bezpieczne miejsce spotkań i dzielenia się wiarą.

św. JózefZdj. ACN International / Pomoc w formacji 97 seminarzystów Stowarzyszenia Heroldów Dobrej Nowiny (Society of Heralds of Good News - HGN) w Wyższym Seminarium Duchownym św. Józefa w Khammam w Indiach.

97 seminarzystów Stowarzyszenia Heroldów Dobrej Nowiny (Society of Heralds of Good News - HGN) formuje się i kształci w Wyższym Seminarium Duchownym św. Józefa w Khammam w Indiach. Jest to kleryckie stowarzyszenie życia apostolskiego na prawie papieskim w Kościele katolickim o charakterze misyjnym. Zostało założone przez ks. dr. Jose Kaimleta 14 października 1984 r. w diecezji Eluru, Andhra Pradesh, Indie. Jego celem jest wspieranie zaangażowanych i oddanych misjonarzy, aby głosili słowo Boże i służyli ludziom. Misjonarze są gotowi udać się do każdego kraju, który może ich potrzebować i wypełnić niedobór powołań do Bożej misji. W wypełnianiu tego celu Stowarzyszenie zaangażowało się w promocję powołań i formację seminarzystów. W bieżącym roku akademickim liczy 320 kleryków, którzy są na różnych stopniach formacji zarówno w seminariach niższych jak i wyższych. Ich formacja rozwija wymiar ludzki, duchowy, intelektualny, duszpasterski i misyjny seminarzystów. Ich działalność obejmuje m.in. misję duszpasterską w odległych i wiejskich parafiach, poradnictwo i rekolekcje dla zakonników oraz świeckich, odwiedzanie chorych i potrzebujących, troskę o duszpasterstwo edukacyjne poprzez instytucje formalne i nieformalne oraz prowadzenie programów służących wzmocnieniu pozycji kobiet, dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie Heroldów Dobrej Nowiny za głównych patronów obrało Maryję Królową Apostołów i św. Józefa Robotnika. Józef jest postrzegany jako wzór ojca, który prowadzi młodych seminarzystów, chroniąc ich tak, jak chronił małego Jezusa. Jest on człowiekiem, który nie chciał opuścić Maryi, pozostaje wzorem wiary i ufności. Św. Józef Robotnik jest wzorem dla młodych seminarzystów, zaszczepiając w nich wartość ciężkiej pracy, dlatego też klerycy codziennie poświęcają jedną godzinę na pracę fizyczną, która ma na celu wsparcie lokalnej produkcji artykułów spożywczych oraz utrzymanie ich samych w dobrym zdrowiu. Po codziennej Eucharystii mają zwyczaj odmawiania modlitwy do św. Józefa. W ubiegłym roku seminarium obchodziło swój srebrny jubileusz, który stał się dla ks. Prabhu Toniyo Pastina okazją do refleksji nad rolą św. Józefa jako nauczyciela par excellence dla niego i dla seminarzystów: „Jedną z kluczowych ról, jaką odegrał św. Józef w wychowaniu Jezusa, była rola nauczyciela. Rozważał, decydował i wybierał właściwe sprawy dla młodego Jezusa. Wzywamy nauczyciela par excellence i naszego patrona, aby zaszczepił w nas uważność, abyśmy stali się jak jego syn Jezus. Sukces św. Józefa nie leży w jego czynach, ale w jego gotowości do słuchania i rezygnacji ze wszystkiego na rzecz większych, autentycznych i znaczących projektów Boga”. Wsparcie PKWP zostanie przeznaczone na wyżywienie kleryków, zakup materiałów do nauki, opłaty za studia, koszty leczenia oraz koszty podróży na weekendowe posługi w okolicznych wioskach. Ze względu na rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 w Indiach, seminarzyści przebywają obecnie w małych grupach i w różnych miejscach, co sprawia, że wydatki są większe niż w poprzednich latach. Nasza pomoc w wysokości 18 tys. euro będzie więc znaczącym wsparciem dla tych, którzy naśladują przykład św. Józefa.

Modlitwa do Świętego Józefa

(Autor: ks. Martin Bartha, asystent kościelny Pomocy Kościołowi w Potrzebie)

Święty Józefie, Patronie Kościoła i nasz duchowy ojcze!

Poznałeś bezradność, prześladowania, biedę. Znałeś trudy codziennej pracy. Pomóż wszystkim, którzy walczą o swój chleb powszedni. Pomóż tym, którzy stracili nadzieję i tym, którzy cierpią na duszy i ciele. Pomagaj szczególnie tym, którzy są uciskani i prześladowani dla imienia Jezus.

Święty Józefie, naucz mnie żyć dla Jezusa i Maryi, kochać ich tak jak Ty. Błogosław Kościołowi, abyśmy żyli w wierności prawdzie Ewangelii i rozpoznawali Jezusa w naszej służbie wobec najmniejszych. Wstawiaj się za mną u Pana, aby dał mi serce otwarte i wielkoduszne, abym zawsze szukał woli Bożej we wszystkim, co robię, abym uczył się wzrastać w zaufaniu do Bożej Opatrzności i chętnie dzielił się z bliźnimi darami, które otrzymałem.

Błogosław dzieciom i młodzieży, aby miały ojców i matki, którzy czczą Świętą Rodzinę. Bądź ojcem wszystkich narodów, chroń je przed złem i zapewnij im prawdziwy postęp duchowy i materialny.

Święty Józefie, prowadź mnie na drodze zbawienia i bądź ze mną w najważniejszej chwili mojego życia, kiedy Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, wezwie mnie do siebie do wieczności.

Amen.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW