Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Rekordowy 2022 rok – Raport Roczny PKWP

Niezwykła hojność darczyńców z całego świata pozwoliła nam pomagać jeszcze bardziej!

Raport roczny PKWP

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) nie otrzymuje pieniędzy od państw ani od innych organizacji pozarządowych, co oznacza, że cała pomoc PKWP była możliwa tylko dzięki hojności ponad 364 tys. indywidualnych dobroczyńców, którzy przekazali w 2022 r. rekordową sumę 145 995 491 euro, czyli prawie 13 milionów więcej niż w 2021 r.

Wraz z 2,7 mln euro pochodzącymi z rezerw z poprzednich lat, w 2022 r. sfinansowano działania o wartości 148,7 mln euro. Z tej łącznej kwoty wydatków 82,6%, czyli 122,8 mln euro, przeznaczono na działania związane z misją PKWP. Obejmowały one finansowanie projektów (87,2%), działania informacyjne, rzecznicze i ewangelizacyjne (12,8%).

Na administrację (6,7%) i pozyskiwanie funduszy (10,7%) przeznaczono łącznie 17,4% wszystkich wydatków, czyli 25,9 mln euro.

– Z wdzięcznością i pokorą zauważamy, że błogosławieństwo Wszechmogącego po raz kolejny spłynęło na naszą pracę, a nasi dobroczyńcy usłyszeli wołanie cierpiących braci i sióstr. To pozwala nam z ufnością patrzeć w przyszłość, nawet jeśli nasza pomoc będzie potrzebna jeszcze przez wiele lat – powiedział odchodzący Prezydent Zarządzający PKWP, Thomas Heine-Geldern, w wiadomości skierowanej do dobroczyńców stowarzyszenia.

Globalny zasięg pomocy

Największym pojedynczym odbiorcą pomocy PKWP w 2022 r. była Ukraina, gdzie stowarzyszenie zintensyfikowało swoją pomoc w szczególnie trudnym dla lokalnego Kościoła czasie trwającego konfliktu. Łącznie wsparto tam 353 projekty, głównie pomocy księżom, siostrom zakonnym, seminarzystom i innym pracownikom Kościoła, którzy nieśli pomoc uchodźcom i innym osobom znajdującym się w rozpaczliwej sytuacji. Na projekty te przeznaczono kwotę 9,5 miliona euro, co oznacza prawie 10% całkowitej pomocy PKWP w 2022 r.

Jeśli chodzi o poszczególne regiony, największą pomoc od dobroczyńców PKWP otrzymała Afryka (31,5%), a następnie Bliski Wschód i Europa Środkowo-Wschodnia (odpowiednio 18,1% i 17,7%). Ameryka Łacińska otrzymała 16,7% pomocy, Azja i Oceania 14,6%, a pozostałe regiony świata 1,4%.

Oprócz sumy przeznaczonej na projekty pomocowe, 15,7 mln euro przeznaczono na działania informacyjne, ewangelizacyjne i rzecznicze, w tym publikację literatury religijnej, kampanie modlitewne i obronę prześladowanych chrześcijan w potrzebie.

Sfinansowano blisko 6 tys. projektów

Pomoc PKWP przełożyła się na 972 projekty budowlane, z których ponad jedną trzecią stanowiły kościoły lub kaplice. Aby ułatwić duszpasterzom prowadzenie ich misji, zwłaszcza w Afryce i Ameryce Łacińskiej, sfinansowano zakup 1 253 pojazdów, w tym 564 samochodów, 252 motocykli, 16 łodzi, 11 autobusów i 4 ciężarówek, a także 406 rowerów. Stowarzyszenie wsparło również ponad 40 tys. księży stypendiami mszalnymi, a także blisko 21 tys. sióstr zakonnych i prawie 14 tys. seminarzystów pomocą egzystencjalną.

W sumie PKWP sfinansowała łącznie 5 702 projekty, czyli o 404 więcej niż w 2021 roku. Projekty te zostały zrealizowane w 1199 diecezjach - ponad jednej trzeciej wszystkich diecezji Kościoła katolickiego - w 128 krajach. Największym wspieranym projektem była odbudowa częściowo zniszczonego ośrodka parafialnego w Iraku o wartości prawie miliona euro, a najmniejszym był program szkoleniowy w Kolumbii wyceniony na 300 euro.

Światowe sprawozdanie finansowe PKWP jest audytowane przez firmę PwC (Price Waterhouse Coopers).

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW